Økonomistyring

Her kan du finde de politikker og regulativer, vi arbejder efter i vores økonomistyring

Økonomisk politik

Den økonomiske politik for Køge Kommunes fastlægger de overordnede principper og rammer for de kommende 4 års budgetlægningen og den daglige økonomistyring.

Den økonomiske politik indeholder 6 principper hvormed Køge Byråd ønsker, at:
a) fastholde en sund og bæredygtig økonomi
b) understøtte effektive arbejdsgange og -processer
c) skabe råderum til prioriterede anlægsinvesteringer,
d) udvise økonomisk forsigtighed
e) sikre stabile skatter og takster
f) overholde de årlige økonomiaftaler

En godt forankret økonomisk politisk bidrager til at fastholde kommunens sunde økonomi og styringskultur. Den økonomiske politik opdateres hver 4. år, i starten af en ny byrådsperiode.

Økonomisk politik 

Finansiel politik

Den finansielle politik for Køge Kommunes fastsætter rammerne for kommunens gældspleje og minimerer finansieringsomkostningerne vedrørende kommunens låntagning.

På aktivsiden fastlægges en investeringspolitik for at sikre, at der skabes en konsistent håndtering af kommunens risici ved placering af kommunens likvide midler.

Den finansielle politik vedrører Køge Kommunes skattefinansierede område samt lån til Køge Jorddepot.  

Finansiel politik

Økonomiske Styringsprincipper (Kasse- og Regnskabsregulativ)

De Økonomiske Styringsprincipper for Køge Kommune er det overordnede regelsæt for al økonomisk virksomhed i kommunen.

De Økonomiske Styringsprincipper giver en overordnet ramme for udmøntning af den økonomiske styring, som skal være velkendt for såvel politikere som administrationen. Sammen med Køge Kommunes Økonomiske Politik og Finansielle Politik er de Økonomiske Styringsprincipper det væsentligste styringsredskab for Køge Kommunes økonomistyring.

Økonomiske Styringsprincipper

Økonomiske Styringsprincipper – bilag 1-16

Kontakt Økonomisk Afdeling
Opdateret af Økonomisk Afdeling 29.11.16