Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Spørgsmål og svar om Køge Kommunes håndtering af corona-virus

Køge Kommune følger myndighedernes anbefalinger nøje. Derfor har vi lukket ned for al unødvendig aktivitet. Det omfatter blandt andet jobcenter, kultur- og fritidstilbud samt hovedparten af administrative funktioner. Det betyder også, at Rådhuset er lukket ned for fysisk tilstedeværelse fra og med fredag den 13. marts. Lukningen varer foreløbig til og med søndag den 10. maj.

Du kan dog fortsat komme i kontakt med kommunen og alle vores forvaltninger. Nedenfor her på siden kan du finde vejledninger til, hvordan du kommer i telefonisk eller digital kontakt med kommunen i løbet af den kommende tid.

Der er blevet kommunikeret direkte til de borgere, som bliver berørt af lukkede tilbud. Borgere skal holde sig opdateret via Køge Kommunes hjemmeside og de forskellige institutioners kommunikationskanaler (hjemmesider, facebooksider og Aula for skoleområdet). Væsentlige nyheder meldes ligeledes ud via den lokale presse, så det bliver muligt at holde sig opdateret på sn.dk og Radio Køge.

Her på siden har vi forsøgt at svare på de mest oplagte spørgsmål. Siden udbygges løbende.

Hvordan kommer jeg i kontakt med Køge Kommune?

Køge Kommune har lukket ned for alle ikke-nødvendige funktioner. Du kan stadig ringe på vores hovednummer, 5667 6767.  Har du brug for at komme i kontakt med medarbejdere, der kan hjælpe dig i forhold til ældrepleje, kan du ringe til:
Visitation: 5667 2626
Hjælpemidler: 5667 2627
Voksensocialområdet: 5667 6792


I tilfælde af du har behov for at tilmelde dig som jobsøgende og søge om kontanthjælp er der oprettet et nødberedskab du kan kontakte på følgende telefonnumre: 5667 6897 eller 5667 6853 i følgende tidsrum: 

Mandag 9.00 – 14.00
Tirsdag 9.00 – 14.00
Onsdag 9.00 – 14.00
Torsdag 12.00 – 18.00
Fredag 9.00 – 13.00

Se øvrige akutte numre i linket her

Øvrig kontakt til Køge Kommunes forvaltninger kan ske på mail:

Børne- og Uddannelsesforvaltningen:
Teknik- og Miljøforvaltningen:
Velfærdsforvaltningen:
Kultur- og Økonomiforvaltningen:Familiecenter Køge

Køge Kommune følger sundhedsmyndighedernes anvisninger nøje. Vi følger situationen tæt og træffer de nødvendige forholdsregler i overensstemmelse med anvisningerne fra sundhedsmyndighederne. 


For dig som er forælder til et barn med sag i Familiecenter Køge betyder det, at planlagte møder og aftaler foreløbigt aflyses til og med søndag den 10. maj. Du vil blive kontaktet af din sagsbehandler, hvis mødet kan gennemføres telefonisk. 

Hvis der opstår en situation, hvor du har akut behov for hjælp bedes du kontakte din sagsbehandler eller skrive en mail med dit telefonnummer til , hvorefter du vil blive kontaktet. Du skal ikke angive andet end dit telefonnummer i mailen. 


For dig som er forældre til et barn med funktionsnedsættelse skal du ved akut behov for hjælp kontakte din sagsbehandler eller skrive en mail med dit telefonnummer til , hvorefter du vil blive kontaktet. Du skal ikke angive andet end dit telefonnummer i mailen. 

Det følger af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside at, der tilbydes nødpasning til børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.


For dig som er forælder til et anbragt barn aflyses samvær foreløbigt til og med søndag den 10. maj. Hvis muligt afholdes samværet over skype/telefon.
Under ganske særlige omstændigheder kan sagsbehandler træffe afgørelse om, at normalt samvær opretholdes. 


For dig som er plejefamilie, betyder det, at samvær foreløbigt aflyses til og med søndag den 10. maj. Hvis muligt afholdes samværet over skype/telefon. 
Under ganske særlige omstændigheder kan sagsbehandler træffe afgørelse om, at normalt samvær opretholdes.


For børn i aflastning gælder det, at aflastning foreløbigt aflyses til og med søndag den 10. maj.
Under ganske særlige omstændigheder kan sagsbehandler træffe afgørelse om, at aflastning opretholdes. 


Ungepsykologen

Ungepsykologen er i forbindelse med Covid-19 åben for telefonisk henvendelse alle hverdage mellem kl. 10-13. 

Hvis du er mellem 15-25 år, bor i Køge Kommune og for eksempel oplever negative tanker om dig selv, tristhed, angstsymptomer, vrede, usikkerhed, forvirring, stress, ensomhed, savn, sorg, problemer med familie og venner m.m., så er Ungepsykologen et tilbud til dig. 

Mens Covid-19 står på, varetager Sarah Winther vores tilbud om Ungepsykolog. Sarah træffes på tlf.: 2371 8012. Er der travlt på telefonen, kan du lægge en besked på telefonsvaren, så ringer Sarah dig op.


Åben anonym rådgivning

Familiecentrets åbne anonyme rådgivning er i forbindelse med Covid-19 åben for telefonisk henvendelse alle hverdag mellem kl. 10-13. Hvis du har brug for råd og vejledning i forhold til fx trivsel, angstsymptomer, familierelaterede problemer, skilsmisseproblematikker, konflikter, sorg eller hvis du synes, det er svært at få det hele til at hænge sammen i familien under Covid-19, kan du som forældre eller barn/ung ringe til en forebyggende rådgiver. 

Du finder din forebyggende rådgiver på Familiecenter Køges hjemmeside. Der er tilknyttet en forebyggende rådgiver til alle dagtilbud, dagplejer, skoler, SFO’er og til 10.k. på Campus Køge. 

Da der kan forekomme travlhed på telefonen, kan du lægge en besked på din forebyggende rådgivers telefonsvarer eller sende dit telefonnummer til , hvorefter du vil blive ringet op.


Underretning 

Læs mere her, hvis du er bekymret for et barn eller en ung.


Skoler, daginstitutioner og Pladsanvisningen

Regeringen meldte den 6. april 2020 ud, at den gradvise genåbning af Danmark kunne begynde. Fra den 15. april kan blandt andet dagtilbud og 0.-5. klasse genåbnes.

Det betyder, at der nu skal et større planlægningsarbejde i gang i både vuggestuer, dagplejere, børnehaver og i skolernes 0.-5. klasser og på SFO’erne. 

I Køge Kommune er der godt 6.000 børn, der skal starte igen, og der kan være mange spørgsmål: Skal børnene deles op i mindre grupper, skal alle starte på samme tid og hvordan sikrer man konkret fokus på at mindske smittespredningen med coronavirus?

Køge Kommune er i fuld gang med at planlægge, hvordan det kan lade sig gøre at åbne op, og afventer i den forbindelse retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og KL.

Der vil blive gjort ekstra rent på både skoler og i institutioner før opstart, mens en række øvrige initiativer vil falde på plads i den forestående proces.

De er omfattet af genåbningen

 • Dagtilbud, obligatoriske tilbud og pasningsordninger
 • Grundskoler: 0.-5. klasse
 • SFO, fritidshjem og klub: 0.-5. klasse
 • Specialtilbud, specialklasser og ungdomsskolens heltidsundervisning, mv.: Alle klassetrin
 • Gymnasiale uddannelser: 3.g- og 2. hf-klasser samt ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser)
 • Erhvervsuddannelser: Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år denne sommer, og tekniske eux
 • elever på sidste år af deres uddannelse for så vidt angår de gymnasiale fag
 • AMU-certifikatkurser: Hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job. 


Dagtilbud, forældrebetaling af frokostordning

Frokostordninger, der enten er en del af pladsen eller der tilbydes som et sundt frokostmåltid af kommunen, indgår fortsat i forældrebetalingen. Forældrearrangerede frokostordninger er et anliggende for de involverede forældre, og her opkræver kommunen heller ikke i dag betaling.


Forældrebetaling i dagtilbud og SFO

Under den nuværende situation ændres der som udgangspunkt ikke ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger, og der vil fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads. Hvis dagtilbud og SFO fortsat er lukkede efter påske, har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling til de nævnte ordninger med folketingets partier.


Pladsanvisningen

Har lukket for personlig betjening, men du er velkommen til at ringe på 56676767, eller skrive en mail til .Affald

Renovationen fungerer som normalt. Hjælp skraldemanden og din egen pengepung, ved at sortere rigtigt - fx ved IKKE at lægge PAP sammen med PAPIR – tak.

Fra den 30. marts tømmes to-kammerbeholderen med mad- og restaffald en gang om ugen i stedet for hver anden uge for at imødekomme, at mange arbejder hjemme.

Fra den 1. april vil der igen blive indsamlet haveaffald i Køge Kommune. Haveaffaldsordningen gælder de husstande, der beholdt den gamle 240 liters beholder ved overgangen til den nye affaldsordning i 2019. Det vil sige, at der ikke medtages haveaffald i bundter og sække. 

Din personlige tømmekalender er blevet opdateret med de nye datoer for indsamling af haveaffald. Den kan du finde på www.koege.dk/affald. Husk at køre beholderen frem inden tømning.

Fra den 1. maj vil indsamlingen af storskrald blive genoptaget. Dog vil der også i april måned blive indsamlet storskrald fra fælles ”storskraldsgårde”.

 

Genbrugspladser

Køge Kommunes genbrugspladser åbner igen den 31. marts (Bjæverskov Genbrugsplads først den 2. april), dog med adgangsregulering. ARGO har på baggrund at anbefaling fra Kommunernes Landsforening holdt genbrugspladserne lukket siden 13. marts for at hindre smittespredning med Coronavirus, dog med særadgang for erhverv. 

Da nedlukningsperioden for den offentlige sektor er forlænget, og der kan opstå udfordringer med affald, der ophobes yderligere i samfundet, har KL ændret anbefalingen på grundlag af en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Det betyder, at genbrugspladserne genåbnes med stram adgangsregulering, øget hygiejne og skiltning om afstand m.v. ARGO forventer, at der vil blive kø for at komme ind på pladserne, og at man må regne med ventetid. Derfor anbefaler ARGO også, at det kun er ved uopsættelige behov, at man benytter genbrugspladsen. 

Jo færre mennesker på genbrugspladsen, desto mindre er risikoen for smittespredning. Når Køge Kommunes genbrugspladser åbner, bliver det med de normalt gældende åbningstider. Dog vil der ikke være døgnåbent, da der skal være personale tilstede for at sikre, at der ikke er for mange mennesker på pladsen af gangen. 

Se mere om åbningstider med videre på ARGO´s hjemmeside.


Jobcenter Køge

Jobcenter Køge holder lukket som følge af COVID-19 på baggrund af myndighedernes anbefalinger. Vi holder lukket indtil videre fra og med fredag d. 13. marts til og med søndag den 10. maj. 

Er du indkaldt til samtale i den periode skal du ikke møde og det vil ikke få økonomiske konsekvenser for din sag. 

I tilfælde af du har behov for at tilmelde dig som jobsøgende og søge om kontanthjælp er der oprettet et nødberedskab du kan kontakte på følgende telefonnumre: 5667 6897 eller 5667 6853.

Du kan ringe i følgende tidsrum: 
Mandag 9.00 – 14.00
Tirsdag 9.00 – 14.00
Onsdag 9.00 – 14.00
Torsdag 12.00 – 18.00
Fredag 9.00 – 13.00


Kultur- og idrætsområdet

Kommunen følger myndighedernes anbefalinger. På Kultur og Idrætsområdet betyder det, at en række af de kommunale institutioner nu er lukket ned for at bremse og begrænse udbredelse af corona-virus, foreløbig til og med søndag den 10. maj. Det drejer sig om KøgeBibliotekerne, Musikskolen, Teaterbygningen, Tapperiet, Ungdomsskolen og Køge Svømmeland.
 
Den midlertidige lukning af kultur og idrætsinstitutioner betyder samtidig, at alle institutionsarrangementer i den aktuelle to ugers periode vil blive udskudt eller aflyst. Der henvises til yderligere information på institutionernes hjemmesider. 

Køge Marina har pr. 2. april åbnet for søsætning og optagning af både med kran. Ejere af både i Køge Marina har modtaget et brev med praktiske oplysninger i E-boks.

Kommunen nedlukker desuden for udlån af kommunale lokaler og indendørs anlæg i perioden. Det er lokaler, som i det daglige benyttes af foreninger og aftenskoler. Kommunen har orienteret foreninger og aftenskoler. 

Kommunen er endvidere i dialog med de selvejende haller, som ligeledes følger myndighedernes anbefalinger, og har lukket for aktiviteter i perioden. 

Udendørs idrætsanlæg, der kræver kommunale medarbejdere, lukkes. De kommunale udendørsbaner ved vores 5 selvejende halkomplekser plejes ikke, og de selvejende haller, hvor omklædningsfaciliteterne til banerne typisk ligger, er lukkede. Der kan derfor ikke spilles på dem. Det samme gælder baner ved skoler mm.Borgerservice

Udstedelse af pas eller kørekort

Som en følge af beslutningen om at lukke for ikke alle nødvendige funktioner, laves der heller ikke pas eller kørekort i Køge Kommune, indtil videre frem til og med søndag den 10. maj. Har du af uopsættelige årsager brug for at bestille et nyt pas eller kørekort er der dog mulighed for det. Kontakt i så tilfælde Borgerservice på telefon 5667 6767.

Nem-id

Har du mistet dit nem-id nøglekort, og kan du af uopsættelige årsager ikke vente på at modtaget et nyt med posten, så kan du få hjælp i Køge Kommunes Borgerservice. Ring i så tilfælde på telefon 5667 6767. 

Vielser Køge rådhus – kan jeg stadig det?

I er desværre nødt til at vente med at blive gift på Køge Rådhus. Vi aflyser nemlig alle bryllupper på rådhuset, for øjeblikket frem til og med søndag den 10. maj. Det sker som en følge af regeringens beslutning om at lukke ned for alle ikke-nødvendige funktioner. Vi glæder os til det igen bliver muligt at lukke op for vielser. Det er dog i helt særlige tilfælde muligt at benytte kommunens beredskab for nødvielser. Har du brug for det, kan du kontakte Borgerservice på 5667 6767.

Udbetaling Danmark

Borgere, som har uopsættelige spørgsmål til Udbetaling Danmark ydelser, og som ikke selv kan ringe til Udbetaling Danmark, kan rette telefonisk henvendelse til Borgerservice og få hjælp ad den vej. Køge Kommune appellerer til, at det kun er ved uopsættelige sager, du benytter denne mulighed.


Hotline for virksomheder

Har du som virksomhedsejer spørgsmål til de midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet? Så har Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering oprettet en landsdækkende hotline. På telefon 72 200 350 kan du få svar på spørgsmål som fx arbejdsfordeling, varsling eller nogle af de øvrige midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet, der er sket som følge af regeringens initiativer for at begrænse spredningen af corona-virus. 

Busser, flextrafik og lokaltoge

Movia har implementeret regeringens meldinger vedr. den kollektive transport i bustrafik, flextrafik og lokaltogtrafik på følgende vis: 

Bustrafikken holdes åben, men medtager færre passagerer end normalt. Det kan betyde, at passagerer oplever forbikørsel.
Flextrafikken holdes åben for passagerer. Flextrafikken servicerer især svage grupper (ældre, syge, handicappede).
Lokaltogstrafikken håndteres som med busserne. Der kommunikeres også ved højttalerudkald på stationerne.


ETK Døgnvagt

Ved akutte tilfælde, som eksempel ved oversvømmelser eller stormskader, kontaktes ETK Døgnvagt på telefon: 2023 6094.


Rekruttering Køge Bugt (REKB)

Rekruttering Køge Bugt (REKB), som er fælles virksomhedsservice for jobcentre i Køge og Stevns, holder åbent på telefonen som normalt. 
Virksomhederne kan kontakte REBK for spørgsmål – herunder om arbejdsfordelinger, hjemsendelser osv. på hovednummeret 5667 6000.
Læs mere om Rekruttering Køge BugtSocialafdelingen

 • Alle dag- og aktivitetstilbud er lukket ned for fremmøde.

 • Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter har lukket for al gruppebehandling, disse brugere har i stedet tilbud om individuel kontakt. Der tilbydes fortsat medicinsk behandling samt mulighed for individuel samtale enten efter aftale eller via telefon/skype.

 • PVV - som kommer hos borgere der modtager socialpædagogisk støtte - og Udgående team - som udfører opsøgende arbejde i forhold til udsatte borgere - har foretaget ændringer i de vanlige arbejdsgange for at bryde evt. smittekæder og reducere risikoen for smitte. Der gennemføres forsat hjemmebesøg og opsøgende arbejde fx ved møder i det fri fremfor i hjemmet, vejledning digitalt/telefonisk og mulighed for hyppigere telefonsamtaler mv. 

 • På alle botilbud er indført besøgsforbud.
  Læs mere om besøgsforbud og undtagelser her 

 • Alle frivillige aktiviteter er indstillet ligesom udlån af lokaler er suspenderet.

 • I myndighed er to medarbejdere på vagt i hverdagene til at håndtere henvendelser af særlig kritisk karakter, de kan kontaktes på kommunens hovednummer. 

 • Åben Rådgivning har lukket for fremmøde, men har åbent telefonisk i alm. åbningstider, tlf. 5667 2628.
  Her finder du mere om Åben Rådgivning  

 • Akutlinjen – som er et tilbud målrettet borgere i psykisk krise - har telefonisk åbent hele døgnet 2440 0404.

Socialfaglig hotline om corona

Socialstyrelsen har oprettet en socialfaglig hotline, hvor kommuner, sociale tilbud og organisationer kan få socialfaglig vejledning til at opfylde sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. corona.

Hvis du har socialfaglige spørgsmål om corona kan du ringe til Socialstyrelsens Hotline på 72 42 40 00 (alle hverdage 9-18)

Social- og Indenrigsministeriet opdaterer løbende information om coronavirus og socialområdet. Du kan finde svar på de ofte stillede spørgsmål her
Akutlinjen og Åben Rådgivning

 • Åben Rådgivning har lukket for fremmøde, men har åbent telefonisk i alm. åbningstider, tlf. 5667 2628.
  Her finder du mere om Åben Rådgivning

 • Akutlinjen – som er et tilbud målrettet borgere i psykisk krise - har telefonisk åbent hele døgnet 2440 0404. 


Ældre- og Sundhedsafdelingen

 • Hjemmeplejen og sygeplejen fungerer som vanligt. 

 • På kommunens plejeboliger er alle større fællesaktiviteter lukket ned.

 • På alle plejehjem og botilbud i kommunen er der besøgsforbud.
  Læs mere om besøgsforbud og undtagelser her

 • Rehabiliteringspladserne fungerer som vanligt.

 • Daghjemmene er lukket ned, men tilbud om telefonrådgivning til pårørende fra demensteamet er udvidet.

 • Myndighed holder åbent for borgerhenvendelser. Der er fokus på behov for hjemmepleje og sygepleje og udskrivelser fra sygehusene.

 • Træningscentret er lukket, men der er mulighed for hjemmetræning med fysioterapeut og/eller med programmer og velfærdsteknologi.

 • Der gøres rent hos alle borgere, der modtager hjælp til rengøring, som vanligt.


Byggesager og miljøsager

Selv om Køge Kommunes medarbejdere er sendt hjem, arbejder vi stadig med fx byggesags- og miljøsagsbehandling. Har du spørgsmål til din sag, kan du skrive en mail til: 

Der er dog sager, der ikke kan afsluttes endeligt, hvis de forudsætter besigtigelse af lokaler eller arealer. 

Derudover må der forventes længere sagsbehandlingstid grundet medarbejderes sygdom, og de øvrige vanskeligheder, der følger af hjemsendelsen. Til virksomheder: Vi betaler din regning hurtigere!

Har din virksomhed udført arbejde for Køge Kommune – så betaler vi regningen hurtigst muligt. Køge ændrer ekstraordinært betalingsbetingelser til ”straksbetaling” i en periode.

Hvad skal jeg gøre?

Du skal ikke gøre noget. Vi fremrykker betalingen af alle de regninger vi allerede har modtaget og dem vi modtager i nærmeste fremtid. 

Hvis du har spørgsmål vedr. fremrykningen af betalinger, bedes du kontakte Økonomisupporten på .

Baggrund

Corona-udbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder og skaber i nogle tilfælde akutte likviditetsproblemer.

Køge Kommune vil gerne hjælpe de private firmaer ved at betale regningerne så hurtigt som muligt. Det gælder både de regninger, der allerede er sendt til kommunen, og de regninger, som i den kommende tid sendes til kommunen. Køge Kommune betaler normalt regningerne til betalingsfristen.

Med dette tiltag håber vi at kunne medvirke til, at færre private virksomheder kommer i akutte likviditetsmæssige problemer i denne meget ekstraordinære situation.


Torvedagen genåbnes

Det er pr. den 7. april 2020 igen muligt at afholde torvedag i Køge. Politiet har revurderet sit hidtidige forbud mod at afholde de traditionelle torvedage landet over. En ny tolkning af forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer omfatter således ikke torvedage.


Torvedagen åbnes således igen - indtil videre for faste stadeholdere. Åbningen sker under forudsætning at, at der holdes afstand og tages hensyn, når der skal købes ind i boderne.

Politiet kan påbyde personer at forlade stedet, hvis der befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, at det efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med corona-virus.

Torvedagen har været lukket siden den 21. marts. Hjemløshed

Er du hjemløs, og har du i forbindelse med corona-epidemien brug for et sted at sove og være i dag- og aftentimerne, så ring på: 51 41 85 74Information, status and updates concerning Corona virus in other languages

Mino Denmark provides translations of updates and information concerning the Corona pandemic from Danish health administration and the Danish government in 25 different languages, among others, Arabic, Tigrinya, Turkish, Polish, Persian, Kurdish, Urdu and English.

Stay informed about Corona virus here


DRC Dansk Flygtningehjælp has created a telephone hotline where they will be able to answer questions about Corona virus in 25 different languages. It is also possible to get answers in each of the 25 languages in a chat function on the website.

You can find the phone number and the chat function here.