Spørgsmål og svar om Køge Kommunes håndtering af corona-virus

Køge Kommune er omfattet af restriktionerne meldt ud af regeringen. Her på siden kan du læse mere om, hvad det betyder for en række områder i Køge Kommune.

Teststeder i Køge Kommune


Du finder åbningstiderne til testcentrene her: Kort over COVID-19 testcentre (coronasmitte.dk)


Vaccine hotline


Hvis du er i tvivl, om du vil vaccineres mod COVID19, så har du nu muligheden for at få svar på alle dine spørgsmål. Sundhedsstyrelsen har åbnet en telefonlinje, hvor du kan få en god og tryg dialog om vaccine, bivirkninger, bekymringer og hvad du ellers ønsker at vide. Telefonen er bemandet af medicinstuderende på kandidatniveau, og den vil være åben mandag-fredag fra kl. 15-21 og lørdag-søndag fra 10-15.

Det eneste, du skal gøre, er at sende en SMS med teksten vac til 1231, og du vil blive ringet op i det pågældende tidsrum. Det koster kun almindelig SMS-takst. 


Skoler og daginstitutioner

Den enkelte skole og daginstitution melder ud via Aula, hvis der er nye tiltag eller anden vigtig information i forbindelse med coronavirus.


Frivilligt isolationsophold uden for hjemmet

Formålet med selvisolation uden for hjemmet er at forebygge smittespredning fra personer smittet med ny coronavirus, som ikke kan etablere selvisolation i eget hjem. 

Køge Kommune har ansvar for at visitere til et isolationsophold på en ekstern isolationsfacilitet, hvis personen er indforstået med dette og opfylder målgruppekriterierne.

Målgruppen omfattet af retningslinjerne er personer uden eller med milde symptomer og diagnostisk påvist smitte med ny coronavirus ved test. Personer, som afventer svar på test i forbindelse med symptomer eller som led i smitteopsporing af nære kontakter, er ikke i målgruppen for isolationsophold uden for eget hjem.

Selvisolation uden for eget hjem på en ekstern isolationsfacilitet kan derfor komme i betragtning, hvis personen er påvist smittet med ny coronavirus, er selvhjulpen og:

  • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse
    og/eller
  • Deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra
    og/eller
  • Deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, skal du kontakte Køge Kommunes selvisolationspladser på telefon: 56 67 29 90. Ved kontakt til stedet, vil der blive foretaget en vurdering af, om du er i målgruppen for tilbuddet.

Vaccine

Regionen er i gang med at udrulle vaccinen mod COVID-19, og tilbyder nu vaccine til borgere over 65 år.
Du modtager brev herom i din eboks eller i din postkasse.

Som udgangspunkt skal du, som borger, selv sørge for transporten til og fra vaccinationsstedet, evt. i samarbejde med dine pårørende. Du kan bestille tid til vaccination på www.vacciner.dk

Hvis du ikke har mulighed for at komme til og fra vaccinationsstedet, kan du kontakte kommunens vaccinationslinje på tlf. 5667 6680 tirsdage og torsdage mellem kl. 9.00-12.00 (Bemærk at det er Jobcenterets hovedtelefon, da de hjælper med at varetage denne opgave). Kommunen har herved mulighed for at tilbyde dig transport til og fra vaccinationsstedet.

Du skal her være opmærksom på, at det vil foregå som samkørsel med 4-5 andre borgere, og du skal derfor forvente længere transporttid og evt. ventetid ved vaccinationsstedet.

Hvis du bliver kørt af kommunen skal du ikke selv bestille tid til vaccination, det vil kommunen sørge for.


Hvor kan jeg få mere at vide om Coronavaccinen?

Det er regionen, der står for information og uddeling af vaccinen mod COVID-19, som er frivillig og gratis.

Læs mere på Region Sjællands hjemmeside


Pop-up vaccinecentre i Køge Kommune

I løbet af efteråret 2021 er der mulighed for at blive vaccineret på bestemte dage uden tidsbestilling i udvalgte boligområder i Køge Kommune. Læs mere om hvor og hvornår her: 

https://koege.dk/Service/Nyheder/2021/09/Corona-Camping-med-paa-listen-over-pop-up-vaccinecentre.aspx


Har du brug for en ledsager, når du skal vaccineres?
Røde Kors tilbyder hjælp. Du kan ringe på 35 29 96 90 hverdage mellem 10 – 14 og se mere på rødekors.dk


Coronapas


Hvis du skal bruge et coronapas, for at vise dokumentation for, at du er færdigvaccineret, er tidligere smittet (immun) eller er testet negativ inden for de seneste 72 timer. Husk derudover ID.

Du finder dit personlige coronapas i appen "MinSundhed" eller på sundhed.dk. Her skal du bruge NemID for at logge ind.  

Coronapas uden NemID

Borgere, der ikke bruger de digitale løsninger, har andre muligheder for at dokumentere deres vaccination og testresultater:

- Dokumentation for gennemført vaccination mod COVID-19:

Færdigvaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinationspas) direkte via fysisk post. Fra den 9. april vil borgere, der allerede er færdigvaccinerede modtage passet, og det vil derefter løbende blive sendt ud til ikkedigitale borgere i takt med, at de færdigvaccineres.

Færdigvaccinerede borgere kan desuden bestille et vaccinationspas ved at ringe til Sundhed.dk på tlf. 44 22 77 74 og oplyse  CPR-nummer. Herefter vil supportmedarbejderen udføre bestillingen, og borgeren vil modtage vaccinationspasset med posten inden for et par dage.


- Dokumentation for COVID-19-test:

Det er i dag muligt at få fysisk dokumentation for svar på antigentest hos mange af de private udbydere, og det vil fremover blive stillet som krav, at disse leverandører tilbyder fysisk dokumentation til borgere, som ønsker det. Der arbejdes desuden på en løsning med hensyn til svar på PCR-test.


Derudover findes der en fuldmagtsløsning på sundhed.dk, som gør det muligt for pårørende eller værger at se testsvar og hente COVID-19 testpas.


Mere information om coronapas

Her kan du læse mere om coronapas, og hvordan du bruger det

Hvis du har yderligere spørgsmål om coronapasset kan du også kontakte:
Den myndighedsfælles coronahotline på telefon 70 20 02 33. Hotlinen er åbent alle dage kl. 06-24

Information, status and updates concerning Corona virus in other languages

DRC Dansk Flygtningehjælp has created a telephone hotline where they will be able to answer questions about Corona virus in 25 different languages. It is also possible to get answers in each of the 25 languages in a chat function on the website.

You can find the phone number and the chat function here