Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Renovering af Vemmedrupskolen

Køge Kommune renoverer Vemmedrupskolen og skaber nye moderne læringsmiljøer. I 2017 blev der fundet skimmelsvamp under en renovering af skolens tag. Ved fundet blev undervisningen flyttet til midlertidige pavillioner på skolens grund. Her på siden kan du følge med i renovering af skolen.

Inden den massive ombygning af skolen går i gang, har det været muligt at gentænke skolens rumplan med elementer fra folkeskolereformen 2013. Lige nu er projektet i sin idéfase, når der er valgt rådgiver og projekteringen starter, vil billedet blive opdateret med mere konkrete planer.

ideskitse

Aktuelt

Onsdag d. 13. marts og torsdag d. 14. marts kl. 7:30-8:30 står projektlederne fra Køge Kommune klar ved skolens indgang for at besvare spørgsmål og fortælle om renoveringen.

spørgecafé

Faserne i renoveringen

I oktober 2018 besluttede et flertal i Køge Byråd at renovere Vemmedrupskolen. Det markerede starten på projektet.

Renoveringens størrelse har vist at projektet skal sendes i EU-udbud. Det er en proces, der giver både danske og internationale leverandører mulighed for at give tilbud på projektet. Et EU-udbud skal overholde en række fastlagte regler om tidsfrister, information osv.

Hele processen kommer til at tage ca. 2,5 år fra den dag, hvor der blev givet anlægsbevilling. Den relativt lange periode indtil igangsætning af byggeprocessen skyldes, at EU-udbud er lidt mere tidskrævende end udbud efter tilbudsloven (byggerier under tærskelværdierne) 

For EU-udbud er der eksempelvis meget faste tidsfrister, både for rådgiverudbud og entrepriseudbud:
• Minimum 30 dages ansøgningsperiode for prækvalifikation 
• Bedømmelsesperiode på 14 dage 
• Valg af prækvalificerede leverandører 
• Minimum 30 dages tilbudsperiode 
• Bedømmelsesperiode på 14 dage 
• Standstill i 10 dage 

Det bliver i alt til ca. 3½ måned, som projektet skal igennem 2 gange (rådgiverudbud og entrepriseudbud), derudover tager det også ca. 4 måneder at gennemføre hele projekteringen.

proces

Renovering af Vemmedrupskolen er den største del af projekt, men Køge Kommune udskifter også taget på Klubben, der benyttes af skolens SFO, og Vemmedruphallen. Begge bygninger
ligger på skolens område.

Vemmedrupskolen får en nye indretning under renoveringen. I projektet fjernes alle skimmelpåvirkede bygningsdele. Herefter bygges skolen op igen. Dette sker med en ny rumindretning, således, at skolens areal udnyttes bedre og mere alsidigt og lever op til kravene i den gældende folkeskolereform.


Opgaver

  • Hovedprojektet er nedrivning og fjernelse af alle skimmelpåvirkede bygningsdele i selve skolen - undtaget Hus 40, der er af nyere dato og ikke ramt af skimmel. Herefter skal skolen bygges op igen. Dette skal ske med en ny rumindretning, så de fysiske rammer i højere grad lever op til kravene til en opdateret og moderne folkeskole.
  • Desuden indeholder renoveringen af Vemmedrupskolen også flere delprojekter fx SFO og Vemmedruphallen. Oversigtskortet viser alle bygninger som bliver berørt
vemmedrupskolen

Økonomi

De 75 mio. kr., der er angivet på figuren herunder, er til selve skimmelrenoveringen. De resterende 11,349 mio. kr. er til leje af pavillonskolen, forbrug på pavillonskolen samt retablering og afrigning af pavillonskolen efter indflytning. De 75 mio. kr. skal dække alle udgifter i forbindelse med renoveringen af Vemmedrupskolen, eksempelvis:

• Skimmelsanering af bygningsdele og inventar
• Flytning fra Hus 40 og Pavillonskole
• Opmagasinering af inventar og møbler
• IT-opgradering af hele skolen
• Renovering af taget på hallen
• Udskiftning af tag og tagkonstruktion på Klubben


økonomi

Forløbet siden 2017

I løbet af efteråret 2017 forgik flere parallelle forløb. Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) var sammen med Børne- og Uddannelsesforvaltningen (BUF) i gang med udviklingen af en Masterplan, der skulle beskrive, hvad der skulle udføres på de enkelte skoler, for at få skolerne opdateret pædagogisk med nye forbedrede faglokaler, aktivitetsmuligheder og grupperum og dermed leve op til kravene til en opdateret og moderne folkeskole.

Da arbejdet med Masterplanen var i gang, kunne man nedsætte en projektgruppe med deltagelse af arkitekter, Vemmedrupskolen og medarbejdere fra BUF og TMF, som udarbejdede en plan specifikt for Vemmedrupskolen. 

Efter nytår opstartede TMF en kvalitetssikring af budgettet, og i samarbejde med Teknologisk Institut og en uvildig rådgiver blev der gennemført en gennemgribende teknisk og biologiske undersøgelse af bygningsmassen. På baggrund af den blev der udarbejdet en overslagspris.

Primo 2018 besluttede Byrådet, at TMF skulle igangsætte grundige analyser af flere scenarier for mulige skoletilbud i området. Eksempelvis sammenlægning med Skovboskolen, byggeri af en ny skole, renovering til en et-sporet skole, renovering til en et-sporet skole uden udskoling samt flere andre kombinationer.

I foråret 2018 arbejdede TMF og BUF sammen om et overblik over forskellige scenarier. Dette resulteret i ”Muligheder for skoletilbud II”, som politikkerne besluttede skulle indgå i efterårets budgetforhandlinger. Under budgetforhandlinger 2018 blev ”Scenarie I: Renovere Vemmedrupskolen” valgt.

Der blev givet anlægsbevilling til projektet på byrådsmødet den 23. oktober 2018. Styregruppen godkendte projektgrundlaget den 30.oktober 2018. 

Kick-off møde med de lokale interessenter blev afholdt 6. november 2018.


Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte din lokale repræsentant for forældre, ansatte, forening eller skolebestyrelsen. De kan i de fleste tilfælde svare. Hvis ikke de kan hjælpe, er du velkommen til at kontakte projektgruppen på vemmedrupskolen.renovering@koege.dk