Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Fra Rest til Ressource i Køge Kommune

Køge Kommune deltager i projekt ”Rest til Ressource – Grønne forretningsmodeller for små og mellemstore virksomheder” i samarbejde med Dansk Symbiosecenter, DTU, Vækstforum Sjælland og 5 andre kommuner i Region Sjælland: Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Slagelse og Guldborgsund. Projektet er støttet af EU’s Regionalfond.

Projektet varer fra juli 2015 – juni 2018, dvs. 3 år.

Projektets formål er at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV’er) til at styrke deres økonomi og konkurrenceevne igennem ressourceoptimeringer i forhold til energi, vand, materialer og affald. Projektet sigter også imod at skabe lokal vækst og flere arbejdspladser. Virksomheder betaler ikke for at deltage, men skal blot bidrage med tid og engagement.

Skilt om miljø

Projektet varer fra juli 2015 – juni 2018

Virksomhedernes forløb kan bestå af op til 3 faser:

FASE 1: Screening af virksomheden for potentialer til ressourceoptimering

FASE 2: Teknisk udviklingsplan, for de virksomheder der har særlige potentialer

FASE 3: Grøn forretningsmodel for virksomheder med særlige potentialer for intern ressourceoptimering eller Symbiose-forretningsmodel for virksomheder der kan indgå i industriel symbiose med en anden virksomhed – dvs. at den enes rest bliver den andens ressource.

Forløbet kører 4 gange i alt med forskudt start, hhv. fra sommeren 2015, foråret og efteråret 2016 og starten af 2017. Disse perioder kaldes projektperiode 1, 2, 3 og 4.

Der skal i alt screenes 100 SMV’er i de 6 partnerkommuner. 50 virksomheder får tilbudt at gå videre til fase 2 og få rådgiverfinansiering. I fase 3 vil 30 af disse virksomheder få tilbudt en grøn forretningsmodel. 10 andre virksomheder vil få tilbudt en symbiose-forretningsmodel, hvis de har potentiale til at indgå i industriel symbiose med en anden virksomhed. 

På denne side kan du læse om projektets forløb og målsætninger, samt hvilke virksomheder fra Køge Kommune der deltager i projektet.

Logoer fra samarbejdspartnerne

Fremdrift i Rest til Ressource i Køge Kommune

Projektperiode 1 ud af 6: juli 2015 – februar 2016

I den første periode af projektet skulle Køge Kommune screene 4 små og mellemstore virksomheder for potentialer til ressourcebesparelser.

4 virksomheder, herunder GHForm ApS, Valsemøllen A/S og Allo 2009 ApS, tog imod tilbuddet om en screening i løbet af perioden. Virksomhederne repræsenterer bl.a. metal- og fødevareindustrien. Alle 4 virksomheder modtog efterfølgende en rapport med konklusionerne på screeningen.

Valsemøllen A/S og Allo 2009 ApS blev udvalgt til at gå videre i projektet og få tilbudt rådgivermidler til udarbejdelse af en teknisk udviklingsplan. Begge virksomheder tog imod tilbuddet. 

En teknisk udviklingsplan sætter konkrete ord og tal på den enkelte virksomheds besparelsespotentiale, samt hvordan det kan opnås. De tekniske udviklingsplaner tager udgangspunkt i screeningernes konklusioner og fokusområdet besluttes i samarbejde mellem den enkelte virksomhed, Dansk Symbiosecenter, kommunen og rådgiveren.

Projektperiode 2 ud af 6: marts 2016 – august 2016

 

I projektets anden periode skulle Køge Kommune screene 6 SMV’er for potentialer til ressourcebesparelser. Som hidtil var der stort fokus på at inddrage virksomheder fra de større brancher, som har et stort ressourceforbrug, store spildstrømme (som f.eks. overskudsvarme eller kølevand) og affaldsfraktioner, der er dyre eller besværlige at bortskaffe og måske endda kan udnyttes bedre. 

Der var dog også stort fokus på at inddrage både mindre virksomheder og virksomheder med en mere nichepræget produktion. Disse kan have unikke besparelsespotentialer.

Køge Kommune har i perioden screenet Herfølge Kleinsmedie A/S, BB Fiberbeton A/S, KISO A/S, Scandinavian Packaging A/S, Elektrokul A/S og GK Pharma ApS. Disse virksomheder repræsenterer hhv. metal-, beton-, gummi-, plastik-, elektronik- og den farmaceutiske industri. Alle 6 virksomheder modtog i juni 2016 en individuel rapport på baggrund af screeningernes resultater.

I juni 2016 blev det besluttet, hvilke virksomheder der skulle tilbydes rådgivermidler i perioden. Herfølge Kleinsmedie A/S, KISO A/S og Scandinavian Packaging A/S fik tilbuddet og alle tog imod det. Disse virksomheder får udarbejdet en teknisk udviklingsplan i samarbejde med en rådgiver efter eget valg. 

Valsemøllen A/S og Allo 2009 ApS (fra periode 1) har fået udarbejdet tekniske udviklingsplaner af rådgivere efter eget valg. Begge virksomheder har efterfølgende fået tilbudt at gå videre til fase 3 og få udarbejdet en ny forretningsmodel. Begge virksomheder tog imod tilbuddet.

Projektperiode 3 ud af 6: september 2016 – februar 2017

I projektets tredje periode skulle Køge Kommune screene 4 SMV’er for potentialer til ressourcebesparelser. I denne periode blev Centralrøgeriet A/S, Hotel Comwell Køge Strand A/S, pK Chemicals A/S og Fitness Køge screenet. Som noget nyt, er hotel- og fitnessbranchen repræsenteret, hvilket der også ses eksempler på i nogle af de andre deltagerkommuner.   

Primo november 2016 blev det besluttet, hvilke virksomheder der skulle tilbydes rådgivermidler i denne periode. Ca. halvdelen af de screenede virksomheder i hver partnerkommune ville få tilbuddet, dvs. 2 virksomheder i Køge Kommune. Pga. de gode potentialer fik hele 3 virksomheder dog tilbudt at gå videre til fase 2. Disse er Centralrøgeriet A/S, Hotel Comwell Køge Strand A/S og pK Chemicals A/S. 

Alle 3 virksomheder tog imod tilbuddet og vil få udarbejdet en teknisk udviklingsplan.

Allo 2009 ApS (fra periode 1) har som den første virksomhed i projektet fået en ny forretningsmodel for et symbiosesamarbejde med en anden virksomhed i projektet. Valsemøllen A/S (fra periode 1) er ved at få udarbejdet en ny, grøn forretningsmodel. 

Herfølge Kleinsmedie A/S, KISO A/S og Scandinavian Packaging A/S (fra periode 2) er alle i gang med at få udarbejdet tekniske udviklingsplaner.

Projektperiode 4 ud af 6: marts 2017 – august 2017

Projektperiode 4 starter til marts 2017, men periodens screeninger udføres allerede i januar og februar. Køge Kommune skal i denne periode screene 3 små og mellemstore virksomheder.

I denne periode blev virksomhederne Hotel Niels Juel A/S, Computersalg A/S og HM Rustfri Design ApS screenet. I starten af marts 2017 blev det besluttet hvilke virksomheder fra deltagerkommunerne, som skulle gå videre i projektet og modtage tilbud om en teknisk udviklingsplan og grøn forretningsmodel. I Køge var der ikke nogen virksomheder, der gik videre til at modtage en teknisk udviklingsplan.

Herfølge Kleinsmedie A/S, Scandinavian Packaging A/S og Kiso A/S (fra periode 2) har alle afsluttet den tekniske udviklingsplan. Herfølge Kleinsmedie A/S og Scandinavian Packaging A/S har begge accepteret tilbuddet om at få en grøn forretningsmodel.

Hotel Comwell Køge Strand A/S, Centralrøgeriet A/S og Pk Chemicals A/S (fra periode 3) er alle i gang med både den tekniske udviklingsplan og den grønne forretningsmodel.

Samlet set er der otte virksomheder i Køge, som har fået eller er i gang med en teknisk udviklingsplan. Syv virksomheder har fået tilbudt en grøn forretningsmodel, hvor af seks virksomheder har fået eller er i gang med forretningsmodellen.

Hvis du ønsker at få mere information om projektet, er du velkommen til at henvende dig til den ansvarlige projektleder i Køge Kommune (se kontaktinformationer nedenfor).

Projektperiode 5 og 6: september 2017 – juni 2018

Det resterende år af projektet skal bl.a. bruges til at få alle de virksomheder, som er gået videre til fase 2 og fase 3, igennem deres forløb. Desuden vil Dansk Symbiosecenter samle op og evaluere på projektet.

Hvad synes virksomhederne om at deltage i Rest til Ressource?

Flemming K. Sørensen, Adm. Direktør hos Elektrokul A/S om at deltage i projekt Rest til Ressource: 

Jeg synes det har været spændende at deltage i screeningen, hvor flere eksperter mødte op på vores virksomhed, og alt blev gennemgået, lige fra indkøb af råmaterialer og anvendelse af disse samt evt. anvendelses muligheder for rest materialet som hidtil har været et affald produkt. Desuden fik vi gennemgået alle øvrige resurser, som vand, el og naturgas, og fik idéer til hvordan der vil kunne spares penge ved at investere ”grønnere” som f.eks. LED lys og moderne gasfyr, mm.

Jesper Birch Olsen, Technical Manager hos KISO A/S om at deltage i en workshop om grøn forretningsudvikling, som led i projekt Rest til Ressource: 

Gennem mange år har vi brugt en del tid på, om vi kunne fjerne affaldsomkostninger og i stedet bruge vores rester til noget. Og når man sidder med problemstillingen selv, kan man godt stirre sig lidt blind. Så det var godt at komme på workshoppen og tale med andre i samme situation. Det var opløftende at høre, der sker noget, og at der er nogen, der arbejder med det, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken, men bare kan kontakte dem. Det var første gang jeg deltog, men jeg snakkede med andre deltagere, som sagde, det var noget af det bedste, de har været med til.

Kontakt

Du er velkommen til at henvende dig, hvis du ønsker at deltage i projektet eller hvis du blot ønsker at vide mere. Den ansvarlige projektleder i Køge Kommune kan kontaktes på tlf. + 45 56 67 69 04 eller mail: nina.mikkelsen@koege.dk. 

Yderligere information

Du kan finde yderlige information om Rest til Ressource her:
Du kan se en folder om projektet her

Du kan læse mere om projektet hos Dansk Symbiosecenter
Du kan læse mere om projektet hos Køge Erhvervsservice
Logo fra Symbiosecenteret, Vækstforum, Region Sjælland og EU

 

Kontakt Rest til Ressource
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 05.04.18