Internationale projekter

Køge Kommune deltager i en række projekter støttet af EU programmer og/eller med internationale partnere.

SB YCGN (South Baltic Youth Core Groups Network) 

Kort beskrivelse: Projektet er et samarbejde mellem organisationer der arbejder med inddragelse af unge mennesker. Formålet med dette projekt er at udveksle erfaringer om hvordan man lokalt i 4 forskellige lande arbejder med unge mennesker og hvordan man kan inddrage unge mennesker i forskellige beslutningsprocesser. 
Partnere: Den Polske kommuneforening i Euroregion Baltic i Polen er leadpartner. Herudover deltager universiteterne fra Gdansk i Polen og Klaipeda i Litauen, to organisationer der arbejder med inddragelse af unge i Polen og Litauen samt Tielsai kommune i Litauen, Vimmerby kommune i Sverige og Køge kommune.  
Budget: Et budget på 565.642 Euro og et maksimalt tilskud på 468.640,70 Euro fra Interreg South Baltic programmet.    
Tidsperiode: Januar 2018 – December 2019.

EABIC (Education and Business in Cooperation)

Kort beskrivelse: Projektet er et kompetenceudviklingsprojekt støttet under ”Mobility of learners and staff”, og projektets tilskud skal anvendes til at personale fra de 5 institutioner kan besøge institutioner i udlandet for at lære om hvordan man kan koble erhvervslivet på folkeskolen og dermed stimulere unge mennesker til at træffe de rigtige valg når man går videre og i højere grad vælge en erhvervsuddannelse. Projektet kører i to år fra August 2018 – Juli 2020 og har et budget og maksimalt tilskud på 47.200 Euro. 
Partnere: Køge Kommune (leadpartner), Køge Handelsskole, EUC Sjælland, ZBC og UUV Køge Bugt.  
Budget: Et budget og tilskud på 47.200 Euro fra Erasmus +.    
Tidsperiode: August 2018 – Juli 2020. 

Nature, naturalness, naturally 

Kort beskrivelse: Dette projekt er et klasseudvekslingsprojekt, hvor to skoleklasser med 14-16 årige elever fra Danmark og Island skal samarbejde og besøge hinanden. Samarbejdet fokuserer på den respektive tilgang til naturen, hvordan naturen påvirker livsbetingelserne og hvordan man arbejder med miljø og natur i henholdsvis Danmark og Island. Projektet har tre spor; naturen, naturlighed og naturligt. 

Partnere: Sct. Nicolai skole i Køge (leadpartner) og Hvaleyrarskoli i Hafnarfjörður, Island.  
Budget: Et budget og maksimalt tilskud på 24.370 Euro fra Mobility Class Exchange under Nordplus programmet.    
Tidsperiode: August 2018 – August 2019. 

Madkultur, bæredygtighed og fremtidsperspektiver 

Kort beskrivelse: Dette projekt er et klasseudvekslingsprojekt hvor to skoleklasser med 14-16 årige elever fra Island og Danmark skal samarbejde og besøge hinanden. Formålet med dette projekt er at øge danske og islandske unges interesse, viden om og åbenhed overfor nordisk kultur samt at udfordre deres tænkning i forhold til velfærd, bæredygtighed og bedre mad til alle. 

Partnere: Lagafellsskoli i Mosfellsbær, Island som er leadpartner og Sct. Nicolai skole.  
Budget: Et budget og maksimalt tilskud på 27.330 Euro fra Mobility Class Exchange under Nordplus programmet.    
Tidsperiode: August 2018 – August 2019. 

Parking Gets Smart

Kort beskrivelse: I dette projekt ønsker en række partnere fra Denmark, Sverige, Tyskland, Polen og Litauen at undersøge hvordan man kan forbedre og anvende IT løsninger som del af parkeringsforvaltningen. Køge kommune indgår ikke som partner med sit eget budget, men som associeret partner, hvilket betyder at man bliver inviteret til projektets konferencer og modtager de parkeringsrapporter som projektet udarbejder.   
Partnere: Den Polske Union for Aktiv Mobilitet er projektets leadpartner. Herudover deltager en række kommuner; Bremen i Tyskland, Växjö i Sverige og Neringa i Litauen, Gdansk universitet, Klaipeda Handelskammer, IT-organisationer og transportorganisationer.  
Budget: Et budget på 2.689.373 Euro og et maksimalt tilskud på 2.245.767 Euro fra Interreg South Baltic programmet.    
Tidsperiode: Maj 2018 – April 2021.

Fremtidens intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen 

Kort beskrivelse:  Målet med projektet er, at kommuner, regioner og andre vigtige transportaktører i Greater Copenhagen arbejder sammen om innovative mobilitetsløsninger, således at man på tværs i Øresundsregionen fremmer nye transportmuligheder så man både skaber bedre mobilitet og tilgængelighed i Øresundsregionen og samtidig får løftet miljømæssige, økonomiske og socialt bæredygtige transportformer. Det vil projektet gøre ved at udvikle og teste innovative mobilitetsløsninger i en række cases; i Køge vil man fokusere på Køge Nord, hvor mobilitet tænkes helt centralt i byplanlægningen med et særligt fokus på parker og rejs-anlægget. 

Partnere: Region Hovedstaden er leadpartner og i alt 14 partnere fra Sjælland og Skåne deltager; regioner, kommuner, vidensinstitutioner og trafikselskaber. 
Budget: Et budget på 2.124.894 Euro og et maksimalt tilskud på 1.062.447 Euro fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet.    
Tidsperiode: August 2018 – Juli 2021. 

A Student Engaged is a Student Retained

Kort beskrivelse: Projektet er et kompetenceudviklingsprojekt som skal give ledere, undervisere og administrativt personale blandt de 5 institutioner i CAMPUS Køge redskaber til at tackle frafaldsproblematikken og redskaber til at stimulere unge mennesker til at gennemføre deres uddannelser. Projektet er støttet under ”Mobility of learners and staff”, og projektets tilskud skal anvendes til at personale fra de 5 institutioner kan besøge institutioner i udlandet eller tage på kursus i udlandet for at lære om frafaldsproblematikken og hvordan man kan stimulere unge mennesker til at gennemføre deres uddannelser. 

Partnere: Køge Kommune (leadpartner), Køge Handelsskole, EUC Sjælland, SOSU Sjælland og UUV Køge Bugt.  
Budget: Et budget og tilskud på 64.614 Euro fra Erasmus +.    
Tidsperiode: August 2017 – Juli 2019.

Belongingness in a 21st century skills setting

Kort beskrivelse: Dette projekt er et klasseudvekslingsprojekt, hvor to klasser med 14-16 årige elever skal samarbejde og besøge hinanden. Formålet med projektet er at styrke den kulturelle forståelse ved at fokusere på, hvordan eleverne kan arbejde med de udfordringer, som findes ved at integrere andre i ens egen kultur og ved at blive integreret i andre kulturer samt elevernes evne til at blive kritiske, tolerante og kompetente kommunikatører i dette projekt og i mødet med andre kulturer i fremtiden.  
Partnere: Sct. Nicolai skole i Køge (leadpartner) og Hvaleyrarskoli i Hafnarfjörður, Island. 
Budget: Et budget og maksimalt tilskud på 25.625 Euro fra Mobility Class Exchange under Nordplus programmet.   
Tidsperiode: August 2017 – August 2018.

SBPIN (South Baltic Public Innovators Network)

Kort beskrivelse: Formålet med dette projekt er at forøge kommunernes og andre lokale organisationers internationale viden og aktiviteter inden for kommunale kerneområder. Igennem en række netværk og workshops vil parterne arbejde med ”grøn vækst”, ”blå vækst”, ”bæredygtig byudvikling, ældrepleje og ældrevenlige byer”. Køge Kommune bliver hovedansvarlig for at afholde to workshops inden for Grøn Vækst med deltagelse af projektets øvrige partnere.   
Partnere: Hässleholms Kommune igennem EU Office Skåne Nordost i Sverige (leadpartner), Krinova Incubator og Science Park i Sverige, den Polske kommuneforening i Euroregion Baltic i Polen samt Næstved Kommune og Køge Kommune. 
Budget: Et budget på 497.695,76 Euro og et maksimalt tilskud på 380.752,67 Euro fra Interreg South Baltic programmet.    
Tidsperiode: Januar 2017 – December 2018.

Innovation og entreprenørskab i en kulturel kontekst

Kort beskrivelse: Kajaani Lyseo i Finland og Sct. Nicolai Skole i Danmark, arbejder begge med projekter indenfor innovation og entreprenørskab, men på forskellige niveauer. Formål med dette projekt er at udvikle skolernes viden om innovation og entreprenørskab igennem etablering af læringssituationer hvor deltagerne arbejder tværnationalt og igennem at styrke deres kulturelle forståelse, nysgerrighed og fordomsfrihed. Dette sker konkret igennem to fysiske møder, et i hvert land, for 25 elever og en række lærere, og igennem samarbejde i tværnationale grupper i løbet af skoleåret. 
Partnere: Sct. Nicolai school i Køge (leadpartner) og Kajaani Lyseo i Finland.
Budget: Tilskuddet fra Nordisk Ministerråd igennem Nordplus Junior programmet er på 26.525 EURO, som finansierer mobilitetsudgifterne. Skolerne bidrager med udgifterne til de deltagende lærere.  
Tidsperiode: August 2016 - Juli 2017.

Nordisk Ungemøde 2016

Kort beskrivelse: Ungdomsgrupper fra 4 Nordiske venskabsbyer deltager i et fælles møde i Køge, hvor man diskuterer unges trivsel – forskelligheder og ligheder samt indvandring og integration - lokale udfordringer og muligheder. På baggrund af mødet planlægger de nordiske unge et Nordisk Unge Event i efteråret 2016, som afholdes på samme dag og samme tidspunkt med live skype forbindelser mellem deltagerne.   
Partnere: Køge kommune (leadpartner), Kongsbergs kommune i Norge, Skagafjordur kommune på Island og Esbo kommune i Finland.
Budget: Et budget på 17.091 EURO og et tilskud fra Nordic Culture Point under Nordisk Ministerråd på 14.527 EURO. 
Tidsperiode: Februar – Oktober 2016.

Rest til ressourcer – grønne forretningsmodeller for SMV’er

Kort beskrivelse: "Rest til Ressource" hjælper små og mellemstore virksomheder med at optimere deres ressourceforbrug og forretningsmodel, så de bruger mindre vand, energi og færre materialer. I dette projekt screener partnerkommunerne, om relevante virksomheder har potentiale for at bruge færre ressourcer eller indgå i et symbiosesamarbejde med andre virksomheder. For at tilføre projektet national kompetence og erfaring med symbioser deltager Dansk SymbioseCenter og DTU (Danmarks Tekniske Universitet) bidrager med forskningsbaseret innovation.   
Partnere: Kalundborg Kommune (leadpartner), Køge Kommune, Slagelse Kommune, Holbæk Kommune, Odsherred Kommune, Guldborgsund Kommune og Danmarks Tekniske Universitet.  
Budget: Et budget på 11.545.637 mio. DKK og maksimalt tilskud på 5.772.818 mio. DKK fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling   
Tidsperiode: Juli 2015 – Juni 2018.

Lær at lære – fra sprogcentre til videre uddannelse

Kort beskrivelse: Overgangen fra sprogundervisning til det øvrige uddannelsessystem er vanskelig for kursister, der kommer fra en uddannelseskultur, der er væsentlig forskellig fra den skandinaviske, hvor der trænes kompetencer som samarbejde, at tage ansvar for egen læring og at arbejde projektorienteret. For at imødegå denne problematik ønsker parterne at udvikle et produkt i form af en idebank, der skal indeholde ideer til undervisningsaktiviteter på sprogcentrene og brobygningsaktiviteter til aftagende institutioner. Hensigten er at give underviserne på sprogcentrene redskaber til at klæde kursisterne på i forhold til studieteknik og læringsstrategier, så de lærer at lære. Herigennem øges deres mulighed for at tage en uddannelse og dermed på den lange bane for at komme nærmere arbejdsmarkedet.
Partnere: Køge Kommune – Center for Dansk og Integration (leadpartner), Voksenuddannelsescenter i Voss kommune, Norge og Voksenuddannelsescenter i Norrköping kommune, Sverige.
Budget: Parterne modtager et tilskud på 50.000 EURO fra Nordisk Ministerråds Nordplus Voksen program.
Tidsperiode: September 2015 – August 2017.

Ungdomsdeltagelse i Nordiske kommuner

Kort beskrivelse: Ungdomsgrupper fra 5 Nordiske venskabsbyer deltager i et fælles møde, hvor de lærer om hinandens dagligdag, forskellige kulturer, udveksler erfaringer og diskuterer strategier for at fremme deres deltagelse i lokale beslutningsprocesser.
Partnere: Esbo kommune i Finland (leadpartner), Kristianstads kommune i Sverige, Kongsbergs kommune i Norge, Skagafjordur kommune på Island og Køge kommune.
Budget: Et budget på 23.155 EURO og et tilskud fra Nordic Culture Point under Nordisk Ministerråd på 19.862 EURO.

Tidsperiode: Januar – Juni 2015.

European Outdoor Network Experiences (E-ONE)

Kort beskrivelse: I dette projekt etableres et netværk mellem forskellige Europæiske partnere som skal fremme frivillige og ”ikke-organiserede” aktiviteter og udendørs idræt. Netværket vil demonstrere og fremme den væsentlige rolle disse aktiviteter har for at sikre en bedre sundhed og livskvalitet. Partnere: Terni kommune i Italien er leadpartner. De øvrige partnere er en række forskellige organisationer fra Malaga i Spanien, Zejtun på Malta, Murcia i Spanien, Funchal i Portugal, Piteå i Sverige, Hranice i Tjekkiet, Sofia i Bulgarien og Køge.
Budget: Et budget på 499.440 EURO og et tilskud fra programmet Erasmus+ Sports – collaboritive partnership på 399.552 EURO.

Tidsperiode: 2015-2016.

Kommunal bæredygtig vækst i fremtidens Øresundsregion

Kort beskrivelse: Kommunal bæredygtig vækst i fremtidens Øresundsregion
er et mindre projekt der igennem dialogmøder og workshops vil identificere og udvikle kommunale samarbejdsmuligheder indenfor områderne waste management og trafikplanlægning mellem to kommuner på hver sin side af Sundet.
Partnere: Køge Kommune (leadpartner) og Kristianstads Kommune i Sverige.
Budget: Budgettet er på 75.500 EURO og tilskuddet fra Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak er på 37.750 EURO.
Tidsperiode: Januar 2014 – Marts 2015.

EUPLETT

Kort beskrivelse: EUPLETT – European Urban Planning via Public Participation and Local Empowerment in Networks of Twinning Towns er et projekt der bygger på et netværkssamarbejde indenfor byplanlægning for at skabe levende byer igennem borgerinddragelse. Projektet bygger på forskellige fælles udviklingsbehov, der vedrører fremtidig og langsigtet byplanlægning. 
Partnere: Falkenberg kommune i Sverige (leadpartner), Dubrovnik kommune i Kroatien, Schouwen-Duiveland kommune i Holland, Ballymena kommune i Nord-Irland og Køge kommune
Budget: Et EU tilskud på 148.000 EURO fra programmet Europe for Citizens, til dækning af de 5 partners rejser, ophold m.m. i forbindelse med afholdelse af konferencerne samt afholdelse af en international konference i hver kommune.
Tidsperiode: Februar 2014 – December 2015
Status

Afprøvning af potentiale for Transport- og Logistikklynge

Kort beskrivelse: Formålet med projektet er at gå i dialog med erhverv og viden institutioner om behov og potentiale for etablering af en international klynge for transport og logistik med geografisk udgangspunkt i Region Sjælland, herunder arbejde med koncept for en regional klyngeorganisation, der kan fungere som koordinator og katalysator for samspil om udvikling og vækst.
Partnere: Køge kommune
Projektets budget og tilskud: Budgettet er på 636.250 DKK og tilskuddet fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling er på 318.125 DKK
Tidsperiode: November 2013 – august 2014

Crosswise learning

Kort beskrivelse: Formålet med projektet er at forbedre uddannelse og integration af voksne fra etniske minoriteter igennem at dele erfaringer og samarbejde mellem projektparterne. Projektet vil resultere i forbedrede og innovative modeller for sprogundervisning samt integration af voksne fra etniske minoriteter i lokalsamfundet. 
Partnere: Center for Dansk og Integration, Voss kommune i Norge (leadpartner), Voss bibliotek (Norge), Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt (Tyskland), Stichting Openbare Bibliotheken Maas en Peel (Holland), Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn (Polen)
Budget: Et tilskud på 15.000 EURO til Center for Dansk og Integration fra Grundtvig Learning partnerships
Tidsperiode: efteråret 2013 – efteråret 2015

TUGRAPP – Turisme Grænseoverskridende App

Kort beskrivelse: Projektet tager udgangspunkt i den fælles kulturarv (1600 tallet i første omgang) mellem Køge og Hässleholm. Der udvikles en interaktiv app, som fungerer som en grænseoverskridende ”reason to go”, for danske, svenske og internationale turister interesseret i fælles kulturarv, som kan fungere som en model for grænseoverskridende samarbejde indenfor ”den lille” turisme.
Partnere: Køge kommune (leadpartner), VisitKøge, Køge Byhistoriske Arkiv og Hässleholms kommune i Sverige
Projektets budget og tilskud: Budgettet er på 461.000 EURO og tilskuddet fra Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak er på 230.500 EURO
Tidsperiode: Marts 2013 – December 2014

Towards EU 2020

Kort beskrivelse: EU 2020 strategien er EU's vækst strategi indenfor intelligent vækst, inkluderende vækst og bæredygtig vækst. Igennem dette projekt afholder de 6 partnere tre fleredags konferencer indenfor de tre temaer for at identificere potentielle kommunale samarbejdsprojekter indenfor den kommende EU budgetperiode 2014-2020.
Partnere: Kristianstads kommune i Sverige (leadpartner), Rendsburg kommune i Tyskland, Siauilai kommune i Litauen, Koszalin kommune i Polen, Budafok bydel i Budapest, Ungarn og Køge kommune
Budget: Et tilskud på 55.000 EURO fra Europe for Citizens programmet til dækning af de 6 partners rejser, ophold m.m. i forbindelse med afholdelse af konferencerne.
Tidsperiode: September 2012 – December 2013

Grøn String Transportkorridor

Kort beskrivelse: Formålet med dette projekt er at etablere en grøn transportkorridor gennem Øresundsregionen til Hamburg for internationale vare- og persontransport, som minimerer energiforbrug og CO2, udslip per rejse og ton gods men samtidig sikre en optimal tilgængelighed og mobilitet.
Partnere: Region Sjælland (leadpartner), Region Hovedstaden, Region Skåne, Lunds Universitet, Roskilde Universitet, Trafikverket i Sverige, Lunds kommune, Helsingborgs kommune, Københavns kommune og Køge kommune
Budget: Budgettet er på 2.787.443 EURO og tilskuddet fra Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak er på 1.393.722 EURO
Tidsperiode: December 2011 – November 2014

Øresund Event Center

Kort beskrivelse: Formålet med dette projekt er at fremme bæredygtig økonomisk vækst i Øresundsregionen ved at understøtte og servicere eksisterende regionale og kommunale eventorganisationer på begge sider af Øresund, herunder udvikling af events og understøtte arbejdet med tiltrækning af internationale events.
Partnere: Wonderful Copenhagen (leadpartner), Region Skåne, Region Sjælland, universiteter, Malmö Stad, Helsingborg Stad, Kristianstads kommune, Lunds komune, Helsingør kommune og Køge kommune.
Budget: Budgettet er på 1.691.002 EURO og tilskuddet fra Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak er på 845.449 EURO
Tidsperiode: Februar 2012 – December 2014

Poseidon

Kort beskrivelse: Det er projektets formål at udvikle og omstille innovative strategier og metoder til at overvinde problemer for unge med generelle indlæringsvanskeligheder i Femern bælt regionen. Målet er at integrere de unge på arbejdsmarkedet og i samfundet for at forbedre deres livskvalitet og på lang sigt bidrage til at gøre dem selvforsørgende og undgå fattigdom.
Partnere: Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland, Jugendaufbauwerk (JAW) Plön Koppelsberg, Tyskland (leadpartner) og UUV Køge Bugt
Budget: Budgettet er på 730.184,40 EURO og tilskuddet fra Interreg IVA Fehmarnbeltregion er på 440.078 EURO
Tidsperiode: Januar 2013 – December 2014

REEEZ

Kort beskrivelse: REEEZ-programmet (Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand) har til formål at øge energieffektiviteten i og brugen af vedvarende energianlæg i offentlige bygninger i regionen. De konkrete projekter i Region Sjælland handler om isolering af vægge, dæk og tage, udskiftning af vinduer og døre, optimering af tekniske installationer og udskiftning af ineffektive installationer. Desuden vil der blive gennemført projekter med vedvarende energianlæg på offentlige bygninger - især i form af solceller. Der bliver også igangsat projekter om forbedringer af kølesystemer og udstyr på hospitalerne. Partnere: Region Sjælland samarbejder med 12 kommuner om programmet. De 12 kommuner er: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Køge, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød og Vordingborg.Budget: Det samlede budget er på 465 mio. DKK. Hovedparten af budgettet vil blive finansieret af lån, der vil blive betalt tilbage via de sparede energiudgifter. Intelligent Energy Europe programmet bidrager med 18,6 mio DKK.
Tidsperiode: Marts 2012 – Februar 2015