Ansættelsesvilkår

Medarbejderne i Køge Kommune er fordelt på mere end 40 overenskomstområder, så ansættelsesvilkårene er meget forskellige afhængigt af, om du f.eks. er skolelærer eller arbejder på et af vores plejehjem.

Lønpolitik

Med vores lønpolitik ønsker vi at kunne tiltrække, udvikle og fastholde kvalificerede medarbejdere. Det søger vi at gøre ved at give dig indflydelse på og ansvar for eget arbejde, gode personlige udviklingsmuligheder, et godt arbejdsmiljø samt attraktive ansættelsesvilkår, herunder en løn, der er konkurrencedygtig.

Flextidsaftale

Får du et job på én af vores rådhusarbejdspladser, vil du få en flextidsaftale, der betyder, at du har medbestemmelse på møde- og gåtid inden for de rammer, som naturligvis må fastsættes af hensyn til betjeningen og serviceringen af kommunens borgere.

Rygepolitik

Vi har en rygepolitik i Køge Kommune, der siger, at det ikke er tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser og offentlige rum. Rygning er tilladt i det fri (på børne- og ungeområdet er der særlige bestemmelser). Rygning i det fri skal foregå på en måde, så andre ikke udsættes for gener. Ledelsen kan anvise passende områder for rygning i det fri. Den røgfri arbejdsplads omfatter alle ansatte på kommunens arbejdspladser. Arbejdspladsen omfatter alle bygninger, og arbejdspladsen omfatter alle kommunens køretøjer.

Fridage med løn

Udover de retsbestemte fridage med løn har du som medarbejder i Køge Kommune mulighed for tjenestefrihed med løn ved følgende begivenheder (hvis der ikke i forvejen er arbejdsfri):

  • 2 dage ved eget bryllup og eget sølvbryllup (selve dagen og dagen efter)
  • 1 dag til børns, søskendes og forældres bryllup, sølv- og guldbryllup
  • 1 dag til eget jubilæum (25 og 40 års jubilæum)
  • 1 dag ved egne ”runde” fødselsdage (50, 60 og 65 år)
  • 1 dag til egen flytning
  • 1 dag ved alvorlig sygdom, død og begravelse inden for den nærmeste familie
  • Bloddonor (til besøget)
  • Lægebesøg, jordemoderbesøg, tandlægebesøg samt børns lægebesøg (hvis det ikke er muligt at lægge aftaler uden for arbejdstid)
Opdateret af Køge Kommune 16.02.17