Ledelsesgrundlag

Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver, fagligheder og interessenter.

Lederhænder

Rammer og vilkår er på den måde meget forskellige på tværs af organisationen, hvilket skaber vidt forskellige ledelsesvilkår- og udfordringer i hverdagen.

Køge Kommune er imidlertid også en organisation, som har behov for sammenhængskraft og fælles retning – ikke mindst fordi organisationen ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere.

Direktionen har opstillet nogle få, men vigtige, fælles fokuspunkter for ledere i Køge Kommune på alle niveauer, for at balancere behovet for fælles retning med mulighederne for, at den enkelte leder kan agere optimalt i sin konkrete sammenhæng. Der er ikke tale om en 360-graders beskrivelse af den perfekte leder, men om nogle få fælles fokus- eller udviklingspunkter.

Direktionen er af den opfattelse, at den største udfordring, som Køge og andre kommuner står over for i disse år, er velfærdsudfordringen. Ledelsesgrundlagets fem fokuspunkter hænger i høj grad sammen med vores evner og forudsætninger for at løfte netop denne udfordring.

Direktionen forventer, at alle ledere i organisationen reflekterer sin egen ledelsespraksis ind i det fælles ledelsesgrundlag. Rammen drøftes, udfyldes og suppleres - således at det giver mening inden for de enkelte forvaltninger, fagområder og ledelsesniveauer.

Køge Kommune har derfor udarbejdet et ledelsesgrundlag. Der findes både en kort og en lang version.  

Her kan du finde Køge Kommunes ledelsesgrundlag.

Opdateret af Køge Kommune 16.02.17