MED-aftalen

MED-aftalen er fundamentet for det formelle samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i Køge Kommune.

Køge Kommunes MED-aftale bygger på Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse, der er aftalt mellem KL og KTO.

I MED-aftalen slås det fast, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse. Udgangspunktet for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er, at kommunen skal løse en række opgaver for borgerne m.v. inden for de rammer, der er lagt herfor. Det er også samtidigt forståelsen, at opgaveløsningen kvalificeres ved et sådant samarbejde.

Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om at føre kommunens og institutionernes mål ud i livet. Derfor skal der skabes sammenhæng mellem kravene i kommunens serviceydelser og i den personalepolitik, som udvikles og anvendes på alle niveauer i den kommunale organisation.

Du kan læse hele MED-aftalen her.

Opdateret af Køge Kommune 27.04.17