Medarbejderudvikling

I Køge Kommunes personalepolitik er der formuleret 3 overordnede målsætninger i forhold til medarbejderudvikling, som samtidig danner udgangspunktet for vores koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

  1. Vi forankrer den enkelte medarbejders kompetenceudvikling strategisk
  2. Vi synliggør, at kompetenceudvikling er et fælles ansvar
  3. Vi fremmer faglig udvikling og læring på forskellige måder

Aftale på papir

MUS skal gennemføres for alle medarbejdere én gang om året og skal tage udgangspunkt i både overordnede mål for arbejdspladsen samt den enkelte medarbejders ønsker til job- og kompetenceudvikling. Det handler her om at følge op på trivsel og udvikling og sammen skabe fælles forståelse for de mål, der er for den fremtidige udvikling – både for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsens opgaver.

På de enkelte arbejdspladser er MUS-samtalerne et vigtigt omdrejningspunkt for trivsel og udvikling for medarbejderen og for arbejdspladsen som helhed. I den sidste ende har medarbejdernes trivsel og udvikling betydning for både den gode kvalitet i vores opgaveløsning over for borgerne og i forhold til medarbejdernes oplevelse af en god arbejdsplads med gode muligheder for udvikling.

Opdateret af Køge Kommune 16.02.17