Personalepolitisk grundlag

Køge Kommune har i løbet af 2015 udarbejdet et nyt fælles personalepolitisk grundlag.

Det nye personalepolitisk grundlag for Køge Kommune grundlag giver Køge Kommune en fælles retning for, hvordan vi sikrer en attraktiv arbejdsplads med et godt og trygt arbejdsmiljø på alle parametre. Det viser fx vejen for, hvordan vi omgås hinanden og skaber en arbejdsplads, hvor det er rart at være. Grundlaget understøtter også målet om, at Køge Kommune skal være en dynamisk arbejdsplads, hvor vi udvikler os og i samarbejde med hinanden styrker vores faglighed. Grundlaget består af de fem unikke pejlemærker, som er udviklet af medarbejdere og ledere på tværs af arbejdspladser i Køge Kommune:

  • Åbenhed 
  • Ordentlighed 
  • Faglighed 
  • Indflydelse og ansvar 
  • Vækst og udvikling. 

200 ledere og medarbejdere har været involveret i processen Et stort antal medarbejdere har været involveret i arbejdet med det nye grundlag, der blev skudt i gang med en temadag for Hoved-MED-udvalget og alle FMU’ere i juni 2015. Efter temadagen har ti arbejdsgrupper med medarbejdere og ledere på tværs af kommunen arbejdet videre med input til grundlaget. Derefter har ca. 200 medarbejdere og ledere, incl. HMU og FMU'erne lagt sidste hånd på input til det endelige grundlag på en stor konference på Comwell i november 2015.

Fælles ansvar for implementering I starten af april 2016 blev der afholdt kick-off møde for alle ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor det personalepolitiske grundlag blev præsenteret, og arbejdet med at forberede implementeringen på alle arbejdspladser blev igangsat. Frem til sommerferien 2016 skal der arbejdes med det personalepolitiske grundlag på alle arbejdspladser, så hver arbejdsplads får gjort det til deres eget, så det får liv og ejerskab hos alle medarbejdere. Det er er fælles ansvar hos både ledere og medarbejdere, at det personalepolitiske grundlag bliver drøftet og konkretiseret, og at det efterfølgende bliver brugt aktivt.

Opdateret af Køge Kommune 04.12.19