Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Tilbud til medarbejdere

For os i Køge Kommune er det vigtig, at den enkelte medarbejder føler sig værdsat. Vi har derfor en række gode tilbud til vores medarbejdere.

Personaleforening

Som medarbejder i Køge Kommune kan du være medlem af Personaleforeningen, der er for alle ansatte i Køge Kommune. Det koster kun 10 kr. om måneden. Personaleforeningen arrangerer sociale og kulturelle arrangementer og indgår rabataftaler, så du som medarbejder i Køge Kommune kan få rabat ved indkøb af varer og tjenester hos forretningsdrivende i Køge og omegn.

Feriehuse

Du kan desuden via Køge Kommunes Feriefond leje en feriebolig forskellige steder i Danmark og i Sverige. Feriehusene administreres af en bestyrelse. Det er bestyrelsens mål, at boligerne skal være attraktive, komfortable og rare at opholde sig i.

Rådhuskoret

Derudover har alle medarbejdere mulighed for at deltage i Rådhuskoret. Her har du mulighed for at få rørt stemmerne til et repertoire, hvor det rytmiske er fremherskende. Som de siger: ”Det er endnu ikke lykkedes nogen at gå sure eller triste hjem fra en øvedag”.

Sundhed

Du kan fx vælge at deltage i livsstilsprogrammet ”Køge Life”, som er et digitalt sundhedsprogram. Sundhedsprogrammet giver dig bl.a. mulighed for at holde styr på dit kalorieforbrug og modtage råd og vejledning fra ernærings- og motionsvejledere. Du kan også vælge at deltage i et af de årlige idrætsarrangementer, fx DHL stafetten, som vi deltager i hvert år.

Sygdom kan ramme alle. I forhold til sygefravær har vi to særlige tilbud til vores medarbejdere:

  • "Tidlig indsats" er et beredskab til støtte for ansatte i Køge Kommune, der står i en situation, hvor en langtidssygemelding kan forventes. Formålet med "Tidlig indsats" er at sætte så tidligt ind som muligt i konkrete tilfælde med henblik på at undgå længerevarende sygdomsforløb, hvor der er risiko for udstødning af arbejdsmarkedet. Målet er at fastholde de ansatte i beskæftigelse – om muligt inden for hidtidige job eller jobområde.
  • ”Krisehjælp” er psykologisk bistand til arbejdsrelaterede - og privatrelaterede problemstillinger. Ordningen omfatter telefonisk døgnrådgivning, akut assistance og individuelle samtaler med psykolog.
Opdateret af Køge Kommune 03.09.13