Tilbud til medarbejdere

For os i Køge Kommune er det vigtig, at den enkelte medarbejder føler sig værdsat. Vi har derfor en række gode tilbud til vores medarbejdere.

Personaleforening

Som medarbejder i Køge Kommune kan du være medlem af Personaleforeningen, der er for alle ansatte i Køge Kommune. Det koster kun 10 kr. om måneden. Personaleforeningen arrangerer sociale og kulturelle arrangementer og indgår rabataftaler, så du som medarbejder i Køge Kommune kan få rabat ved indkøb af varer og tjenester hos forretningsdrivende i Køge og omegn.

Feriehuse

Du kan desuden via Køge Kommunes Feriefond leje en feriebolig forskellige steder i Danmark og i Sverige. Feriehusene administreres af en bestyrelse. Det er bestyrelsens mål, at boligerne skal være attraktive, komfortable og rare at opholde sig i.

Rådhuskoret

Derudover har alle medarbejdere mulighed for at deltage i Rådhuskoret. Her har du mulighed for at få rørt stemmerne til et repertoire, hvor det rytmiske er fremherskende. Som de siger: ”Det er endnu ikke lykkedes nogen at gå sure eller triste hjem fra en øvedag”.

Sundhed

Du kan fx vælge at deltage i livsstilsprogrammet ”Køge Life”, som er et digitalt sundhedsprogram. Sundhedsprogrammet giver dig bl.a. mulighed for at holde styr på dit kalorieforbrug og modtage råd og vejledning fra ernærings- og motionsvejledere. Du kan også vælge at deltage i et af de årlige idrætsarrangementer, fx DHL stafetten, som vi deltager i hvert år.

Sygdom kan ramme alle. I forhold til sygefravær har vi to særlige tilbud til vores medarbejdere:

  • "Tidlig indsats" er et beredskab til støtte for ansatte i Køge Kommune, der står i en situation, hvor en langtidssygemelding kan forventes. Formålet med "Tidlig indsats" er at sætte så tidligt ind som muligt i konkrete tilfælde med henblik på at undgå længerevarende sygdomsforløb, hvor der er risiko for udstødning af arbejdsmarkedet. Målet er at fastholde de ansatte i beskæftigelse – om muligt inden for hidtidige job eller jobområde.
  • ”Krisehjælp” er psykologisk bistand til arbejdsrelaterede - og privatrelaterede problemstillinger. Ordningen omfatter telefonisk døgnrådgivning, akut assistance og individuelle samtaler med psykolog.
Opdateret af Køge Kommune 03.09.13