Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Klimaplan for Køge Kommune

Køge Kommune har i december 2020 vedtaget en ambitiøs klimaplan i bestræbelserne på at begrænse udslippet af drivhusgasser.

Køge Kommune vil med en ambitiøs klimaplan nedbringe CO2-udledningen markant. Målet er en reduktion på 46 procent fra niveauet i 2017 til 2030 og CO2-netrualitet i 2050. 

DK2020 klimaplanen er udarbejdet i forbindelse med projektet DK2020 og blev vedtaget i december 2020. 


Klimaplanen tager højde for Paris-aftalens målsætninger og kommer med konkrete tiltag inden for følgende 6 områder:

• Varmeforsyning 
• Elsystem
• Landbrug
• Mobilitet
• Klimavenligt forbrug
• Klimatilpasning


Ambitionerne om en bæredygtig og innovativ udvikling skal indfries i tæt samarbejde med erhvervsliv, organisationer og borgere. 


Hent Klimaplanen her