Klimaplan for Køge Kommune

Køge Kommune har i december 2020 vedtaget en ambitiøs klimaplan i bestræbelserne på at begrænse udslippet af drivhusgasser.

Køge Kommune vil med en ambitiøs klimaplan nedbringe CO2-udledningen markant. Målet er en reduktion på 46 procent fra niveauet i 2017 til 2030 og CO2-netrualitet i 2050. 

DK2020 klimaplanen er udarbejdet i forbindelse med projektet DK2020 og blev vedtaget i december 2020. 


Klimaplanen tager højde for Paris-aftalens målsætninger og kommer med konkrete tiltag inden for følgende 6 områder:

• Varmeforsyning 
• Elsystem
• Landbrug
• Mobilitet
• Klimavenligt forbrug
• Klimatilpasning


Ambitionerne om en bæredygtig og innovativ udvikling skal indfries i tæt samarbejde med erhvervsliv, organisationer og borgere. 


Hent Klimaplanen her