Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Boligområdet

Visionen for Køge Nord er, at bydelen skal opfylde drømmen om at bo tæt på byen og samtidig bo lige midt i et grønt område.

Boligområdet

Visionen for Køge Nord er, at bydelen skal opfylde drømmen om at bo tæt på byen og samtidig bo lige midt i et grønt område. Boligområdets grønne identitet skal være samlende for hele bydelen. Boligklynger danner hver især ramme om sociale fællesskaber. Klyngeboligen har til formål at skabe små fællesskaber i naturen mellem skov og det eksisterende landsbysamfund i Ølsemagle. Boligklyngerne imiterer landsbyens struktur, med et fælles gade­kær der håndterer regnvandet helt lokalt og samtidigt skaber et levende og varierende uderum. Gårdrummet holdes fri for biler og skaber trygge rammer for leg og ophold og boligernes organisering og struktur skaber et godt mikroklima. Stille uderum med sol og læ i kontakt til natur.

Tidlig landskabsmodning

Første skridt mod Bo Grønt-visionen er den grønne byggemodning: først plantes træerne, så plantes bygningerne! Byggefelterne danner små lysninger i det grønne, som i de tidlige faser kan fremstå med slået græs, med dyrehold eller sportsaktiviteter. Med tiden, som byggefelterne bliver solgt, skyder boligerne op i det grønne.  Regnvandshåndtering tænkes ind fra starten.  Der skabes et bæredygtigt regnvandshåndteringssystem som en naturlig del af landskabsbearbejdningen og en rekreativ gevinst for hele området.

Nye boliger i Køge Nord

Allerede i år begynder opførelsen af de første 220 boliger, der skal stå klar i løbet af de kommende to til fire år. Der vil blandt andet være både et- og toplansrækkehuse samt ejer- og lejeboliger. 
En del af lejeboligerne etableres som Plushusene – et moderne og bæredygtigt bofællesskab. Bofællesskabet henvender sig primært til et mix af børnefamilier og aktive voksne 55+ og har blandede boligstørrelser og typer. 

Her kan du finde mere information om de nye boliger

Lokalplanen for boligområdet er nu i høring, se mere her:

Forslag til Lokalplan 1089 for boliger ved Køge Nord.

I Ølsemagle landsby er der mulighed for nye private udstykninger. Du kan se lokalplan for Ølsemagle Landsby her

Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 05.01.21