Borup

Byplan Borup er vedtaget af Byrådet d. 20. juni 2017

Borup Bymidte skal udvikles, og blive en levende del af en lille by i stor udvikling. Borup rummer store kvaliteter, smuk natur, rigt kultur- og idrætsliv og mange tilbud og faciliteters, som der skal værnes om, og som kan bruges aktivt i Borups fortsatte udvikling. Det er hovemålet med Byplan Borup, som Byrådet netop har vedtaget. Byplanen bygger blandt andet på ønsker og ideer fra en følgegruppe af borgere, der blev nedsat i umiddelbar forlængelse af et stort borgermøde i september 2016. Her var alle borgere inviteret til at dele ideer, som kan være med til at udvikle Borup.


Se mere i Byplan Borup

Og læs mere
om processen her

Her finder du dokumenter udarbejdet i forbindelse med borgermødet og følgegruppearbejdet omkring Byplan Borup.

Materiale fra Borgermødet

Midtvejsmøde

2016-30-11 - Præsentation for Økonomiudvalgsrepræsentanter

Politisk behandling

Læs referat af Økonomiudvalget behandling af Byplan Borup i møde d. 13. juni 2017 her

Film

Opdateret af Køge Kommune 04.01.22