Herfølge

Bydelsplanen er vedtaget af byrådet d. 26. april 2016

Herfølges nye bydelsplan er blevet skabt i tæt samarbejde mellem lokale borgere og virksomheder, Byrådets politikere og medarbejdere fra Kommunen. Der er blevet holdt stort borgermøde og flere mindre følgegruppemøder med mange frivillige deltagende, som er gået i dybden med de forskellige temaer i bydelsplanen.

Bydelsplanen er en bred strategisk plan, der indeholder ønsker til Herfølges udvikling med fokus på bl.a. stationsnær byudvikling, strategi for udvikling af Herfølge vest for jernbanen og byens grønne forbindelser.

Se mere i bydelsplanen

Her finder du dokumenter udarbejdet i forbindelse med borgermødet og følgegruppearbejdet omkring Bydelsplanen for Herfølge.

Materialer fra borgermødet

Hvidbog

Der er udarbejdet en hvidbog for borgermødet den 14. marts 2015. Den kan ses nedenfor:  

Delmål

Der er udarbejdet en delmålsrapport, der indeholder følgegruppens visionspunkter:

Midtvejsevaluering

Se præsentationen og referat fra midtvejsevalueringen den 3. juni 2015:

Film

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 28.11.19