Orlogsskibet Hummeren

Hummeren er et formidlingsprojekt, centreret om rekonstruktionen af Christian 4.’s orlogsskib Hummeren fra 1623

Skitse af et skibProjektet Hummeren er iværksat i samarbejde mellem Køge Museum og Køge Kommune. Arkitekt og tidligere museumsinspektør Christian Lemée blev i 2013 ansat som projektleder.

Historier og håndværk

Projektet Hummeren har ikke blot til formål at bygge et skib. Skibsbyggeriet skal tillige bidrage til formidling af viden om danske håndværkstraditioner og om Køge Bugts rolle i 1600-tallet.  Desuden skal projektet indgå i udviklingen af Køges havneområde, tiltrække turister og fungere som ambassadør både nationalt og internationalt.

Foreningen Hummeren og Hummerdage

Den 22. april 2014 blev Foreningen Hummeren stiftet med det dobbelte formål at skabe opbakning til både byggeprocessen og historieformidlingen lokalt. Der var stor tilslutning til foreningen og hvert år i august afholdes ”Hummerdage”, for at skabe opmærksomhed om projektet og spændende oplevelser for alle.

Hvis du vil vide mere

Du kan følge Hummeren på facebook eller blive medlem af foreningen Orlogsskibet HUMMERENs Venner.