Udvikling af Køge Marina og Nordstranden

Læs om arbejdet med udviklingen af Køge Marina og Nordstranden

køge marina 2

1. visionsseminar 8. november 2014

2. visionsseminar

Et opfølgende seminar var planlagt til den 11. december, men der er flere forhold, der skal undersøges, og beregninger, der skal foretages, før det giver mening at gå videre. Derfor er det opfølgende seminar foreløbigt udskudt til formentlig ultimo februar 2015.

Diskussion og prioritering af tiltag

På næste visionsseminar vil et udkast til en udviklingsplan for Køge Marina/Nordstranden blive fremlagt. Udkastet vil tage afsæt i 1. visionsseminar og de efterfølgende undersøgelser.

2. visionsseminar vil indeholde diskussion og prioritering af nye konkrete tiltag og initiativer på Køge Marina og Nordstranden.