Udvikling af Køge bymidte og Køge Kyst

Her kan du læse om Køge Byråds visioner for udviklingen af Køge bymidte samt udviklingsselskabet Køge Kysts arbejde med Stationsområdet, Søndre Havn og Collstropgrunden.

Udvikling af Køge bymidte

Byrådet vil forvandle det gamle industriområde omkring havnen og stationsområdet til en ny spændende blanding af arbejdspladser, boliger, butikker, kultur og grønne områder. Fremtidens Køge skal være en moderne og oplevelsesrig kystby. Et regionalt kraftcenter med aktivitet, liv og miljø for borgere og virksomheder - en by, der på helt nye måder vil tænke nyt og gammelt sammen.

Læs mere om udviklingsarbejdet

Kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Bymidte blev den 23. oktober 2012 endeligt vedtaget af Køge Byråd.

Køge Kyst P/S

Udviklingsselskabet Køge Kyst P/S er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By. Selskabet skal udvikle tre centrale områder i Køge:

 • Stationsområdet
 • Søndre Havn
 • Collstropgrunden

Visionen

Visionen er levende byområder med kreativ arkitektur og byggeri i høj kvalitet. Kulturen skal være drivkraft for udviklingen, og detailhandel og infrastruktur skal udvikles markant. Bæredygtighed i bredeste forstand skal være det bærende princip i alle niveauer i byudviklingen, og borgere og andre aktører skal inddrages aktivt i processen.

Køge Kyst skaber et væld af muligheder for dig

Udviklingen af det centrale område i Køge vil give nye muligheder og tilbud. Både hvis du allerede bor i Køge, arbejder i byen, kommer for at handle, deltager i kulturtilbud, eller hvis du overvejer at flytte hertil.

De nye tilbud omfatter blandt andet:

 • Flere kulturelle tilbud, der kan supplere Københavns udbud
 • Flere butikker og et større udvalg - samlet i Køges centrum
 • Nye boliger i mange forskellige former og prisklasser
 • Nye arbejdspladser
 • Bedre adgang til vandet, både fra kajstrækninger og strand
 • En sammenhængende by, hvor havneområdet og bymidten kommer til at fungere som en helhed

Den nye del af byen vil på den måde være med til at samle Køge og skabe en af Sjællands mest attraktive bolig- og erhvervsbyer. 

Din mulighed for at følge udviklingen

Udviklingen af den nye del af Køge sker i en åben proces, hvor borgere og interessenter inviteres til dialog om områdets fremtid og til at deltage aktivt i byudviklingen og byomdannelsen. Således er borgere, erhvervsliv, handlende og andre inviteret til at deltage i arbejdet og bidrage med gode ideer til realisering af visionen om Køge Kyst.

Læs mere om Køge Kyst på koegekyst.dk 

Udvikling af Den Maritime Halvø på Søndre Havn

Prospekt for Den Maritime Halvø godkendt den 7. december

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte prospekt for Den Maritime Halvø den 7. december 2020. Prospektet indeholder en Aktivitetszone på ca. 2.000 kvm, en Byggezone på 1.500 kvm samt en grøn zone på 2.200 kvm. 

Se prospekt for Den Maritime Halvø

Læs materialet fra Kultur- og Idrætsudvalgets møde d. 7. december 2020 om godkendelse af prospektet

Den videre proces 

 • Januar 2021: Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet får prospekt til orientering.
 • Juni 2021: Jævnfør budgeterklæring 2021, forelægger Kultur- og Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Køge Kyst forslag for Kultur- og Idrætsudvalget om de mere konkrete planer, herunder forslag til finansiering af den videre udvikling af Den Maritime Halvø, som derefter forelægges for Økonomiudvalget og Køge Byråd.
 • September 2021: Byrådet forventes at godkende lokalplan for Den Maritime Halvø.

Baggrund

Køge Byråd godkendte den 25. februar 2020 vision for Den Maritime Halvø og tilhørende arbejdsprincipper. Med udgangspunkt i visionen skal et prospekt give et bud på, hvordan den nødvendige bebyggelse i tilknytning til aktivitetsområde og stranden mest hensigtsmæssigt kan indpasses.

Læs materialet fra Kultur og Idrætsudvalgets møde 17. august om prospekt for Den Maritime Halvø

Kontakt Kultur og Idræt
Opdateret af Kultur og Idræt 04.01.22