Sagsbehandlingstider

Køge Kommune har en generel målsætning om, at alle henvendelser fra borgere skal være
besvaret inden 14 dage efter modtagelsen.

Kvitteringsbrev inden for 14 dage

Hvis Køge Kommune ikke kan nå at behandle din sag inden for denne frist, får du et kvitteringsbrev med oplysning om, hvor lang tid Køge Kommune skal bruge på at afgøre din sag.

Kvitteringsbrevet sendes senest 14 dage efter, at vi har modtaget din henvendelse. Du er med andre ord sikret, at Køge Kommune inden for to uger efter din henvendelse konkret vurderer, hvor lang tid det vil tage at behandle din sag.

 

Når der er brug for mere sagsbehandlingstid

På en række områder ved vi dog på forhånd, at vi ikke kan nå at afgøre din sag på 14 dage. Som regel er det, når sagen kræver, at vi inddrager informationer fra andre, eller sagen skal behandles af et politisk udvalg. Målet med denne vejledning er at give en oversigt over, hvilke målsætninger vi har for sagsbehandlingstiden, så du ved, hvad du kan forvente, når du henvender dig til Køge Kommune.

Som det fremgår, er der forskellige sagsbehandlingstider alt afhængigt af, hvad sagen drejer sig om. Kan vi af en eller anden grund ikke overholde disse sagsbehandlingstider, får du skriftlig besked.

Sagsbehandlingstiderne angiver, hvornår der skal være truffet en afgørelse – ikke hvornår hjælpen sættes i gang.

Vær i øvrigt opmærksom på, at der på de forskellige konkrete områder er udarbejdet en mere detaljeret beskrivelse af, hvad du kan forvente af Køge Kommune på specifikke områder.

 

Sagsbehandlingstider på velfærdsområdet

På social- og sundhedsområdet er der forskellige sagsbehandlingstider på forskellige sager. Du kan læse mere om sagsbehandlingstiderne for velfærdsområdet her.