Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Aktuelt Forslag til ordning for afsætning af genbrugsgenstande på genbrugspladserne

Forslag til ordning for afsætning af genbrugsgenstande på genbrugspladserne

Fremover kan du nemmere aflevere og afhente ting til direkte genbrug på kommunens genbrugspladser, helt gratis.

Ny lovgivning betyder, at Kommunalbestyrelsen skal vedtage en ordning for afsætning af genbrugsgenstande via kommunens genbrugspladser, der sikrer, at private aktører kan overtage genbrugsgenstande fra genbrugsområder vederlagsfrit. ARGO driver Køge Kommunes genbrugspladser og ordningen er udarbejdet i samarbejde med ARGO og de øvrige fem kommuner, som ARGO driver genbrugspladser for. Alle kan indsende kommentarer og spørgsmål til den forslåede ordning, som er beskrevet herunder.

Frist for kommentarer og spørgsmål er den 19. september 2023.
Kommentarer og spørgsmål sendes til Køge Kommunes Affaldsteam på affald@koege.dk. Alternativt til Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge, att. Affaldsteamet.

Ordning for direkte genbrug

ARGO giver en række muligheder for at for at give gode ting nyt liv:

 • Genbrugsområde. På alle kommunens genbrugspladser er der et område, hvor alle kan aflevere, samt gratis hente ting til direkte genbrug i hele genbrugspladsens åbningstid. På døgnåbne pladser kan du aflevere ting hele døgnet. Fra Gensalgsbutik på genbrugspladserne i Køge, Roskilde og Torkilstrup, kan de genstande, som ikke er blevet afhentet, eller som fx har krævet noget klargøring, købes. Herudover står 
 • Gensalgsbutikken for indsamling af genstande til daginstitutioner, skoler og andre offentlige institutioner i kommunen for at fremme direkte genbrug her.

Fælles principper og rammer for fremme af direkte genbrug

ARGO og de seks ejerkommuner ønsker at  øge omfanget af direkte genbrug. Ordningen afspejler fælles principper og rammer, som der er enighed om skal være styrende for udviklingen af direkte genbrug på ARGO´s genbrugspladser i de kommende år. Ordningen giver samtidig mulighed for lokale tilpasninger:

 • Fremme af borgeres og virksomheders motivation og adfærd til direkte genbrug. Det betyder, at genbrugspladserne skal indrettes, så det er nemt for alle at finde rundt på pladsen og dermed gøre det nemmere at genbruge. Det skal også gøres nemt for offentlige institutioner i genbrugspladskommunerne at få adgang til direkte genbrug fra pladserne. 
 • Professionel håndtering af genstande til direkte genbrug. Det betyder, at ordningen skal sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet og effektive processer til at håndtere store mængder af genstande, samt at der sikres et fortsat godt arbejdsmiljø på genbrugspladserne.  
 • Løbende udvikling og afprøvning af ordningen. Det betyder, at ARGO sammen med kommunerne løbende skal afprøve og samle erfaringer med, hvordan direkte genbrug bedst fremmes, og i samarbejde med kommunerne løbende justere praksis for udmøntning af den fælles ordning ude på genbrugspladserne.
 • Bidrag til et rummeligt arbejdsmarked (samfundsansvar). Det betyder, at ARGO, gennem fremme af direkte genbrug, skal arbejde for et rummeligt arbejdsmarked ved at samarbejde med jobcentre om praktikpladser og jobs på særlige vilkår, samt samarbejde med socialt ansvarlige virksomheder og organisationer. 

Foreløbig plan for modernisering og udbygning af genbrugsområderne på Køge Kommunes genbrugspladser

ARGO har i samarbejde med genbrugspladskommunerne kortlagt den nuværende status for direkte genbrug på alle genbrugspladser, herunder placering af genbrugsområderne; eksisterende samarbejde med frivillige organisationer; samt mængder af modtagne genstande mv.

ARGO har også vurderet potentialet for øget genbrug i forhold til vækst i ”kundegrundlag”, mængder og kvalitet af genstande. For hver genbrugsplads er der, med afsæt i de fastlagte principper, udarbejdet løsningsforslag i forhold til eventuel flytning, udbygning og modernisering af det eksisterende genbrugsområde med halvtage. ARGO har også vurderet behovet for øget bemanding på genbrugspladserne, så der sikres dedikeret personel til genbrugsområdet, som kan bistå med vejledning, sortering og håndtering af direkte genbrug.

Nedenfor kan du se en oversigt over den nuværende status, samt løsningsforslag for de to genbrugspladser i Køge Kommune:

Genbrugsplads Aktuel situation Forslag til forbedring
Køge Genbrugsplads
 • 281.778 indkørsler i 2022.  Tendens til flere besøg.
 • Genbrugsområde: Halvtag over plads til indlevering af direkte genbrugsgenstande. Der er bemandet og genbrugsområdet ligger optimalt ved indkørslen.
 • Afsætning via Gensalgsbutik, der omsatte for over 2 mio. kr. i 2022 – en stigning på 70 % i forhol til 2020.
 • Der udsorteres til Røde Kors. 
 • Eksisterende løsning for genbrugsområde og bemanding videreføres. 
 • Gensalgsbutikken videreføres.
Bjæverskov Genbrugsplads
 • 70.157 indkørsler i 2022. Klar tendens til flere besøg.
 • Genbrugsområdet er en 20 fods container til direkte genbrug. Den står ikke optimalt placeret.
 • Fodboldklubben Frem Bjæverskov afhenter genstande til direkte genbrug i forbindelse med i loppemarkeder.
 • Gensalgsbutikken henter sporadisk genstande til direkte genbrug.
 • Der etableres nyt, overdækket genbrugsområde med en mere synlig placering på pladsen, hvor det bliver muligt at give/afhente genstande.
 • Bemanding af genbrugsområdet.
 • Gensalgsbutikken indsamler til materialebank og afhenter overskydende genstande med henblik på evt. videresalg.

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje