Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Nyheder Nu kan I ansøge stadionpuljen

Nu kan I ansøge stadionpuljen

FORENINGSNYT 

Det er nu muligt at ansøge om ønsker til renovering/ændringer/nye ting til kommunale stadions og grønne områder.

Hvem kan søge?

Foreninger eller selvejende haller, som bruger de kommunale stadions og grønne områder under Kultur og Idræt

Hvad kan der søges til?

Der kan f.eks. søges støtte til:

 • Nye mindre anlægsprojekter f.eks. opholdsarealer, udendørs træningsområder eller lignende.
 • Forbedring af eksisterende anlæg f.eks. renovering af flisebelægninger og inventar til opholdsarealer, nye cykelstativer, renovering af baner og anlæg eller lignende.

Puljen dækker ikke

 • støtte til frivilliges forplejning, forsikring eller lignende i forbindelse med anlægsarbejdet.
 • støtte til den fremtidige drift, forsikring eller vedligehold af anlægget.

Ved ansøgning om nye anlæg, er ansøger selv ansvarlig for at løfte den efterfølgende afledte drift og skal synliggøre dette i ansøgningen.

Kriterier for ansøgning

 • Ansøger skal være en forening, der er åben for alle eller selvejende hal hjemhørende i Køge Kommune.
 • Projektet er ikke kommercielt og i overensstemmelse med gældende regler og kommunens politik på området.
 • Projektet er defineret, tidsmæssigt afgrænset og færdiggøres efter støtten er givet.
 • Projektet indeholder et realistisk budget inkl. synliggørelse af eventuel yderligere finansiering. 
 • Projektet foregår på et offentligt tilgængeligt og kommunalt areal hørende under Kultur og Idræt i Køge Kommune.
 • Ansøgningen er fyldestgørende og er kommunen i hænde rettidigt.
 • Ved omtale af projektet skal det oplyses, at projektet er gennemført med støtte fra Køge Kommune.
 • Ansøger skal have et CVR-nr. og en tilknyttet NemKonto for at få midlerne udbetalt.

Inden du sender en ansøgning

Vi anbefaler, at ansøger, inden indsendelse af ansøgning, undersøger, hvilke tilladelser der er brug for, for at projektet kan realiseres. Dette kan gøres via kommunens hjemmeside.

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente tilladelser, som eksempelvis landzonetilladelse, byggetilladelse, affaldshåndtering, dispensation mv. Det kan derfor også være en fordel at tænke byggesagsgebyr ind i et budget.

Indsend ansøgning

Puljen ansøges ved at sende en mail med beskrivelse af projektet til kulturogidraet@koege.dk.

Ansøgningen skal bestå af maksimalt 2 sider, med en kort beskrivelse af:

 • formål og værdi for det lokale samfund
 • budget. Budgettet skal indeholde indtægter og udgifter, herunder, hvad midlerne konkret skal bruges til. Det skal ligeledes oplyses, om der søges eller er givet støtte fra andre puljer.
 • tidsplan
 • adresse for beliggenhed og kortbilag med markering af områderne.

Da puljen har begrænsede midler, kan ansøger højest ansøge om forslag, som koster op til 100.000 kr.

Tildeling

Forvaltningen prioriterer blandt de fremsendte ønsker/forslag, og i det omfang de kan imødekommes, vender vi tilbage. Tilskud udbetales, når puljeansøgning og byggeansøgning eller lignende er godkendt.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist den 18. juni 2023
Herefter vil ansøgningerne blive behandlet og godkendt. I kan forvente svar på jeres ansøgning ultimo juli.

Afrapportering

Senest 6 uger efter projektets/aktivitetens/indkøbets afslutning skal der indsendes regnskab for udbetalte tilskud. Regnskabet indsendes til kulturogidraet@koege.dk. Benyttes tilskud ikke til formålet skal beløbet tilbagebetales.

Kontakt

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte Kultur og Idræt på kulturogidraet@koege.dk

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje