Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Nyheder Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse fra Stena Recycling A/S

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse fra Stena Recycling A/S

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af plads til midlertidig opbevaring af farligt affald – primært akkumulatorer.

I henhold til reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder (kap. 9, §18 stk. 4.) offentliggøres hermed, at Køge Kommune har modtaget en ansøgning fra Stena Recycling A/S, Nordhavnsvej 16, 4600 Køge om miljøgodkendelse til midlertidig opbevaring af farligt affald – primært akkumulatorer. 

Miljøaktiviteten er en biaktivitet til virksomhedens miljøgodkendte hovedaktivitet K212: ”anlæg for midlertidig opbevaring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse mv.” 

Oplagets størrelse medfører, at aktiviteten er omfattet af punkt 5.5 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, da det overstiger 50 tons oplag på filialen i Køge. 

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Man kan ligeledes anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger.

Fristen for at se og kommentere ansøgningsmaterialet og anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse er torsdag den 12. oktober 2023 kl. 12.00.

Henvendelse skal rettes til Køge Kommune, Byg, Plan og Miljø, Miljøteamet, Torvet 1, 4600 Køge, miljo@koege.dk. Anfør venligst dit fulde navn og adresse i mailen.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger, Det gælder både i forhold til ansøgning, udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Miljø

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje