Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Byrådet indgår aftale om budgettet for 2024 – 2027

Byrådet indgår aftale om budgettet for 2024 – 2027

Årets budgetaftale danner rammerne for Køge Kommunes økonomi i årene 2024 – 2027. Aftalen er indgået mellem alle byrådets partier - Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten – de Rød-Grønne, Radikale Venstre og Frit Fællesskab. Aftalen leverer et ansvarligt budget inden for de aftalte økonomiske rammer, der er fastsat i økonomiaftalen mellem Staten og Kommunernes Landsforening. Budgetaftalen har fokus på at prioritere rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, samt en transformation af Køge Kommune, hvor flere parter i fremtiden skal være fælles om at løfte og løse opgaverne.

Tre store tendenser præger årets budgetaftale i Køge Kommune. Budgetaftalen lægger rammerne for kommunens økonomi i årene 2024 – 2027, og på linje med kommuner landet over, oplever også Køge Kommune konsekvensen af stigende priser, som ikke kompenseres fra Statens side, og hvorledes omlægning af ejendomsskatter giver færre penge i kommunekassen. Økonomien udfordres desuden af den landsdækkende tendens, hvor flere børn og voksne har det svært og har brug for hjælp. Samtidig oplever Køge Kommune i lighed med andre kommuner og sektorer en stigende mangel på arbejdskraft. Tendenserne gør det samlet set svært at leve op til borgernes forventning til den kommunale service.  

Forligspartierne har, trods de snævre økonomiske rammer, høje ambitioner for fremtidens Køge Kommune. Derfor indeholder budgetaftalen også, at kommunen tænker i nye og anderledes løsninger, og i højere grad skal facilitere, at forskellige aktører samles om opgaveløsningen.

-    Det er ikke nogen hemmelighed, at det er svære økonomiske tider at være kommune i. Derfor er jeg utrolig glad for, at et bredt flertal i byrådet har fundet sammen om et budget, der er ambitiøst på Køge Kommunes vegne, og som på samme tid holder sig inden for de snævre økonomiske rammer, der er udstukket. Jeg tror på, at vi skal fremtidssikre vores velfærd ved at se på nye måder at løfte velfærden på. Budgetaftalen har fokus på netop det, ligesom et stærkt ønske om at prioritere rekruttering og fastholdelse af vores dygtige medarbejdere, som der i den grad er efterspørgsel efter, er bygget ind i aftalen, siger borgmester Marie Stærke.

Med budgetforslaget har forligspartierne lagt en økonomisk ansvarlig linje, hvor Køge Kommune bidrager til, at de samlede nationale rammer for service- og anlægsudgifter kan overholdes, ligesom budgettet sikrer et tilstrækkeligt likvidt beredskab indenfor den af Byrådet vedtagne økonomiske politiks rammer.   

Læs Budgeterklæring 2024 - 2027

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje