Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Udvikling i Køge Kommune Byudvikling og planlægning Lokalplaner

Lokalplaner

En lokalplan er en kommunal plan, som gælder for ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter.

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaner udarbejdes med udgangspunkt i en kommuneplan, der overordnet bestemmer, hvordan by- og landområder skal udvikles. Lokalplanerne fastsætter regler for fx anvendelse og udformning af bebyggelserne. Planerne sikrer bl.a., at byggerierne i området bruges til det de er planlagt til og at områderne bevarer et ensartet udtryk.

Nye lokalplanforslag skal i offentlig høring i mindst 8 uger. Herefter tager byrådet stilling til de indsigelser og ændringsforslag, der er kommet i høringsperioden.

Indtil et lokalplanforslag er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke ændres på en måde, som foregriber indholdet af den endelige plan. Det midlertidige forbud gælder blandt andet udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen.

 

Digital portal for vores lokalplaner

Køge Kommunes lokalplaner er blevet digitale. I vores lokalplanportal finder du både eksisterende lokalplaner og lokalplanforslag, som er i høring. Det er også her, du kan indsende høringssvar, hvis du har bemærkninger til planer i høring.

Når der ikke er en lokalplan for dit område

Hvis der ikke er en lokalplan for dit område, skal du undersøge to ting:

Ligger din ejendom i landzone?

Hvis din ejendom ligger i landzone, er der særlige forhold, som du skal være opmærksom på. 

Læs mere om landzone og landzonetilladelser

Er der en tinglyst deklaration eller servitut?

Deklarationer og servitutter kan indeholde aftaler, som er indgået mellem naboer og andre grundejere. Kommunen kan have pålagt ejendommen nogle specifikke krav. Du kan se tinglyste deklarationer og servitutter på  Det Digitale Tinglysningssystem .

OBS: Du skal bruge NemID for at komme ind og se dokumenter.

Lokalplaner

Torvet 1, 4600 Køge

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside