Lær at tackle

Online - Lær at tackle angst og depression - Voksne (minimum 18 år)

Er det svært at møde op til et fysisk kursus eller er der ikke lige et kursus når du har brug for det, så prøv et Online-kursus.

Kurset er for dig som måske oplever at være nedtrykt, trist, ensom, angst, depression, har tankemylder, hjertebanken?

Kurset består af 6 gange á 1 time - det er samme ugedag og tidspunkt. Alt hvad du skal bruge er en pc med lyd og internet.

Formålet med kurset er, at give dig inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, selvom du har symptomer på angst og/eller depression. Du lærer at tackle de problemer og udfordringer, der følger med dine symptomer, så det bliver dig - og ikke dem - der styrer dit liv.

Eksempler på emner, der tages op på kurset; håndtering af psykiske/fysiske smerter og træthed, fysisk aktivitet og humør, bedre kommunikation, muskelafspænding, at forebygge tilbagefald.

Du kan læse mere og se en film om Online-kurset på www.laerattackle.dk

Kurset ledes af en instruktør og er ikke fagligt uddannet. Til gængæld kender instruktøren selv til det at have symptomer på angst og/eller depression.

Du kan se film om hvordan det foregår på kurset: Film "Online - Lær at tackle angst og depression"

Tilmelding og spørgsmål

Koordinator Jette Damkjer, tlf. 40 33 20 62
E-mail:  - Oplys navn, telefonnummer og alder

Online - Lær at tackle angst og depression - Unge mellem 15 og 25 år

Er det svært at møde op til et fysisk kursus eller er der ikke lige et kursus når du har brug for det, så prøv et Online-kursus.

Kurset er for dig som måske oplever at være nedtrykt, trist, ensom, angst, depression, har tankemylder, hjertebanken?

Kurset består af 6 gange á 1 time - det er samme ugedag og tidspunkt. Alt hvad du skal bruge er en pc med lyd og internet.

Formålet med kurset er, at give dig inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, selvom du har symptomer på angst og/eller depression. Du lærer at tackle de problemer og udfordringer, der følger med dine symptomer, så det bliver dig - og ikke dem - der styrer dit liv.

Eksempler på emner, der tages op på kurset; håndtering af psykiske/fysiske smerter og træthed, fysisk aktivitet og humør, bedre kommunikation, muskelafspænding, at forebygge tilbagefald.

Du kan læse mere og se en film om Online-kurset på www.laerattackle.dk

Kurset ledes af en instruktør og er ikke fagligt uddannet. Til gængæld kender instruktøren selv til det at have symptomer på angst og/eller depression.

Du kan se film om hvordan det foregår på kurset: Film "Online - Lær at tackle angst og depression"

Tilmelding og spørgsmål

Koordinator Jette Damkjer, tlf. 40 33 20 62 / Koordinator Anne Birkedal, tlf. 29 33 70 97
E-mail: - Oplys navn, telefonnummer og alder

Lær at tackle Angst og Depression - Unge mellem 15-25 år

Symptomer på angst og depression kan blandt andet være: Nedtrykt, trist, bange, isoleret, nedsat interesse eller glæde, svært ved at sove, nervøsitet, anspændthed og indre uro, åndenød og svedeture, ensom, håbløshed.

Formålet med kurset er, at give dig redskaber til styrke dit fysiske og psykiske helbred samt at få bedre livskvalitet. Det skal være dig og ikke dine symptomer som styrer dit liv.

Der arbejdes blandt andet med: triggere og advarselssignaler, bedre kommunikation, forebyggelsesstrategier, håndtering af psykisk/fysiske smerter og træthed, problemløsning, fysisk aktivitets betydning for humøret.

Kurset ledes af to instruktører og de er ikke fagligt uddannet. Til gængæld kender de selv til det at have symptomer på angst og/eller depression.

Kurset består af 7 mødegange á 2½ times varighed samt den 8. mødegang, som blot varer 1½ time.

Hvornår

Der afholdes informationsmøde den 24. august 2021, kl. 17-18,
Sundhed, Træning og Rehabilitering, Rådhusstræde 10C, 4600 Køge.
Bemærk! det er ikke på rådhuset.

Kurset starter torsdag den 9. september 2021, kl. 17-19.30.

Tilmelding

Tilmelding til kurset sker på informationsmødet.

Kontakt

Koordinator Anne Birkedal, tlf. 2933 7097 eller email  - Skriv i emnefeltet "Unge" og oplys navn og telefonnummer.

Lær at tackle Angst og Depression - Voksne (minimum 18 år)

Symptomer på angst og depression kan blandt andet være: Nedtrykthed og tristhed, nedsat interesse eller glæde, søvnløshed nervøsitet, anspændthed og indre uro, åndenød og svedeture.

Formålet med kurset er, at give dig redskaber til styrke dit fysiske og psykiske helbred samt at få bedre livskvalitet. Det skal være dig og ikke dine symptomer som styrer dit liv.

Der arbejdes blandt andet med: triggere og advarselssignaler, bedre kommunikation, forebyggelsesstrategier, håndtering af psykisk/fysiske smerter og træthed, problemløsning, samarbejde med sundhedsvæsnet, fysisk aktivitets betydning for humøret.

Kurset ledes af to instruktører og de er ikke fagligt uddannet. Til gængæld kender de selv til det at have symptomer på angst og/eller depression.

Kurset består af 7 mødegange á 2½ times varighed samt den 8. mødegang, som blot varer 1½ time.

Der bruges lærebogen "Lær at tackle angst og depression" - denne kan købes på første mødegang. Pris 170 kr.

Hvornår

Der afholdes informationsmøde den 8. september 2021, kl. 13.30-14.30,
Sundhed, Træning og Rehabilitering, Rådhusstræde 10 C, Køge.
Bemærk! det er ikke på rådhuset.

Kurset starter onsdag den 29. september 2021, kl. 12.30-15.00.

Tilmelding

Tilmelding til kurset sker på informationsmødet.

Kontakt

Koordinator Anne Birkedal, tlf. 2933 7097 eller email  - Skriv i emnefeltet "Voksne" og oplys navn og telefonnummer.

Online - lær at tackle hverdagen som pårørende - Voksne (minimum 18 år)

For at kunne deltage skal både du og din pårørende være minimum 18 år.

På kurset vil du få inspiration og redskaber til at passe bedre på dig selv, så du får en bedre hverdag som pårørende. Du får redskaber og øvelser i at håndtere problemer og udfordringer, der kan følge med at være pårørende, så du bliver bedre til at prioritere dig selv.

Emnerne på kurset er bl.a. at bede om hjælp, håndtere konflikter, vanskelige følelser, dårlige samvittighed, ensomhed, at sætte sig mål og nå dem.

Kurset ledes af instruktører som selv er pårørende. De er ikke fagligt uddannet.

Der er live-undervisning á 1 times varighed, som løber over 6 uger. Sæt en time af mellem hver undervisning, som skal bruges på en aktivitet, som du selv gennemgår på din computer.

Der er tavshedspligt. Det er kun instruktørerne der kan ses og høres. Det eneste du skal bruge, er en pc med lyd og internet.

Tilmelding og spørgsmål

Koordinator Helle Skals, tlf. 29 33 22 44, E-mail:  – skriv i emnefeltet ”Pårørende” og oplys dit telefonnummer.

Lær at tackle hverdagen som pårørende

For at deltage skal både du og din pårørende være minimum 18 år.

På kurset får du inspiration og redskaber til at tackle de problemer og udfordringer, der ofte følger med, når man er pårørende; fx dårlig samvittighed, manglende overskud, følelsen af isolation og samarbejdet med social og sundhedsvæsenet.

Emnerne på kurset er aktuelle for pårørende, uanset hvilke sygdomme dine nærmeste har. Emnerne er bl.a. hvordan passer du bedre på sig selv, ændrede roller, fysisk aktivitet og humør, hjælp til at kommunikere med den syge og sundhedsvæsenet.

Kurset ledes af to instruktører og de er ikke fagligt uddannet. Til gængæld er de selv pårørende og uddannet til at lede kurset.

Der bruges lærebogen "Lær at tackle hverdagen som pårørende". Denne kan købes på første mødegang. Pris 170 kr.

Film

Du kan se en film om hvordan det foregår på kurset "Hverdagen som Pårørende"

Hvornår

Der afholdes informationsmøde den 7. september 2021, kl. 17-18,
Sundhed, Træning og Rehabilitering, Rådhusstræde 10C, 4600 Køge.
Bemærk! det er ikke på rådhuset.

Kurset starter onsdag den 15. september 2021, kl. 17-19.30.

Tilmelding:

Tilmelding til informationsmødet skal ske til Koordinator Helle Skals, tlf. 29 33 22 44, e-mail:

Tilmelding til kurset sker på informationsmødet.

Kontakt

Koordinator Helle Skals, tlf. 2933 2244, eller email  - Skriv i emnefeltet "Pårørende" og oplys navn og telefonnummer.

Lær at tackle job og sygdom

Måske er Lær at tackle job og sygdom et kursus for dig?

 • Har du langvarig sygdom?
 • Er du sygemeldt eller i risiko for at blive det, kontanthjælpsmodtager, i et jobafklaringsforløb eller lignende?
 • Mangler du redskaber til at mestre din sygdom og jobsituation?
 • Lever du med frustrationer og bekymringer over din sygdoms- og jobsituation?

Kurset kan være noget for dig, hvis du kan svare ja til et eller flere at ovenstående spørgsmål.

Kurset er et praktisk kursus. Dvs. du bliver præsenteret for en række redskaber, som har hjulpet andre mennesker med at mestre et arbejdsliv på trods af langvarig sygdom. Som kursist er det din opgave at udvælge og at øve dig i at bruge de redskaber, som virker gode for dig.

Kursets emner er:

 • Håndtering af smerter og træthed
 • Håndtering af vanskelige følelser, f.eks. bekymring og tristhed
 • Håndtering af stress
 • Tanketeknikker
 • Kommunikation med familie, venner og arbejdsplads
 • Balance mellem aktivitet og hvile
 • Problemløsning
 • At træffe beslutninger
 • At sætte sig mål – og nå dem
 • Aktiv indsats og dialog med arbejdsgiver, kollegaer og Jobcentret
 • Brug af netværk
 • At blive opmærksom på egne kompetencer
 • Fysisk aktivitet og sund kost

Kurset ledes af to instruktører, som begge udfordres af langvarig sygdom og derfor ved, hvordan det er, når sygdom begrænser ens muligheder for at arbejde – de ved med andre ord ”hvor skoen trykker”. De har desuden gennemført en instruktør-uddannelse ved Komiteen for Sundhedsoplysning og er godkendte til at lede kurset.

Kurset omfatter 6 mødegange à 2,5 times varighed (fysisk kursus) eller 1,5 times varighed (online kursus)

Hvornår

Informationsmøde (fysisk) tirsdag den 14. september 2021, kl.16.30.
Tilmelding til Inger Olsen, koordinator, på tlf. 24 91 84 90 eller e-mail: Tilmeldingsfrist er fredag den 10. september 2021.

Kursus (fysisk), start tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 16.00. Slut tirsdag den 30. november 2021.
Tilmelding i forbindelse med informationsmødet.

Lær at tackle kronisk sygdom

En kronisk sygdom (langvarig sygdom) kan blandt andet være; diabetes, muskel-, slid- og leddegigt, fibromyalgi, kræft, kronisk hovedpine, piskesmæld, knogleskørhed, KOL og astma.

Som deltager på kurset vil du få inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, selvom du har en kronisk sygdom. Der er fokus på at tackle de problemer og udfordringer, der følger af en kronisk sygdom, så det er dig - og ikke sygdommen - der styrer dit liv.

Der arbejdes med forskellige emner, bl.a. håndtering af vanskelig følelser, tackling af træthed og smerte, sætte mål og lave handlingsplaner.

Kurset ledes af to instruktører og de er ikke fagligt uddannet. Til gængæld kender de selv til det at have en kronisk sygdom.

Kurset består af 6 mødegange á 2½ times varighed samt en 7. mødegang, som varer 1,5 time.

Hvornår

Der afholdes ikke et kursus i 2021

Kontakt

Koordinator Helle Skals, tlf. 2933 2244 eller email  - Skriv i emnefeltet "Sygdom" og oplys navn og telefonnummer.

Lær at tackle kroniske smerter

Kroniske smerter kan blandt andet være: muskel-, slid- og leddegigt, smerter i ryggen, diskusprolaps, fibromyalgi, kronisk hovedpine, piskesmæld og knogleskørhed.

Kurset er til dig, der har haft smerter i mere end 3-6 måneder, og hvor intensiteten af smerterne er betydelige forstyrrende for din hverdag.

Som deltager på kurset er formålet at give dig inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, selvom du har kroniske smerter. På kurset er der fokus på at tackle de problemer og udfordringer, der følger af kroniske smerter, så det er dig - og ikke smerterne - der styrer dit liv.

På kurset arbejdes der med forskellige teknikker, bl.a. Pacing - at skabe balance mellem aktivitet og hvile, muskelafspænding, let fysisk aktivitet, kommunikation, håndtering af træthed og problemløsning.

Kurset ledes af to instruktører og de er ikke fagligt uddannet. Til gængæld kender de selv til det at have kroniske smerter.

Kurset består af 6 mødegange á 2½ times varighed.

Hvornår

Der afholdes ikke et kursus i 2021.

Kontakt

Koordinator Helle Skals, tlf. 2933 2244 eller email  - Skriv i emnefeltet "Smerter" og oplys navn og telefonnummer.

Pjecer og links

Pjece - Lær at tackle angst og depression - ONLINE - +15 år

Pjece - Unge 15-25 årige - Lær at tackle angst og depression

Postkort - Unge 15-25 år - Hvordan har du det?

Pjece - Lær at tackle hverdagen som pårørende

Pjece - Lær at tackle job og sygdom

Pjece - Lær at tackle kronisk sygdom

Film - Online - Lær at tackle angst og depression

Film - Hverdagen som Pårørende

www.laerattackle.dk

www.facebook.dk - søg: Lær at tackle

www.koege.dk - Ungepsykologen - Samtaler for unge

www.regioner.dk - Psykologhjælp til unge mellem 18 og 20 år

www.internetpsykiatrien.dk - Gratis behandlingstilbud, hvis du lider af angst og/eller let til moderat depression

Kontakt "Lær at tackle"
Opdateret af Køge Kommune 12.08.21