Skip til hoved indholdet

Høringer og Afgørelser

I Køge Kommune

Informér dig om

Høringer

Filtrér efter kategori

VVM-screeningsafgørelse vedrørende støjvold i Køge Nord

Naturstrategi i Køge Kommune 2023-2027

Godkendelse af bro/platform over tilløb til sø i Jersie Mose Syd og Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3

VVM-screeningsafgørelse vedrørende miljøplads i Køge Havn

Miljøgodkendelse af slaggebehandlingsanlæg på Køge Havn, til Meldgaard Miljø A/S

Miljøgodkendelse af UFF Humana, Sandvadsvej 1, 4600 Køge

Tilladelse til A-boringer, midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration på Etape B6 og B8, Universitetshospital Køge

Skulkerupvej 8 - Tilladelse til udledning til Køge Å fra transformerstation

Tillæg 2 til miljøgodkendelse af Geminor DK Hub East

VVM-screeningsafgørelse vedrørende byggemodning af Herfølge Kohave

VVM-screeningsafgørelse vedrørende renovering af Svenstrup Kildeplads

Tillæg til miljøgodkendelse til Greenport ApS, Pacific Kaj 2, 4600 Køge

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til Daka Denmark A/S til omlastning af madaffald på Værftsvej 6B, 4600 Køge

VVM-screeningsafgørelse vedrørende virksomhed til omlastning af madaffald

Forslag til Lokalplan 1117 - Boliger, Køge Fælles Jord og tillæg 11 til kommuneplan 2021

Landzonetilladelse til to pavilloner med samlet areal på 70 m2

Køge Kommune har truffet afgørelse om kontrolprogram for Vandværket Lyngen

Lokalplan 1109 Besøgscenter Borgring vedtaget

Godkendelse af projektforslag for fjernvarme i Bjæverskov

Landzonetilladelse til udvidelse af ekstra bolig

Høring af forslag til lokalplan 1098 Værket ved Regnemark, miljøkonsekvensrapport og udkast til udledningstilladelser

Høring af projektforslag jf. varmeforsyningsloven

Landzonetilladelse til udhusbygning på 100 m2

Landzonetilladelse til omlægning af sti og jordpåfyld

Tillæg 3 til miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af Geminor DK Hub East

Forslag til Lokalplan 1089 - Blandede byfunktioner syd for Køge Nord Station

Landzonetilladelse til opførelse af ridebane

Afgørelse om ingen godkendelsespligt for flytning og nyetablering af kemikaliedepotet på Junckers Industrier

Landzonetilladelse til genopførelse af bolig

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje