Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Tilladelse til A-boringer, midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration på Etape B6 og B8, Universitetshospital Køge

Natur og miljø Tilbage

Tilbage

Køge Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til A-boringer, midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration på Etape B6 og B8, Universitetshospital Køge. 

Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

Klagefristen er den 31. juli 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje