Skip til hoved indholdet

Ørsted A/S har ansøgt Køge Kommune om at Askedepotet på Køge Havn kan overgå til passiv tilstand. Depotet blev opfyldt i 1994-2003, og har siden 2003 været overvåget af Køge Kommune.

Når efterbehandlingen af et deponeringsanlæg eller deponeringsenhed kan anses for afsluttet, skal tilsynsmyndigheden træffe afgørelse om, at anlægget eller enheden kan overgå til passiv tilstand. Afgørelsen træffes efter § 31 i Deponeringsbekendtgørelsen og § 33 i Miljøbeskyttelsesloven. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 17. april 2023. Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling findes på side 4 i afgørelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’ hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside