Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Høringer og afgørelser Dispensationer

Dispensationer

En lokalplans bestemmelser skal overholdes, men kommunen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Byggeriet på den sydvestlige del af den gamle industrigrund tættest på Søndre Strand er nået så langt, at spunsen omkring byggegruben skal trækkes op igen. Det giver anledning til samme støj, som da spunsen blev vibreret ned. Køge Kommune vurderer, at det er vigtigt, at det støjende arbejde foretages over så kort en periode som muligt, og har derfor meddelt dispensation fra støjgrænserne i Miljøforskriften. Arbejdet forventes at have en varighed på 4 uger med start den 1. september.

Byggefelt SH4 syd, dispensation

 

Dispensationen muliggør, at det støjende arbejde kan udføres over så kort tid som muligt.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Byggefelt SH4 Nord, dispensation

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside