Skip til hoved indholdet
    Hjem Virksomhed Brug af veje, torve og pladser Arrangementer på veje mm. Arrangementer på veje, pladser og grønne områder

Arrangementer på veje, pladser og grønne områder

Hvis du vil benytte kommunale arealer som veje og pladser til at holde vejfest, cykel- motionsløb eller et grønt areal til cirkus eller lignende, skal du have en tilladelse fra kommunen. Politiet skal også give samtykke, hvis en vej skal spærres eller hvis der skal laves andre ændringer. Der kan også være andre myndigheder, der skal give deres tilladelse. Nederst på siden kan ses et kort over arealer der udlånes.

I arrangørguiden finder du gode råd og nyttige oplysninger, hvis du skal afholde et arrangement.

 

Hvis du vil bruge offentlige veje og private fællesveje fx cykelløb eller vejfest, skal du søge tilladelse hos kommunen.

Ansøgning

Du skal sende en ansøgning via Virk.dk, hvis du vil afholde et arrangement på vejareal. I ansøgningen skal du (hvis relevant) vedhæfte en afmærkningsplan.
 
Ansøgningen skal sendes mindst 1 måned før, at arrangementet skal holdes. Så kan vi nå at behandle din ansøgning og indhente politiets samtykke. 

Vær opmærksom på, at der gælder ansøgningsfrister for alle typer arrangementer! Disse ansøgningsfrister bedes overholdt, så vi kan nå at behandle jeres ansøgninger til ønsket tidspunkt.

Hvis du skal bruge Køge Torv til et arrangement, skal du have en tilladelse fra Kommunen.

Du kan enten leje hele Torvet eller nøjes med en af de 3 flexpladser der findes på Torvet. De 3 flexpladser er markerede arealer på Torvet på hhv. 29 m2, 94 m2 og 131 m2. Hvor stort et areal du skal leje, afhænger af typen og størrelsen på dit arrangement. 

Kortet viser flexpladserne på Køge Torv, med oplysninger om nummer og størrelse.

Ansøgning

Du skal sende en ansøgning via Virk.dk, hvis du vil leje arealer på Torvet.

Vi skal have din ansøgning mindst 10 arbejdsdage, før dit arrangement skal holdes.
Hvis der er tale om større arrangementer, som fx kræver politisk godkendelse, skal du forvente en længere behandlingstid.

Hvis du skal bruge Kulturtorvet eller Stationspladsen til et arrangement, skal du have en tilladelse fra kommunen. 

Ansøgning

Du skal sende en ansøgning via Virk.dk, hvis du vil leje arealer på Kulturtorvet eller Stationspladsen.
 
Vi skal have din ansøgning mindst 10 arbejdsdage, før dit arrangement skal holdes.
Hvis der er tale om større arrangementer, som fx kræver politisk godkendelse, skal du forvente en længere behandlingstid.

Foreningers brug af grønne arealer

I skal søge om tilladelse hvis jeres forening eller kreds vil låne en af kommunens parker eller grønne områder.

Depositum

En tilladelse gives med en række betingelser, der skal opfyldes - deriblandt at der skal betales et depositum. Depositummet betales tilbage efter endt arrangement, hvis arealet er i samme stand som det blev modtaget.

Ansøgning

I skal sende en ansøgning via Virk.dk, hvis I ønsker at benytte et af kommunens arealer.
Vi skal have din ansøgning mindst 10 arbejdsdage, før du ønsker at benytte et areal.
Vær opmærksom på at hvis der er tale om et større arrangement, som kræver politisk godkendelse, vil behandlingstiden være længere.

Kommercielt brug af grønne arealer

I skal have tilladelse til at leje et af kommunens arealer til jeres arrangementer fx cirkus, tivoli, loppemarked eller lignede.

Lejeafgift og depositum

En tilladelse gives med en række vilkår der skal opfyldes - deriblandt at der skal betales et depositum og lejeafgift. Depositummet betales tilbage efter endt arrangement, hvis arealet er i samme stand som det blev modtaget.

Ansøgning

I skal sende en ansøgning via Virk.dk, hvis I ønsker at benytte et af kommunens arealer.
I skal regne med at der kan gå op til 1 måned, før jeres ansøgning er behandlet og I får svar på jeres ansøgning. 
Hvis der er tale om større arrangementer, som kræver en politisk godkendelse, skal I regne med en behandlingstid på 2-3 måneder.

 

Hvis du vil låne et sportsanlæg til et arrangement, kan du læse mere om hvem der kan låne dem, hvor de ligger og hvordan du søger:

Book et udendørs anlæg.

 

På kortet kan du se de arealer vi låner ud til arrangementer:

Love og regler vi administrerer efter ved brug af vejareal og grønne områder: 

Vej, Park og Byrum

Anlæg og Vejmyndighed

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje