Skip til hoved indholdet
    Hjem Virksomhed Brug af veje, torve og pladser Gadesalg

Gadesalg

Her kan du få overblikket over hvordan du får en stadeplads, et areal til udeservering, vareudstilling eller mobilt gadesalg.

Se under hvert emne hvordan du søger om tilladelserne:

Hver onsdag og lørdag er der torvedag på Køge Torv. Til torvedagene har vi både faste og løse stadepladser, som vi udlejer.  

Faste stadepladser 

Ledige stadepladser annonceres i lokale medier og på www.koege.dk. Hvis du ønsker at blive kontaktet, når der er en ledig stadeplads, kan du sende en mail til: parkering@koege.dk

Løse stadepladser / chance-stadepladser 

Vi udlejer løse stadepladser, når der er afbud fra lejerne af de faste stadepladser. 

Lej en løs stadeplads  

Hvis du er interesseret i at leje en løs stadeplads, skal du kontakte Parkeringskontoret på tlf. 56 67 25 50. 

Telefontider:

  • Til torvedag onsdag: Mandag-tirsdag fra kl. 9.00-14.00. 
  • Til torvedag lørdag: Torsdag fra kl. 12.00-18.00.

Der kan ikke indtales besked på telefonsvareren angående reservering. 

Personligt fremmøde

Du kan også stille dig på "ventepladsen for stadeholdere", som er markeret med et blåt skilt, udfor Torvet 13. Torveopsynet vil tildele eventuelle ledige pladser i den rækkefølge, man er kommet. 

De løse stadepladser vil blive anvist fra kl. 8. Efter kl. 8.30 er det ikke muligt at få anvist en plads. 

Pris for stadepladser

Prisen for en stadeplads fremgår af kommunens takstblad. Under udendørsarealer finder du skemaet: "Stadepladser til torvehandel på Køge Torv":

Find priser for stadepladser.

Gældende regler

I regulativet for Køge Torv kan du se de regler, der gælder for stadepladser, et oversigtskort over stadepladserne på Køge Torv mm.

Læs regulativ for Køge Torv.

Oversigtskort

Kortet viser placeringen af stadepladserne på Køge Torv, med oplysning om stadenummer. Ventepladsen udfor Torvet 13 er også markeret.

Køge Kommune giver i særlige tilfælde tilladelse til, at vejarealer benyttes til udeservering. Hvis du ønsker at benytte et vejareal til udendørsservering, skal du have tilladelse fra Køge Kommune.  

Ansøgning

Du skal sende en ansøgning til Vej, Park og Byrum, Anlæg og Myndighed på enten mail: tmf@koege.dk eller som brev til Teknik- og Miljøforvaltningen, Anlæg og Myndighed, Torvet 1, 4600 Køge. 

Du kan forvente svar på din ansøgning indenfor 10 arbejdsdage. 

Lovgivning og vilkår 

Tilladelser gives i henhold til "lov om offentlige veje §54 og §80 stk. 1, stk. 1" på nogle "specifikke vilkår". 

Priser  

Med budgetforliget 2020-2023 blev det politisk besluttet, at der ikke opkræves leje for udeservering, undtaget er dog udeservering på Køge Torv. 

Under udendørsarealer finder du skemaet "Arealer til udeservering":

Find priser for udeservering.

Oversigtskort

Kortet viser de arealer på Køge Torv, der bruges til udeservering.

Du skal søge om tilladelse til at sætte vareudstillinger, løse skilte og lignende op på vejareal. 

På offentlige veje og private fællesveje i byer 

Du skal søge om tilladelse, når du ønsker at sætte vareudstillinger, løse skilte eller lignende op på fortove og vejarealer på offentlige veje eller på private fællesveje i byer. 

Kommunen har ikke myndighed til at behandle ansøgninger, der omfatter private fællesveje på landet. Her skal tilladelse søges hos ejer af vejen.  

I Brogade, Vestergade, Torvegaderne og gågaderne 

Vareudstilling i Brogade, Vestergade, Torvegaderne og Gågaderne skal ikke søges om. Vareudstilling skal blot anbringes iht. "Skilte og Vareudstillingsregulativ".  

Læs Regulativ for skilte og vareudstilling.

Søg om tilladelse 

Du skal sende en ansøgning til Vej, Park og Byrum, Anlæg og Myndighed på enten e-mailen: tmf@koege.dk eller som brev til Teknik- og Miljøforvaltningen, Anlæg og Myndighed, Torvet 1, 4600 Køge. 

Du kan forvente et svar indenfor 10 arbejdsdage. 

Lovgivning 

Ansøgninger behandles efter "Lov om offentlige veje §54 og §80 stk. 1" eller "Lov om private fællesveje §66". 

Oversigtskort

På kortet er markeret det område, hvor regulativet for skilte- og vareudstilling gælder.

Du skal søge om tilladelse til mobilt gadesalg fra fx ladcykel, mobile isvogne, foodtrucks osv. Du kan søge om plads til en lille vogn eller en stor vogn. 

  • Lille vogn: Skal være under 2,5 m². Det kan fx være mindre salgscykler/vogne, kaffeknallerter, ladcykler, mobile isvogne osv. Der gives ikke tilladelse til påmonteret anhænger mv. 
  • Stor vogn: Skal være mellem 2,5 m² og 15 m². Fx varevogne/foodtrucks. Husk, at bilen eller salgsvognen skal være indregistreret for at kunne benyttes til mobilt gadesalg. 
  • Varer der må sælges: Der må sælges dagligvarer, der ophører med at eksistere ved forbrug, fx mad, frugt, is og drikkevarer. Dog må der ikke sælges tobak, alkohol, chokolade og slik. 

Vilkår og placering

Læs vilkår for mobilt gadesalg.

Du kan søge om plads til din mobile salgsvogn i de særlige områder, der er vist på kortet:  

Sæsoner  

  • Sommersæsonen løber fra 15. marts til og med 31. oktober.  
  • Vintersæsonen løber fra 1. november til og med 14. marts. 

Vi annoncerer på Køge Kommunes hjemmeside samt på de sociale medier op til hver sæson.  

Du er altid velkommen til at sende en ansøgning, også udenfor sæson. 

Priser

Se hvad det koster at låne arealer til mobilt gadesalg. Under udendørsarealer finder du skemaet "Mobile salgsvogne":

Find priser for mobilt gadesalg.

Ansøgning 

Du skal udfylde og sende et ansøgningsskema for at få tilladelse.  

Husk at vedhæfte et billede af den vogn, som du ønsker at benytte til mobilt gadesalg i din ansøgning.  
Du kan forvente svar på din ansøgning indenfor 1-2 måneder. 

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet eller andet vedrørende mobilt gadesalg, er du velkommen til at skrive en mail til tmf@koege.dk

Vej, Park og Byrum

Anlæg og Vejmyndighed

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje