Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børnepasning og skoler Skoler, SFO og klubtilbud Skoleskift

Skoleskift

Som forældre har I pligt til at sørge for, at jeres barn bliver undervist. I kan selv vælge, om I vil indskrive jeres barn i en folkeskole, en friskole, en privatskole, eller om I selv vil sørge for hjemmeundervisning.

Der er frit skolevalg i Danmark. Det betyder, at der kan søges om optag på en anden skole end den, der er distriktskolen, hvis antallet af elever i klassen ikke overstiger den fastsatte grænse. 
Læs mere om skoler og skoledistrikter i Køge Kommune på siden Skoler

Hvis I fortryder et skoleskift og ønsker at vende tilbage til distriktsskolen, kan dette kun lade sig gøre, hvis der er plads efter de gældende regler og Køge Kommunes rammer for frit skolevalg.  
I skal være opmærksomme på, at I kan miste retten til en plads på distriktsskolen, hvis I benytter jer af det frie skolevalg og senere fortryder. Det afhænger af klassekvotienten.

Folkeskole

Hvis du ønsker at flytte dit barn til en anden skole end distriktsskolen, skal du henvende dig til kontoret på den skole, du ønsker at flytte barnet til. Ønsket kan kun opfyldes, hvis elevtallet i klassen ikke overstiger grænsen for frit skolevalg. For skoler med flere spor er elevtallet et gennemsnit for årgangen.  

I Køge Kommune er den nuværende grænse for frit skolevalg sat ved 24 elever per klasse, målt som et gennemsnit på årgangen, med mulighed for at søge dispensation på op til maksimalt 28 elever i en klasse. 

Skoleudvalget har besluttet, at grænsen for frit skolevalg justeres til 22 elever per klasse, i takt med indfasningen af det nye klasseloft på 26 elever. Det betyder, at der ved skoleindskrivningen til børnehaveklassen for skoleåret 2023/2024 ikke bliver dannet klasser med mere end 26 elever samt at frit skolevalg kun er muligt til klasser med under 22 elever, set som et gennemsnit for årgangen. 

Der er desuden indført en midlertidig grænse for frit skolevalg på 22 elever per klasse på alle årgange på Sct. Nicolai Skole og Søndre Skole.  

Byrådet i Køge har besluttet, at Børne- og Uddannelsesforvaltningen kan give dispensation fra reglen om frit skolevalg. 
Hvis I ønsker at søge dispensation, skal I sende en ansøgning til mail buf@koege.dk, med overskriften "Ansøgning om dispensation fra reglen om frit skolevalg".  

I ansøgningen skal du skrive: 
Cpr.nr, navn og adresse på barnet 
Beskrive baggrunden for ønsket om frit skolevalg og hvilken skole I søger.

Du kan forvente svar vedrørende din ansøgning, indenfor 3-4 uger fra vi har modtaget ansøgningen. Forvaltningen giver besked om ansøgningen er imødekommet eller ikke imødekommet via eBoks. 

Hvis I fortryder et skoleskift og ønsker at vende tilbage til distriktsskolen, kan dette kun lade sig gøre, hvis der er plads efter de gældende regler og Køge Kommunes rammer for frit skolevalg.  
I skal være opmærksomme på, at I kan miste retten til en plads på distriktsskolen, hvis I benytter jer af det frie skolevalg og senere fortryder. Det afhænger af klassekvotienten.

Ja. Hvis du ønsker, at dit barn skal gå i skole i en anden kommune end Køge, skal du selv tage kontakt til den ønskede skole. 
Du skal selv sørge for transport til barnet, til og fra skole.

Hvis I flytter, har dit barn ret til at afslutte skolegangen, på den folkeskole, hvor barnet er indskrevet. Du skal selv sørge for transport til barnet, til og fra skole. 

Hvis du selv har valgt, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, er du selv ansvarlig for kørsel mellem hjem og skole uanset skolevejens længde og sikkerhed.   

Ønsker du at hjemmeundervise dit barn, skal du, inden hjemmeundervisningen påbegyndes, meddele det skriftlig til kommunen.

Meddelelsen skal indeholde oplysning om,

- navn og cpr.nr. på barnet,
- hvor undervisningen foregår,
- hvem der skal undervise barnet.

Meddelelse kan sendes til Køge Kommune på buf@koege.dk

Det er en skoleleder, der fører tilsyn med hjemmeundervisningen. Der henvises til Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 35 (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/161)

Du har ikke krav på at modtage undervisningsmaterialer m.v. fra kommunen ved hjemmeundervisning.

Privatskoler

Hvis du har valgt, at dit barn skal indskrives i en privatskole, skal du meddele det til distriktsskolen.  

I skal være opmærksomme på, at I kan miste retten til en plads på distriktsskolen, hvis I benytter jer af det frie skolevalg og senere fortryder. Det afhænger af klassekvotienten.

Du skal selv kontakte privatskolen med henblik på at søge tilskud til dit barns privatskoleophold. Der er ikke noget tilskud fra kommunen.   

Hvis du har valgt, at dit barn skal gå på en privatskole, er I selv ansvarlige for kørsel mellem skole og hjem uanset skolevejens længde og sikkerhed.   

Dagtilbud og Skoler

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje