Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Kontakt os

Kontakt os

Hvad drejer din henvendelse sig om?
Du kan vælge mellem

Dagtilbud og Skoler

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Dagtilbud og Skoler

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Ungecentrum

Ølbycenter 53-55, 4600 Køge

Telefontid

Mandag til onsdag kl. 9.00-14.00
Torsdag kl. 12.00-18.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Personlige henvendelser i receptionen

Den åbne vejledning samt tilmelding til uddannelseshjælp

Ungepsykologen

Ølbycenter 53, 4600 Køge

Telefontid

Åben Anonym Familierådgivning

Søndre Alle 6, 4600 Køge

Åbningstid

Familiecenter Køge

Torvet 1, 4600 Køge

Træffes bedst telefontid

Tandplejen

Sundhedstjenesten

Torvet 1, 4600 Køge
Find telefonnummeret til din sundhedsplejerske

Telefontider

Kontakt Borgerservice - Pas, Kørekort, vielser, MitID

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Borgerservice Light i Borup

Borup Bibliotek, Parkvej 2, 4140 Borup

Borgerservice Light på Borup Bibliotek har åben mandag til torsdag i bibliotekets betjente åbningstid.

Husk at du skal bestille tid til al Borgerservice-betjening.

Tidsbestilling sker via Køge Kommunes hjemmeside eller telefonisk på 5667 6363.

Du kan vælge mellem

Parkeringsteamet

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Vej, Park og Byrum

Anlæg og Vejmyndighed

Vej, Park og Byrum (drift)

Ørnevej 15, 4600 Køge
Du kan vælge mellem

Events

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Foreninger og aftenskoler - generelt

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Tilskud til folkeoplysende foreninger og spørgsmål til fritidspas

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Kulturområdet

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Idrætsområdet

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Du kan vælge mellem

Jobcenter Køge

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Ungecentrum

Ølbycenter 53-55, 4600 Køge

Telefontid

Mandag til onsdag kl. 9.00-14.00
Torsdag kl. 12.00-18.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Personlige henvendelser i receptionen

Den åbne vejledning samt tilmelding til uddannelseshjælp

Center for Dansk og Integration

Ølbycenter 53

Borgerservice - Udbetaling af sygedagpenge

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Borgerservice - Ansøgning om kontanthjælp

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Borgerservice - Udbetaling af kontanthjælp

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Du kan vælge mellem

Tandplejen

Tandreguleringsklinikken Boholtevej

Boholtevej 89, 4600 Køge

Sundhedstjenesten

Torvet 1, 4600 Køge
Find telefonnummeret til din sundhedsplejerske

Telefontider

Ungepsykologen

Ølbycenter 53, 4600 Køge

Telefontid

Visitationen - Personlig pleje og praktisk hjælp

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Åbningstider og telefontider

Personlige hjælpemidler

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Åbningstider og telefontider

Hjælpemidler til udlån, forbrugsgoder og boligindretning

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Åbningstider og telefontider

Hjælpemidler - Handicapbil

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Åbningstider og telefontider

Demensteam Køge

Nørremarkens Plejecenter, Ølbyvej 50, 4600 Køge

Telefontid

Kontinensklinikken

Rådhusstræde 10C, 4600 Køge

Klinikkens åbningstid

Telefontid

Hjerneskadekoordinatoren

Socialafdelingen

Socialafdelingen

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Sygeplejeklinikkerne

Sygeplejeklinik Borup

Borup Ældrecenter, Møllevej 4B, 4140 Borup.
Tlf. 56 56 56 58

Sygeplejeklinik Rådhusstræde

Rådhusstræde 10C, 4600 Køge.
Tlf. 21 53 04 86

Sygeplejeklinik Tingstedet

Tingstedet, Vedskøllevej 1A, 4681 Herfølge.
Tlf. 56 56 56 45

Telefontid

Du kan vælge mellem

Affald

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Natur og Landbrug

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Jord

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Grundvand

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Miljø

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Grøn Omstilling

Plan, Byg og Miljø

Spildevand

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Du kan vælge mellem

Byggesag

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Køb og Salg

Torvet 1, 4600 Køge

Johan Leo
Projektchef
23 62 22 89

Mette Brink
56 67 24 65

Janni Døssing Hansen
56 67 24 05

 

 

Opkrævningen

Torvet 1, 4600 Køge

Spildevand

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Kommunikation

Torvet 1, 4600 Køge

Pressekontakt Køge Kommune

Er du journalist, og har du spørgsmål til Køge Kommune, eller ønsker du et interview i forbindelse med en sag, der vedrører Køge Kommune? 
Send meget gerne din pressehenvendelse på mail: kommunikation@koege.dk

Du kan også ringe til pressetelefonen på tlf.: 24605602.

Køge Kommunes pressetelefon og mail er åben for henvendelser fra medierne mellem klokken 8.00 og 15.30 i hverdage.

Aktindsigt

Aktindsigter til Køge Kommune håndteres af kommunens centrale Jurateam. Du sender din aktindsigt her: aktindsigt@koege.dk

Du skal bestille en tid for at få personlig betjening på Køge Rådhus og på Borup Bibliotek i Borgerservice Light. Du skal bestille tid til alle aftaler - også når din henvendelse drejer sig om for eksempel kørekort, vielse, flytning mm.

Bestil tid til:


Har du ikke mulighed for at bestille tid via vores hjemmeside, kan du ringe til tidsbestilling på tlf. 5667 6363. 
Her bliver du guidet til den afdeling, som kan bestille en tid til dig.

For alle andre henvendelser kan du aftale tid ved at kontakte os på mail eller telefon.

Tidsbestilling

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider

Akutnumre

 • Hegnetslund Kvindekrisecenter: 56 67 28 28
 • Hjemmeplejens numre:
  • Team Midt Møllebo: 56 67 64 53
  • Team Syd Tingstedet:56 67 66 17
  • Team Vest Borup: 56 67 66 31
  • Team Øst Sandmarksbo: 56 67 67 34
  • Team Syd Lerbæk Torv: 56 67 67 45
  • Team Nord: 56 67 65 70
  • Team Ejby: 56 56 56 62
 • Akut Hjemmesygepleje: Tlf. 60 23 73 33
 • Plejeboliger: Tlf. 20 56 13 19
 • Det Social Akuttilbud – Akutlinjen. Til akut, psykisk krise: Tlf. 24 40 04 04
 • Den sociale døgnvagt: Hvis et barn eller en ung mellem 0 og 18 år har akut behov for hjælp uden for Familiecenter Køges åbningstid, skal du kontakte politiet på tlf. nr. 46 35 14 48 og bede politiet om at kontakte Den Sociale Døgnvagt
 • Væltede træer, oversvømmelse og lignende: Tlf. 20 23 60 94
 • EL: kontakt Andel Energi tlf. 70 29 29 29
 • Gas: kontakt Tlf. 62 25 91 14

Hvis man modtager ydelser, som man ikke har ret til, mod bedre vidende, er det socialt bedrageri. Har du mistanke om socialt bedrageri, skal du anmelde det til kommunen.

Hvad er socialt bedrageri?

Hvis man som borger eller virksomhed opgiver ukorrekte oplysninger til kommunen for at opnå en ydelse, er der tale om socialt bedrageri.  

Det kan for eksempel være:

 • forældre der oplyser, at de er enlige forsørgere, men reelt ikke er det
 • borgere som arbejder sort, mens de modtager for eksempel sygedagpenge, kontanthjælp med mere
 • borgere som ikke bor på den adresse, hvor de har registreret deres folkeregisteradresse

Har du mistanke om socialt bedrageri? 

Har du mistanke om socialt bedrageri, skal du kontakte Kontrolgruppen i Borgerservice. Det gælder også, hvis du er i tvivl om de forhold, du har mistanke til, rent faktisk er socialt bedrageri. Vi foretrækker, at du ringer til os på telefon 56672131. Du kan også skrive til os eller bruge selvbetjeningsløsningen på borger.dk. 

Vær opmærksom på, om du vil være anonym, når du henvender dig.

Hvis du er i tvivl, om du er berettiget til en eller flere ydelser, som du selv modtager, skal du kontakte den udbetalende afdeling eller myndighed for at få svar på regler og betingelser for ydelsen. Det gælder også, hvis du har fået udbetalt ydelser ved en fejl. 

Kontakt Borgerservice - Pas, Kørekort, vielser, MitID

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Her kan du få viden om, hvordan du ser tegn på, at et barn eller en ung mistrives eller er udsat for overgreb, og hvad du har pligt til at gøre

UmbracoWeb.Model.StructureAndContext StructureAndContext

Alle børn og unge har ret til et liv i trygge rammer. Det er derfor lovpligtigt at underrette Familiecenter Køge, hvis du er bekymret for et barn eller en ung.  

For fagpersoner gælder der en skærpet underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt 

Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særlig forpligtet til at underrette kommunen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung. 

Der stilles ikke krav til, at du som fagperson har et kendskab til barnets eller den unges forhold. Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. 

Du har som fagperson pligt til at underrette Familiecenter Køge, hvis du får kendskab til eller har grund til at antage: 

 • At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte. 
 • At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold. 
 • At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten. 
 • At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

Hent Underretningsskema-til-fagpersoner-ansat-i-Køge-Kommune.docx

Læs mere om din underretningspligt, og hvad du skal gøre, når et barn eller en ung udsættes for overgreb eller af andre grund har behov for særlig støtte i Køge Kommunes Underretningsguide. Du kan også læse om Køge Kommunes beredskab til forebyggelse af overgreb.

Hvad sker der når du underretter?

Børn og unge, der er udsat for omsorgssvigt, vanrøgt, vold, seksuelle overgreb eller af andre årsager mistrives, udviser ofte forskellige former for tegn på, at der er noget galt. 
 
Det er vigtigt, at du følger din mavefornemmelse og underretter eller søger vejledning, hvis du har en bekymring for, at et barn eller en ung lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. Det kan eksempelvis være ved tegn på alvorlig mistrivsel, omsorgssvigt eller fysiske overgreb. 
 
Du har pligt til at underrette, selvom du ikke har sikker viden om, at der er noget galt. Det er Familiecenter Køges opgave at undersøge nærmere om der er noget galt og vurdere, om barnet eller den unge er udsat for overgreb eller har behov for særlig støtte. 
 
Du kan se en oversigt over typiske tegn på mistrivsel og overgreb i Underretningsguide
 
Du er altid velkommen til at kontakte Familiecenter Køge for at få råd og vejledning. 
 
Se Familiecenter Køges åbnings- og telefontider. 

Familiecenter Køge vurderer alle årets dage alle underretninger inden for 24 timer efter modtagelsen af underretningen.  
I de fleste tilfælde vil Familiecenter Køge tage kontakt til familien for at drøfte underretningen. 

Familiecenter Køge vurderer herefter, om der er behov for yderligere oplysninger, om der skal iværksættes en såkaldt børnefaglig undersøgelse, eller om der ikke skal foretages yderligere.   

Hvis der ikke foretages yderligere, kan det skyldes at bekymringen vurderes at være grundløs, eller at der allerede er iværksat foranstaltninger i forhold til barnet, den unge og/eller familien, som fortsat vurderes at være relevante.

Læs vores pjece til forældre om underretninger

Underretninger om vold og overgreb håndteres på en anden måde end andre underretninger. 

Hvis Familiecentret modtager en underretning, hvor der er tale om mistanke om overgreb begået af en person i hjemmet, vil Familiecentret ikke drøfte underretningen med forældremyndighedsindehaver. 

Familiecenter Køge vil afholde en samtale med barnet eller den unge, medmindre barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse.

Senest 6 hverdage efter modtagelsen af underretningen sender Familiecenter Køge en kvittering for modtagelsen af underretningen. 

Som fagperson bliver du oplyst om, hvorvidt Familiecenteret har iværksat foranstaltninger på baggrund af underretningen.

Familiecenter Køge kan også vælge at orientere dig om typen og varigheden af den foranstaltning, der er iværksat, men ikke det nærmere indhold. Dette sker for, at du kan understøtte og kvalificere den givne indsats, så barnet eller den unge får bedst mulig hjælp. 

 

Du kan som fagperson sikre fokus på tidlig opsporing ved sammen med dine kolleger at se og drøfte de 16 små temafilm, som Børnerådet har fået lavet til blandt andet pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og tandlæger om tidlig opsporing. 

Se Børnerådets temafilm om rettidig omsorg. 

Læs også Socialstyrelsens publikation 'Den-professionelle-tvivl'. 

Du kan også kontakte en af Familiecentrets forbyggende rådgivere og få hjælp til, hvordan du underretter. Hvis du er ansat på i et dagtilbud eller på en skole i Køge Kommune, kan du kontakte den forebyggende rådgiver, som er tilknyttet din arbejdsplads. 

Læs mere i Køge Kommunes Underretningsguide.

Familiecenter Køge

Torvet 1, 4600 Køge

Træffes bedst telefontid

Pligt til at underrette

Alle børn og unge har ret til et liv i trygge rammer.
Alle borgere har derfor pligt til at reagere, hvis et barn eller en ung lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. 

Hvis du er bekymret for et barn, skal du kontakte kommunen og underrette om din bekymring.

En underretning er et udtryk for omsorg og gør Familiecentret opmærksom på et barn eller ung, som måske har brug for hjælp.

Som borger kan du underrette med navn eller anonymt. Hvis du underretter anonymt, skal du undlade at angive dit navn og adresse i underretningsskemaet. Hvis du henvender dig telefonisk, skal du også undgå at oplyse dit navn, adresse og lignende. Forældremyndighedsindehaver har i udgangspunktet ret til at se sagens akter og derfor er det vigtigt at dine oplysninger ikke fremgår, hvis du ønsker at være anonym. 


Underret

Har du mistanke eller kendskab til at et barn eller ung mistrives, skal du udfylde en underretning via borger.dk  

Akut behov for at underrette 

Hvis et barn eller en ung har akut behov for hjælp, skal du kontakte politiet på telefonnummer 114  og bede politiet om at kontakte Den Sociale Døgnvagt. 

Børn og unge, der er udsat for omsorgssvigt, vanrøgt, vold, seksuelle overgreb eller af andre årsager mistrives, udviser ofte forskellige former for tegn på, at der er noget galt.
 
Det er vigtigt, at du følger din mavefornemmelse og underretter eller søger vejledning, hvis du har en bekymring for, at et barn eller en ung lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. Det kan eksempelvis være ved tegn på alvorlig mistrivsel, omsorgssvigt eller fysiske overgreb.
 
Du har pligt til at underrette, selvom du ikke har sikker viden om, at der er noget galt. Det er Familiecenter Køges opgave at undersøge nærmere om der er noget galt og vurdere, om barnet eller den unge er udsat for overgreb eller har behov for særlig støtte.
 
Du kan se en oversigt over typiske tegn på mistrivsel og overgreb i Bekymringsbarometret. 

Du er altid velkommen til at kontakte Familiecenter Køge for at få råd og vejledning.
 
Familiecenter Køges åbnings- og telefontider.

Familiecenter Køge vurderer alle årets dage alle underretninger inden for 24 timer efter modtagelsen af underretningen.
I de fleste tilfælde vil Familiecenter Køge tage kontakt til familien for at drøfte underretningen.
 
Familiecenter Køge vurderer herefter, om der er behov for yderligere oplysninger, om der skal iværksættes en såkaldt børnefaglig undersøgelse, eller om der ikke skal foretages yderligere.

Hvis der ikke foretages yderligere, kan det skyldes at bekymringen vurderes at være grundløs, eller at der allerede er iværksat foranstaltninger i forhold til barnet, den unge og/eller familien, som fortsat vurderes at være relevante.
 
Læs vores pjece til forældre om underretninger 

Underretninger om vold og overgreb håndteres på en anden måde end andre underretninger.
 
Hvis Familiecentret modtager en underretning, hvor der er tale om mistanke om overgreb begået af en person i hjemmet, vil Familiecentret ikke drøfte underretningen med forældremyndighedsindehaver. 

Familiecenter Køge vil afholde en samtale med barnet eller den unge, medmindre barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse.  

Senest 6 hverdage efter modtagelsen af underretningen sender Familiecenter Køge en kvittering for modtagelsen til den, der har underrettet. 
Som borger skal du ikke forvente at blive involveret yderligere i sagen på grund af reglerne om tavshedspligt.

Familiecenter Køge

Torvet 1, 4600 Køge

Træffes bedst telefontid

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje