Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Åbenhed og databeskyttelse Sådan behandler vi dine personoplysninger i Myndighed, Ældre og Hjælpemidler

Sådan behandler vi dine personoplysninger i Myndighed, Ældre og Hjælpemidler

Når du henvender dig til Myndighed, Ældre og Hjælpemidler åbner vi en sag på dig, og dermed behandler vi dine personoplysninger.

Vi har derfor pligt til at give dig oplysningerne nedenfor. Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14. Dette er en orientering. Du behøver ikke at gøre noget.

Hvorfor behandler vi oplysningerne?

Afdelingen behandler sagen om støtte og hjælp efter Serviceloven, Sundhedsloven, Almenboligloven og Lov om Trafikselskaber m.v. Hvis vi får brug for at dele personfølsomme oplysninger med andre afdelingerne, vil vi bede om dit samtykke.

Vi behandler dine personoplysninger for at vurdere, om du er berettiget til den hjælp eller støtte, som du har ansøgt om, eller om du kan være i målgruppen for en anden bevilling. Vi behandler almindelige oplysninger om dig, da det er nødvendigt for varetagelsen af vores opgaver fx din adresse. Det gør vi efter reglerne i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e samt databeskyttelseslovens § 8 og § 11.

Vi behandler også følsomme oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt og kun i overensstemmelse med reglerne i forordningens artikel 9. Det gælder primært dine helbredsoplysninger fx oplysninger fra din egen læge eller fra sygehus. Vi behandler derfor både oplysninger, som vi modtager direkte fra dig, men også oplysninger, som vi kan indhente fra andre offentlige myndigheder.

Vi er som kommune dataansvarlig for de oplysninger, som du giver os om dig. Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. De er beskrevet nedenfor.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Du kan altid kontakte Myndighed, Ældre og Hjælpemidler, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af en af dine rettigheder.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Du kan også kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver Bech-Bruun på telefon eller mail, hvis du har spørgsmål.

Mail: dpo.koege@bechbruun.com
Tlf.: 7227 3002.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiveren på Køge Kommunes hjemmeside: Databeskyttelse

Dine rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at søge om indsigt. Det betyder, at du altid kan få at vide, hvilke personoplysninger der behandles om dig og med hvilket formål.

Ret til sletning og berigtigelse

Du har i særlige tilfælde ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre oplysningerne om dig mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Opbevaring

Da kommunen er en offentlig myndighed, vil kommunen som udgangspunkt alene kunne slette oplysninger om dig, når vi ikke længere har pligt til at opbevare oplysningerne efter arkivreglerne. Dette indebærer, at vi som udgangspunkt opbevarer oplysningerne i op til fem år, efter sagen er afsluttet.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Du kan læse mere om rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Ret til tilbagekaldelse

Hvis vores behandling af dine personoplysninger hviler på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje