Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Parkering, trafik og veje Trafik Tomgangsregulativ

Tomgangsregulativ

Regulativ

Tomgangsregulativ for Køge Kommune

Køge Kommune
Oktober 2010

REGULATIV

vedrørende adgangen til at lade motoren i holdende motorkøretøjer være i gang.

I medfør af § 16 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter har Kommunalbestyrelsen i Køge Kommune fastsat:

§ 1

Stk. 1. Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være i gang længereend højst nødvendigt og højst 1 minut.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, så længe motorkøretøjet befinder sig i trafikkø, eller så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af –og pålæsning, udrykningskøretøjer med lyssignal i gang, komprimering af affald, tilvejebringelse af lufttryk eller lignende tilfælde. Undtagen fra bestemmelsen er endvidere den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.

§ 2

Overtrædelse af bestemmelserne i § 1 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

§ 3

Dette regulativ træder i kraft den 1. oktober 2010. Tidligere regulativer om tomgangskørsel ophæves.

Vedtaget af Teknik-og Miljøudvalget i Køge Kommune den 2. september 2010.

Vedtaget af Økonomiudvalgetpå møde den 21. september 2010.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje