Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Åbenhed og databeskyttelse Databeskyttelse

Databeskyttelse

Her kan du læse om, hvordan Køge Kommune behandler dine personoplysninger og om de rettigheder, du har ifølge Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Køge Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vi er altså dataansvarlige og skal altid kunne kontaktes. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Telefon: 56 67 67 67

Ifølge Persondataforordningen skal vi have en databeskyttelsesrådgiver. Vores databeskyttelsesrådgiver er uafhængig og har til opgave at sikre, at vi overholder reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

Du finder vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger nedenfor:

Bech-Bruun Advokatpartnerskab
CVR: 38538071
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn
Telefon: 72 27 30 02

Det er typen af din henvendelse, der afgør, hvilke slags personoplysninger, vi behandler. Det kan være almindelige personoplysninger (navn, adresse, familieforhold, telefonnummer mv.), følsomme personoplysninger (b.la. helbredsoplysninger) samt oplysninger om strafbare forhold og personnummer.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer du, at Køge Kommune må behandle dine personoplysninger til dette formål. Du giver samtykke til, at vi opbevarer din e-mail til at sende dig Køge Kommunes nyhedsbrev inden for de kategorier, du selv har valgt. 

Vi behandler dine oplysninger for at kunne udføre vores opgaver som kommune. Vi er eksempelvis nødt til at behandle dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle din sag.

Vi behandler dine personoplysninger for at opnå en effektiv og rationel sagshåndtering, så vi kan holde styr på, hvilke henvendelser og sager vi er i gang med at behandle, har behandlet eller skal finde frem igen. Når vi behandler dine personoplysninger, kan vi bedre og hurtigere finde frem til de rette henvendelser og sager, hvis det skulle blive nødvendigt.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger afhænger af, hvilke slags personoplysninger, der er tale om, og din henvendelses karakter.

 • Retsgrundlaget for behandling af dine almindelige personoplysninger vil almindeligvis være baseret på dit samtykke, opfyldelse af en kontrakt, vores retlige forpligtelser som dataansvarlig eller vores titel som offentlig myndighedsudøver jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c eller e.
 • Retsgrundlaget for behandling af dine følsomme personoplysninger vil almindeligvis være baseret på dit udtrykkelige samtykke, vores arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser eller fastlæggelse af et retskrav jf. Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b eller f.
 • Retsgrundlaget for behandling af oplysninger om strafbare forhold vil almindeligvis være baseret på vores titel som offentlig myndighedsudøver jf. Databeskyttelsesloven (L nr. 502 af 23. maj 2018) § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.
 • Retsgrundlaget for behandlingen af dit personnummer vil være baseret på en entydig identifikation af dig eller jf. Databeskyttelsesloven § 11, stk. 

Dine oplysninger bliver typisk indsamlet hos dig selv i forbindelse med din henvendelse til os.

Dine personoplysninger vil imidlertid også blive indsamlet af andre end dig selv, nemlig fra andre offentlige myndigheder, offentlige registre og private samarbejdspartnere, når det er relevant for sagsbehandlingen af din henvendelse, og når vi har juridisk grundlag for det.

Vi videregiver dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder og private samarbejdspartnere, når vi har juridisk grundlag for det i forhold til lovgivningen, eller når du har givet dit samtykke til det.

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil formålet med din henvendelse er opnået eller så længe lovgivningen foreskriver det.

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge Persondataforordningen en række forskellige rettigheder. Hvis du vil vide mere om dine rettigheder eller gøre brug af dem, skal du kontakte os. Se vores kontaktoplysninger ovenfor i punkt 1 og 2.

Nedenfor kommer en kort beskrivelse af dine forskellige rettigheder:

Ret til indsigt i dine personoplysninger (indsigtsretten)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer og behandler, og i en række andre oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelser) Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet eller få tilføjet flere personoplysninger, så de bliver mere fyldestgørende og opdaterede.

Ret til at blive glemt (slettet)

Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige sletning foregår.

Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må vi fremover kun behandle dem – med undtagelse af opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Arkivformål betragtes som vigtige samfundsinteresse i denne sammenhæng.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet eller få tilføjet flere personoplysninger, så de bliver mere fyldestgørende og opdaterede.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledninger

Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dem på.
Du kan læse mere om Datatilsynet på deres hjemmeside

Køge Kommunes oplysningspligt

Køge Kommune foretager videoovervågning på steder i kommunen, hvor der er behov for at forebygge kriminalitet, øge trygheden for de personer, der færdes i det overvågede område, og som hjælper til opklaring af kriminalitet eller benyttes til automatiserede processer. På de steder, hvor der foretages videoovervågning, er der opsat skiltning, der informerer dig om det. Køge Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen er at forebygge kriminalitet såsom tyveri og hærværk, at øge tryghed for de personer, der færdes i det tv-overvågede område, eller at opklare kriminalitet og grove sikkerhedsbrud. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af TV-overvågningsloven, Databeskyttelsesforordningens artikel 6 litra e og artikel 9 litra f samt Databeskyttelseslovens § 8.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger om dig, som fremgår af optagelserne fra det tv-overvågede område. Det kan omfatte:

 • Almindelige personoplysninger såsom tidspunkt for ophold på det tv-overvågede område.
 • Strafbare forhold og lovovertrædelser, hvis du udfører kriminelle handlinger på optagelserne.
 • Følsomme personoplysninger i form af f.eks. helbredsmæssige, religiøse eller seksuelle forhold, etnisk oprindelse, dit udseende, bevægelsesmønster eller andre biometriske oplysninger med henblik på entydig identifikation. 

Modtagere af dine personoplysninger

Optagelserne videregives i visse tilfælde til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed i overensstemmelse med TV-overvågningslovens § 4 c. Optagelserne bliver ikke offentliggjort, videregivet eller vist til andre end til politiet, medmindre du har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis videregivelsen følger af lov.

Behandlingens varighed

Billedoptagelser fra TV-overvågning, der er etableret for at forebygge kriminalitet, slettes senest 30 dage efter optagelsen. Optagelser, der indeholder oplysninger om strafbare forhold, slettes, når de er overdraget til politiet. 

Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Køge Kommunes behandling af dine oplysninger:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Vær opmærksom på, at du skal kunne angive ca. tidspunkt for optagelsen og gerne kunne oplyse kendetegn i form af påklædning mv. lige som kommunen kan udbede sig et foto af dig med henblik på identifikation på tv-overvågningen.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandlingen
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at indgive klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger finder du på www.datatilsynet.dk 

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte kommunes databeskyttelsesrådgiver på dpo.koege@bechbruun.com

Vejledning

Køge Kommune sender breve som Digital Post. Du finder din digitale postkasse på e-boks eller borger.dk

Du skal bruge et MitID for at logge ind i din postkasse.

Alle personer over 15 år har en digital postkasse. Den er tilknyttet dit CPR-nummer og følger dig hele livet. Hvis du driver virksomhed eller forening, er postkassen tilknyttet virksomhedens eller foreningens CVR-nummer.

Nogle breve har et format som gør, at de ikke kan leveres digitalt. Derfor vil du kunne opleve at få enkelte materialer fra Køge Kommune som almindelig, fysisk post.

Du kan skrive sikkert og krypteret til kommunen via Digital Post eller med sikker mail.

Hvis din henvendelse til Køge Kommune indeholder fortrolige oplysninger, kan du skrive til os fra din digitale postkasse. Al kommunikation mellem din digitale postkasse og kommunen foregår krypteret og sikkert. Du kan vedhæfte dokumenter og billeder, præcis som fra en almindelig mail.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje