Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Nyheder Nyt projekt skal bringe flere langtidsledige i job

Nyt projekt skal bringe flere langtidsledige i job

En stor gruppe borgere under 30 år står uden tilknytning til arbejdsmarkedet og har gjort det i en længere periode. Derfor har Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA) iværksat en målrettet indsats, som skal få flere langtidsledige ud på arbejdsmarkedet og klæde virksomheder bedre på til at modtage borgere i praktikforløb.

Med projektet ”Tættere på job” vil Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd teste en ny metode, som skal få flere langtidsledige tilknyttet arbejdsmarkedet. Indsatsen har fokus på, at både virksomheder og ledige bliver klædt bedre på til et samarbejde - virksomhederne gennem mere viden om inklusion på arbejdspladsen og ledige med ekstra vejledning om at indgå på en arbejdsplads.

- Mange virksomheder oplever store rekrutteringsudfordringer, og samtidig har vi en større gruppe udenfor arbejdsmarkedet, som vi ser et stort potentiale i. Med indsatsen kan vi vise dem, at der er en plads i arbejdslivet til dem, også hvis det er på nogle lidt andre præmisser, siger formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Mette Wigand Bode, som også er formand for Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd. 

Et mere rummeligt arbejdsmarked

Flere virksomheder ønsker at tage et socialt ansvar og tilbyde praktikforløb. Men i mange tilfælde ender praktikken ikke i et tilbud om flexjob eller fastansættelse, blandt andet fordi virksomhederne ikke er klædt ordentligt på til at imødekomme praktikanternes behov. Derfor har projektet fokus på, at virksomhederne får mere viden om og uddannelse i, hvordan de bedst tager imod praktikanter. 

- Vi står med en gruppe borgere, som ofte har særlige behov, og for mange er et praktikforløb første gang, at de skal begå sig på en arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at virksomheder får den nødvendige vejledning, så det bliver et positivt samarbejde for begge parter. På længere sigt håber vi, at projektet giver virksomhederne et bedre udgangspunkt for at rekruttere og fastholde kandidater, siger Mette Wigand Bode.

For de ledige – kandidaterne – handler indsatsen om at styrke dem i at begå sig på en arbejdsplads. De, der indgår i projektet, får tilknyttet en socialfaglig medarbejder, som giver støtte og vejledning undervejs i forløbet.

I opstartsfasen vil en mentor være til stede på arbejdspladsen for at oplære virksomheden og kandidater bedst muligt.

”Tættere på job” løber frem til slutningen af november 2023. Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd har indgået et samarbejde med virksomheden SimpleDK, som har erfaring med at tænke nyt i forhold til at få ledige i job og som kommer til at facilitere alle aktiviteterne i projektet. Ved projektets udløb bliver erfaringerne overdraget til Jobcenter Køge, og herefter skal det besluttes, om metoden skal tages i brug fremover. 

Fakta om projektet
”Tættere på job” er finansieret af Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA). Projektet har opstart den 1. juni 2023, hvor fem kandidater begynder deres praktikforløb.  

Kandidaterne får tilknyttet en socialfaglig medarbejder, som giver støtte og vejledning undervejs i forløbet. I opstartsfasen vil en mentor være til stede på arbejdspladsen for at oplære virksomheden og kandidater bedst muligt.

Efter projektperioden er udløbet, skal erfaringerne samles, så det kan afgøres om de anvendte metoder skal anvendes i Jobcenter Køge – og hvordan.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje