Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Tryghedsmåling i Ellemarken sætter retning på den boligsociale indsats

Tryghedsmåling i Ellemarken sætter retning på den boligsociale indsats

En tryghedsmåling blandt beboerne i Ellemarken viser, at langt de fleste beboere er trygge og glade for deres nabolag. Mest tilfredse er pensionisterne, mens de unge er mindst trygge. Målingen er blevet præsenteret for Køge Kommunes Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, og skal være med til at sætte retningen for, hvor der med fordel kan sættes ind i den boligsociale indsats.

Netværk, sammenhold og gode naboer er afgørende for følelsen af den tryghed, beboerne i Ellemarken oplever. Det viser en ny tryghedsmåling blandt Ellemarkens godt 2.100 beboere, hvoraf 631 deltager i undersøgelsen. 

Generelt set viser undersøgelsen, at de ældre beboere er mest tilfredse, og de unge beboere er mindst trygge: 63 pct. af beboerne i Ellemarken er enige eller meget enige i, at Ellemarken er et godt sted at bo. 18 pct. er uenige eller meget uenige. 

Målingen viser, at særligt pensionisterne er glade og tilfredse med deres boligområde, idet 73 pct. i denne målgruppe siger ja til, at Ellemarken er et rart sted at leve, netop med baggrund i sammenhold og gode naboer. Derimod er den yngre gruppe af beboere mindst trygge når det gælder deres boligområde, 36 pct. af de unge beboere svarer ja til, at de er utrygge eller meget utrygge ved at bo i Ellemarken.

Med afsæt i tryghedsmålingen blev Køge Kommunes Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg præsenteret for de initiativer, der er iværksat, og som netop har fokus på den yngre gruppe af beboere. 

Køge Kommunes byråd har gennem helhedsplanen i en del år haft fokus på tryghedsskabende initiativer i kommunens boligsociale områder. I Ellemarken arbejder boligselskab, afdelingsbestyrelse, beboere og kommune tæt sammen om projektet ”Fælles Fremtid”. Her kan beboerne få hjælp til fx jobsøgning, praktikpladser og økonomisk rådgivning.  

- Tryghed er afgørende for trivslen. Derfor er det afgørende, at der er hjælp at hente, hvis man oplever utryghed. Projektet ”Fælles Fremtid” i Ellemarken er skabt til at give en hjælpende hånd til unge, der fx har brug for en praktikplads eller hjælp til jobansøgningen. Med udgangspunkt i tryghedsmålingens resultater kan vi se, at netop Fælles Fremtid, der har fokus på de unge i Ellemarken er det helt rigtige initiativ, og at man med fordel kan arbejde på de positive fællesskaber her, siger Mette Wigand Bode, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

I Køge almennyttige Boligselskab ser man tryghedsmålingen som et nyttigt instrument i den fortsatte indsats.

- Vi har gennem årene i tæt samarbejde med kommune og politi gjort en indsats for at øge trygheden i Ellemarken. Det er dejligt at se, at vi på rigtig mange områder er nået langt, og at langt de fleste beboere er glade for at bo i Ellemarken. Tryghedsmålingen er et nyttigt instrument der kan vise os, hvor vi har behov for at sætte yderligere ind – nemlig blandt de unge, siger Søren Dalgaard, formand for selskabsbestyrelsen i Køge almennyttige Boligselskab.

Byrådet godkendte i 2020 en handleplan med henblik på at forebygge kriminalitet og utryghed i Ellemarken, og projektet ”Fælles Fremtid” er en udløber heraf.

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje