Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Råd og nævn Udsatterådet

Udsatterådet

Køge Udsatteråd skal give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Køge Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter.

Udsatterådets formål og opgaver

 • Udsatterådet rådgiver Byråd og fagudvalg i politiske spørgsmål på udsatteområdet. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker, der lever i udsathed.
 • Udsatterådet skal høres og rådgive omkring beslutninger indenfor udsatteområdet på tværs af alle sektorer i kommunen. Udsatterådet afgiver blandt andet høringssvar vedr. budget, kvalitetsstandarder, politikker og strategier mv.
 • Udsatterådet skal medvirke til at skabe de bedste vilkår for borgere, der lever i udsathed.
 • Udsatterådet kan tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til politiske og administrative initiativer.

Rådet behandler sager, der vedrører udsatteområdet, sætter fokus på udsatteområdet og udvikler Køge Kommunes politik og tilbud på området.

Rådet kan ikke behandle enkeltsager.

Det er formandskabet, der udarbejder dagsorden, men ønsker man et punkt behandlet i Udsatterådet kan man henvende sig til formand eller næstformand.

Medlemmer

 • Marlene Gjøstrand, indstillet af Bydelsmødre. Repræsenterer endvidere negativ social kontrol samt har erfaring med vold i nære relationer, formand
 • Niels Rolskov, indstillet af Socialudvalget, næstformand
 • John Tietze, indstillet af Den Gule Dør
 • Martin Bertelsen, indstillet af Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter og værestedet Ved Kajen
 • Mette Larsen, SAND
 • Susanne Larsen, indstillet af Bedre Psykiatri
 • Mikhael Saxtorph, indstillet af Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP)
 • Thomas Buus, VeteranCafé Køge
 • Per Laudrup Jørgensen, LPTSD
 • Birgit Lise Andersen, udpeget af Socialudvalget

Målgruppe

Målgruppen for rådets arbejde er borgere, der har erfaring med områderne:

 • Hjemløshed
 • Ledighed
 • Misbrug
 • Sindslidelse
 • Ensomhed
 • Erfaringer med vold i nære relationer
 • Kriminalitet
 • Fattigdom
 • Veteraner
 • Andre områder, der vedrører socialt udsatte borgere

Kontakt

Du kan kontakte Udsatterådet ved at skrive til Velfærdsforvaltningens fællespostkasse på vf@koege.dk eller ringe på tlf. 56 67 25 15.

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje