Skip til hoved indholdet
    Hjem Virksomhed Miljøregler for virksomheder Akut forurening

Akut forurening

Hvis du opdager en akut forurening, skal du ringe til alarmcentralen på tlf. 112. Alarmcentralen kontakter derefter politiet, beredskabet og kommunen.

Når du ringer til alarmcentralen, skal du oplyse følgende: 

  • Navn, adresse og telefonnummer
  • Hvad du har observeret og hvor
  • Din vurdering af uheldets omfang

En akut forurening kan være udslip af olie, benzin, kemikalier, gylle eller spildevand. En akut forurening af miljøet kan f.eks. stamma fra virksomheder og landbrug, olietanke, skibe, utætte slanger, rør og tanke på større køretøjer eller væltede lastbiler. 

De fleste forureninger kan ses og/eller lugtes. F.eks. bliver vandet i søer eller åer plumret, misfarvet eller ildelugtende, eller der ses olie på jord eller vandoverfladen, som glinser og lugter. Der kan i nogle tilfælde observeres døde fisk i søer og vandløb. 

Jo hurtigere en forurening bliver anmeldt, jo mindre bliver skaden på miljøet, samt omkostningerne til oprydning og genopretning. 

Alarmcentralen kontakter Beredskabet og evt. politiet. De kan i samarbejde tage sig af den akutte indsats, som omfatter standsning af spildet samt begrænsning i udbredelsen af forureningen. 

Beredskabet kontakter Køge Kommunes Miljø- eller Naturteam, som deltager i den akutte fase og efterfølgende håndterer forureningssagen.

Hvis du har observeret en forurening, der skønnes at være for lille til at ulejlige alarmcentralen med, kan du indenfor rådhusets åbningstider kontakte Miljø- eller Naturteamet på tlf. 56 67 25 00 eller 56 67 24 77.

Du kan læse mere på siden om Olie og kemikalier.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje