Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald, klima og natur Affald Affaldsgebyrer

Affaldsgebyrer

Her kan du finde gebyrer og regulativer for affaldsordningen i Køge Kommune.

Affaldsgebyrer for énfamiliehuse og sommerhuse – 2024 

Alle beløb er eksklusiv moms. 

Affaldsgebyrer, som afhænger af tilmeldt beholdervolumen 

Type og størrelse af beholder: 

190 liter usorteret dagrenovation, 26 årlige tømninger, sommerhus, pris 1.015 kr. 
190 liter mad- og restaffald, 32 årlige tømninger, pris 1.325 kr.
240 liter mad- og restaffald, 32 årlige tømninger, pris 1.475 kr.
370 liter mad- og restaffald, 32 årlige tømninger, pris 1.750 kr.
110 liter ekstrasæk, restaffald, pr. stk. 40 kr.
240 liter 4-delt beholder, 13 årlige tømninger, pris 700 kr.
370 liter 4-delt beholder, 13 årlige tømninger, pris 700 kr. 

Ikke-volumenafhængige gebyrer, pr. bolig

Type af ydelse og gebyr: 

Administrationsgebyr, helårsbeboelse, pris 100 kr.
Administrationsgebyr, sommerhuse, pris 50 kr.
Storskrald, 6 årlige afhentninger, pris 232 kr.
Haveaffald, 2 årlige tømninger af 240 liter beholder, pris 80 kr.
Genbrugsplads, énfamilieboliger, pris 1.750 kr.
Genbrugsplads, sommerhuse, pris 875 kr.
Farligt affald, pris 130 kr.

Affaldsgebyrer for flerfamilieboliger - 2024

Flerfamilieboliger er etageejendomme og lejligheder.

Alle beløb er eksklusiv moms.

Du kan finde samtlige gebyrer via linket nedenfor.

Gebyret afhænger af din affaldsløsning 

Der er ikke ét bestemt gebyr, som alle betaler. Det skyldes, at alle borgere har flere muligheder for selv at vælge hvilke størrelser affaldsbeholdere de vil have, samt hvor mange. Derfor findes der mange forskellige kombinationer af affaldsbeholdere for de enkelte husstande, så det varierer også meget, hvad folk skal betale. I vores gebyroversigt kan du se hvad de enkelte affaldsbeholdere og affaldsløsninger koster. 

Der er især stor variation i affaldsløsninger og gebyrer for ejendomme med fælles affaldsløsninger, så det er ikke muligt at sige noget konkret om det samlede gebyr her.  Spørg evt. din ejendomsansvarlige om netop den pris du skal betale. 

Fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer 

Affaldsgebyrerne for det næstkommende år vedtages hvert år i oktober af byrådet og offentliggøres senere her på hjemmesiden.
Gebyrerne opkræves via særskilt faktura, som du modtager i din e-boks.

Opkrævningen sker i 2 årlige rater: I marts og i august måned. Samtidig med opkrævningen af 1. rate modtager du også en årsopgørelse for det foregående år. 

En typisk husstand i énfamiliebolig kan forvente at betale DKK 3.900 i samlet affaldsgebyr for 2023 (excl. moms). Det skyldes, at en ny praksis for moms på affaldsgebyrer forventes at medføre, at affaldsgebyrer, som opkræves fra husstande, fremover ikke skal tillægges moms i forbindelse med opkrævningen. Så snart Skattestyrelsen kommer med en endelig udmelding om, hvordan reglerne skal administreres efter den nye praksis, vil vi informere om det.

Affald

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje