Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og uddannelse For dig, der er uden arbejde Socialt frikort

Socialt frikort

Socialt frikort giver personer med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op til 20.000kr. skattefrit om året.

Hvad er et socialt frikort?

Med et socialt frikort kan borgere med særlige sociale problemer tjene op til 40.000 kr. (2024) skattefrit pr. kalenderår, uden at lønnen bliver modregnet i deres offentlige ydelser.

Det sociale frikort giver de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, at bidrage til dem og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden, at det sociale frikort tilskynder virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at ansætte udsatte borgere.

Når man har fået et socialt frikort, kan man begynde at arbejde i et ordinært og ustøttet job, som man selv skal finde.
Man kan arbejde hos alle virksomheder, offentlige myndigheder m.v., der har et CVR-nummer, men man kan ikke bruge frikortet i forbindelse med et løntilskudsjob, et fleksjob eller lignende. Derudover kan man ikke bruge frikortet i forbindelse med freelancearbejde eller arbejde i egen virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende.

Hvem kan få socialt frikort?

For at få et socialt frikort, skal du opfylde følgende betingelser:

  • du har en særlig social problemstilling (fx hjemløshed, misbrug eller en psykisk lidelse)
  • du har hverken været under ordinær uddannelse eller haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. (2023) inden for de seneste 12 måneder
  • du har opholdt dig i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år, jf. § 11 i lov om aktiv socialpolitik

Sådan gør du

Hvis du gerne vil have et socialt frikort, skal du ansøge via selvbetjeningen her på siden.

Hvis ansøgningen bliver godkendt, opretter kommunen et frikort til dig på socialtfrikort.dk og du får et personligt 5-cifret Frikort-ID-nummer.
Du skal oplyse dette ID-nummer til din arbejdsgiver, når du bliver ansat og vil gøre brug af det sociale frikort.

Husk at gøre arbejdsgiveren opmærksom på, at lønnen ikke skal indberettes til eIndkomst, men skal registreres på socialtfrikort.dk.

Læs mere

  • Læs mere om ordningen på socialtfrikort.dk
  • Hvis du allerede har et socialt frikort, kan du selv logge på systemet og se dit restbeløb, tidligere ansættelser mv.
    Gå ind på socialtfrikort.dk/login og log på som borger med dit MitID.

Socialafdelingen

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje