Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og uddannelse Sygemelding Jobafklaringsforløb

Jobafklaringsforløb

Hvis du har opbrugt din sygedagpengeret, men stadig ikke kan arbejde på grund af sygdom, kan du komme i jobafklaringsforløb.

Du overgår til et jobafklaringsforløb, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig efter 22 uger, og kommunen efter en revurdering træffer afgørelse om, at din sygedagpengeperiode ikke kan forlænges.

Hvad er et jobafklaringsforløb?

Et jobafklaringsforløb støtter dig til at udvikle sin arbejdsevne, så du kan vende tilbage i arbejde. Forløbet varer som udgangspunkt så kort tid som muligt og kan maksimalt løbe i op til to år ad gangen.

I et jobafklaringsforløb får du en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i dine forudsætninger og behov. Fokus er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor dine mål i forhold til arbejde og uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang. 

Forløbet kan bestå af tilbud såsom vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, mentor med mere. Da indsatsen er tilpasset dine behov, skal der lægges en individuel plan for forløbet. Det gøres på et møde i Rehabiliteringsteamet i Jobcenteret. 

Du får en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs, og som skal bistå dig med at gennemføre de indsatser, der bliver sat i værk.

Økonomi

I et jobafklaringsforløb modtager du ressourceforløbsydelse under hele forløbet. Beløbet svarer til en ydelse på kontanthjælpsniveau.

Du kan læse om ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb på borger.dk.

Sådan gør du

Kontakt Jobcenteret eller din sagsbehandler, hvis du har spørgsmål til jobafklaringsforløb eller ressourceforløbsydelse.

Jobcenter Køge

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje