Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børnepasning og skoler Pasningsmuligheder for 0-6 årige Skriv dit barn op til pasning

Skriv dit barn op til pasning

Når du har fundet frem til den pasningsordning, du ønsker til dit barn, skal du skrive barnet op til en plads.

Når du har fundet frem til den pasningsordning, du ønsker til dit barn, skal du skrive barnet op til en plads på ventelisten. Du ansøger om plads via minpladsanvisning.dk.
Første gang du skriver dit barn op, skal du ikke logge ind med MitID.

Hvis du skriver dit barn på ventelisten, inden det er 3 måneder gammelt, får barnet plads på listen fra den dag, hvor barnet er født. 

Se de to 'spørgsmål og svar' nedenfor, hvis du vil vide mere om opskrivning, venteliste og pladstilbud.

På minpladsanvisning.dk kan du hele døgnet:

  • Se Køge Kommunes pasningsmuligheder
  • Skrive dit barn op til pasning
  • Ændre ønske om pasningsordning
  • Se hvor lang ventelisten er til din ønskede pasningsordning
  • Udmelde dit barn af pasningsordning
  • Beregne forældrebetaling
  • Søge om/ændre/stoppe økonomisk fripladstilskud
  • Indmelde/udmelde af SFO/Juniorklub

Opskrivning til pasning - spørgsmål og svar

Hvornår skal du senest skrive dit barn op?

Du kan skrive dit barn op, når barnet har fået et cpr-nummer. Vi anbefaler, at du skriver dit barn op til pasning, inden barnet er 3 måneder gammelt. Hvis du gør det, får barnet plads på ventelisten fra den dag, hvor barnet er født. Hvis barnet er ældre end 3 måneder, vil det blive indplaceret på ventelisten med den dato, hvor du opskriver det.

Vuggestue og dagpleje:
Du kan skrive dit barn op til vuggestue og dagpleje, indtil det er 3 år.

Børnehave:
Hvis dit barn er indmeldt i et integreret dagtilbud (vuggestue og børnehave i samme hus), er barnet garanteret en plads i børnehaven. 

Hvis dit barn går i dagpleje, eller du ønsker børnehaveplads i et andet tilbud, end hvor dit barn er tilmeldt nu, skal du sørge for at skrive dit barn op til børnehave. Barnet får plads på listen fra den dag, hvor du skriver det op.

Privat pasning:
Læs mere om opskrivning til privat pasning på siden: Private pasningstilbud

Hvor mange pasningsordninger kan du skrive dit barn op til?

Som udgangspunkt er der frit valg i hele kommunen, og du kan skrive dit barn op til så mange pasningsordninger, du ønsker.
Du skal være opmærksom på, at dine ønsker ligestilles. Det vil sige, at hvis du siger nej til et tilbud, som du selv har ønsket, vil alle dine ønsker blive slettet fra ventelisten og du skal ansøge igen. 

Vi anbefaler derfor kun at skrive barnet op til de pasningsordninger, som du ønsker dit barn indmeldt i. 

Kan du ændre opskrivningen?

Du kan altid vælge at skrive dit barn op til en anden pasningsordning, end det du først har valgt. Men du skal være opmærksom på, at dit barn bliver placeret på ventelisten med den nye opskrivningsdato.

Hvis du ønsker at ændre behovsdatoen, får det ikke betydning for barnets placering på ventelisten, hvis der er mere end tre måneder til den nye behovsdato. Er der mindre end tre måneder til den nye behovsdato, får barnet plads på ventelisten fra den dato, du laver ændringen.

Vi har pasningsgaranti i Køge Kommune. Det betyder, at dit barn får tilbudt en garantiplads senest tre måneder efter, det er skrevet på ventelisten og du har behov for at få det passet (behovsdato). Dog tidligst fra det er 30 uger gammelt. 

Hvis der ikke er en ledig plads i et af de dagtilbud, du har ønsket, når du har behov for at få dit barn passet (behovsdato), tilbyder vi en garantiplads i et andet dagtilbud i kommunen. Vi forsøger altid at finde en plads så tæt på din bolig som muligt. 

Hvis dit barn får tilbudt en garantiplads i et dagtilbud du ikke selv har søgt, har barnet ret til at blive stående på venteliste til ét af de dagtilbud, du har skrevet det op til, uanset om du takker ja eller nej til garantipladsen. Hvis du fortsat ønsker dit barn på venteliste til et ønsket dagtilbud, skal du kontakte Pladsanvisningen. 

 

Ønsker du at flytte dit barn til et andet dagtilbud, kan du skrive dit barn op på ny. 

Når du skriver dit barn op til at blive overflyttet til et andet dagtilbud, får du kun ét tilbud om overflytning. Dit barn får plads på ventelisten fra den dag, du skriver det op. Dit barn vil ikke være omfattet af pasningsgarantien ved flytning mellem to dagtilbud. 

Tilflyttere til Køge Kommune

Hvis du flytter til Køge Kommune, kan du skrive dit barn på ventelisten til pasning, og dit barn vil få en plads på ventelisten fra den dato, hvor du skriver det op.  

På kortet over dagtilbud kan du orientere dig om, hvilke pasningsmuligheder der ligger i nærheden af din kommende bopæl. Find kortet på siden: Overblik over pasningsmuligheder

Hvis Køge Kommune har lukket sin venteliste for børn fra andre kommuner, er det kun muligt at komme på venteliste, hvis du inden tilflytningen kan dokumentere, at du flytter til Køge Kommune. Det kan være en lejekontrakt, købsaftale eller lignende. Se punktet nedenfor om kommunens venteliste.

Du skal sende dokumentation og oplysninger på dit barn til pladsanvisning@koege.dk. Herefter kan du skrive barnet på venteliste gennem minpladsanvisning.dk og Pladsanvisningen vil så godkende ansøgningen.

Køge Kommune har pasningsgaranti, der sikrer, at dit barn bliver tilbudt plads et sted i kommunen senest tre måneder efter opskrivningen, og du har behov for at få det passet (aktuel behovsdato). Se punktet om pasningsgaranti.

Børn med bopæl i andre kommuner (kommunens venteliste)

Hvis du ikke bor i Køge Kommune, men ønsker plads til dit barn i Køge, kan du opskrive dit barn til en plads, såfremt ventelisten er åben efter gældende regler.

Ved pladsmangel lukkes ventelisten for borgere, der ikke bor i Køge Kommune.

Du kan holde dig orienteret om kommunernes venteliste på Ventelistelukning.dk 

Du har mulighed for at søge om plads til dit barn i en anden kommune, hvis den kommune ikke har lukket for ventelisten. 

Du skal kontakte den anden kommunes Pladsanvisning for at blive skrevet op til en plads. Når du får en plads i en anden kommune, skal du være opmærksom på, at forældrebetalingen ved brug af dagtilbud i anden kommune end bopælskommunen kan være højere end i Køge Kommune.

Venteliste og tilbud om plads - spørgsmål og svar

Hvornår bliver dit barn tilbudt en plads?

Vi forsøger altid at sende tilbud om plads ud i god tid. Dog kan du forvente svar på plads senest en måned før behov.

Dit barn vil få tilbudt plads, når der er en ledig plads i den aldersgruppe, du har søgt og dit barn samtidig står øverst på ventelisten og har aktuel behovsdato. 
Hvis pladsen tilbydes i et af de dagtilbud, du selv har ønsket, slettes dit barn af eventuelt andre ventelister.

Hvornår skal du give svar på pladstilbuddet?

Når du modtager et tilbud om pasning, skal du give besked på minpladsanvisning.dk, både hvis du ønsker pladsen, eller hvis du ikke skal bruge pladsen.  

Du har fem (kalender)dage til at svare på tilbuddet om plads. Svarer du ikke inden for fristen, giver vi pladsen videre til en anden familie, og dit barn bliver slettet af ventelisten.

Du har mulighed for at besøge dagtilbuddet, inden du svarer på tilbuddet. Blot skal svarfristen på de fem
dage overholdes. Såfremt du har behov for mere tid, skal du kontakte Pladsanvisningen og høre om muligheden for at lave en aftale om en ny svarfrist.

Kan du se dit barns placering på ventelisten?

Nej. Det er ikke muligt at se dit eget barns placering på ventelisten på minpladsanvisning.dk,. Det oplyste nummer på ventelisten på hjemmesiden er kun vejledende, da der er forskellige hensyn systemet ikke kan tage højde for.

Bliver der taget hensyn til søskende?

Ja, men der er tale om et hensyn, ikke en rettighed. Det betyder, at børn med søskende i det søgte dagtilbud har mulighed for fortrin til en ledig plads, såfremt Pladsanvisningen samtidig kan tilbyde de børn, der står foran på ventelisten et andet relevant dagtilbud til de børns behovsdato. For at opnå søskendefordel skal børnene gå sammen i minimum 4 måneder i dagtilbuddet. 

Hvis der er flere børn med søskende i samme dagtilbud, vil det søskendebarn der har stået på ventelisten i længst tid få plads først.

Hvis der ikke er en ledig plads i det pågældende dagtilbud, vil søskendehensyn ikke kunne opnås og søskendebarnet vil få tilbudt plads i et andet dagtilbud.  Du kan vælge at skrive dit barn op til overflytning til dagtilbuddet, og barnet vil få tilbudt den næste ledige plads i dagtilbuddet, medmindre et andet søskendebarn har stået til overflytning i længere tid.

 

Det afhænger af, om det er en plads, du selv har ønsket eller, om det er en plads i en af kommunens øvrige pasningsordninger.

Hvis det er en plads du selv har ønsket:

Hvis du takker ja: får du tildelt pladsen.

Hvis du takker nej: bliver dit barn slettet fra ventelisten. Hvis du efterfølgende ønsker dit barn på venteliste, skal du opskrive barnet igen, men kun til ét ønske. Ansøgningen er ikke længere omfattet af pasningsgarantien.

Hvis det er en plads du ikke selv har ønsket:

Hvis du takker ja: får dit barn tilbudt en ledig plads, så tæt på din bopæl som muligt.  Du har mulighed for at bevare opskrivningen til én af dine ønskede pasningsordninger. Du skal kontakte Pladsanvisningen, hvis du ønsker, dit barn bliver stående på ventelisten.   

Hvis du takker nej: vil dit barn fortsat kunne bevare sin placering på ventelisten til et af dine ønsker, men vil ikke længere være omfattet af pasningsgarantien. Du skal kontakte Pladsanvisningen, hvis du ønsker at dit barn skal blive stående på ventelisten.

Når du har takket ja til en plads, har du mulighed for at søge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud. Det gør du digitalt på minpladsanvisning.koege.dk. 


Tilskuddets størrelse er afhængig af husstandens indtægt, og evt. fradrag som enlig forsørger samt mere end ét barn i husstanden under 18 år. 
Du kan læse mere om økonomisk friplads på siden Takster, tilskud og betaling til børnepasning.

Dagtilbud og Skoler

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje