Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børnepasning og skoler Pasningsmuligheder for 0-6 årige Takster, tilskud og betaling til børnepasning

Takster, tilskud og betaling til børnepasning

Når du får dit barn passet af kommunen, får du automatisk en opkrævning fra dit barns pasningsordning hver måned. Betalingen er forudbetalt og taksten reguleres én gang om året

Priser for dagpleje, integrerede institutioner og børnehaver samt tilskud privat pasning: 

Dagpleje

2023

2024 (gældende fra 01.01.24)

Dagpleje; fra 0 - 3 år pr. måned 3.294,00 kr. 3.284 kr. 

 

Her kan du se satser for vuggestue (0 -3 år) og børnehave (fra 3 år til skolestart).

Prisen for frokostordning er den samme for alle aldre. Beløbet bliver kun opkrævet i de dagtilbud, der har frokostordning.

Integrerede institutioner: Fra 0 til 3 år  

2023

2024 (Gældende fra 01.01.2024)

48 ugentlige timer og derover pr. måned  3.450,00 kr 3.510 kr. 
30 ugentlige timer pr. måned 2.760, 00 kr. 2.810 kr. 
Frokostordning pr. måned 794,00 kr. 858 kr.

 

Integrerede institutioner: Fra 3 år til skolestart  

2023

2024 (Gældende fra 01.01.2024)

48 ugentlige timer og derover pr. måned  2.030,00 kr. 2.102,00 kr. 
30 ugentlige timer pr. måned  1.624,00 kr. 1.680,00 kr.
Frokostordning pr. måned 794,00 kr. 858 kr.

 

Her kan du se satser for tilskud til pasning af eget barn og privat pasning

Pasning af egne børn

2023

2024 (Gældende fra 01.01.2024)

0-3 år pr. måned 5.545,00 kr. 4.028 kr.
Fra 3 år til skolestart pr. måned 3.476,00 kr. 2.526 kr.

 

Privat pasning 

2023

2024 (Gældende fra 01.01.2024)

Maximalt tilskud til privat pasning 0 - 3 år* 
pasning mellem 30 og 48 timer ugentligt
7.702,00 kr. 7.992 kr.
Pasning mellem 20-29 timer 7.992,00 kr 6.238 kr.
Pasning mellem 10-19 timer 5.674, 00 kr 5.468 kr.
Maximalt tilskud til privat pasning fra 3 år*
(Pasning mellem 30 og 48 timer ugentligt)
4.828,00 kr. 5.010 kr. 

*Tilskuddet til privat pasning vil blive reguleret, såfremt pasningsbehovet er under 30 timer/ugen.

Søskendetilskud

Hvis du har mere end et barn i dagpleje, dagtilbud, privat institution eller SFO, får du automatisk søskendetilskud. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser. Der ydes ikke søskendetilskud til juniorklubber. For at opnå søskendetilskud skal børnene have samme folkeregisteradresse og du skal betale for pasningen af dem samlet. Det gælder også for sammenbragte familier.                                                                                                                                                                                                                  

Hvis dit barn bliver passet i en privat pasningsordning, får du 85 % af søskendetilskuddet af det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen.

Økonomisk fripladstilskud

Hvis din samlede husstandsindkomst er under 601.200 kr. årligt (før skat 2023), kan du søge om økonomisk fripladstilskud og få nedsat betalingen til pasning af dit barn/dine børn. Du kan ansøge om økonomisk fripladstilskud via www.minpladsanvisning.koege.dk. Vær opmærksom på, at du først kan starte din ansøgning, når du har fået tilbudt og takket ja til en plads.

Herunder kan du finde svar på spørgsmål vedrørende økonomisk fripladstilskud

Spørgsmål og svar om økonomisk fripladstilskud

Du kan ansøge om økonomisk fripladstilskud, hvis din samlede husstandsindkomst er under 601.200 kroner før skat (2023)

 Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med følgende:
- 67.719 kr. når den forælder, der har ansøgt om fripladsen, er enlig forsørger, jf. § 38, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 2058 af 15. november 2021 om 
dagtilbud
- 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første barn, jf. § 27, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 2058 af 15. november 2021 om 
dagtilbud

Du kan ikke modtage fripladstilskud, hvis du anvender privat pasning til dit barn. Fripladstilskuddet dækker de børn, som du betaler pasning for. 

Ansøgning om økonomisk fripladstilskud foregår digitalt. Her skal du angive den forventede månedlig indkomst for dig selv og eventuel ægtefælle/samlever. Når du har sendt ansøgningen, gælder tilskuddet som udgangspunkt fra den 1. i den næste måned.

Du kan først søge om økonomisk friplads, når du har fået tilbudt og takket ja til en plads.

Du skal søge fripladstilskud igen, hvis der er ændringer i dit familieforhold, hvis der er tale om mere varige ændringer i din husstandsindkomst, eller hvis dit barn bliver udmeldt af dagtilbud og indmeldt igen på et senere tidspunkt.

Hvis du ikke har adresse i Køge Kommune, og dit barn er tilmeldt dagtilbud i Køge Kommune, skal du søge fripladstilskud i den kommune, hvor du har adresse.

Indtægtsgrænser (hel eller delvis friplads)

Indtægtsgrænserne for fripladstilskud er i 2023:

  • Husstandsindkomst til og med 193.501 kroner før skat: hel friplads
  • Husstandsindkomst mellem 193.502 kroner og 601.199 kroner før skat: delvis friplads
  • Husstandsindkomst fra 601.200 kroner eller mere: fuld forældrebetaling

Hvis du har mere end et barn under 18 år i hjemmet, stiger indtægtsgrænsen med 7.000 kroner for hvert barn ud over det første.

Hvis du er enlig forsørger, bliver indtægtsgrænsen forhøjet med 67.719 kroner (2023)

Årlig regulering af dit økonomiske fripladstilskud

Dit økonomiske fripladstilskud efterreguleres en gang om året. Efterregulering sker på baggrund af oplysninger fra indkomstregistret og årsopgørelsen fra SKAT. 

Hvis du og/eller din ægtefælle/samlever er selvstændig erhvervsdrivende, sker der ikke automatiske ændringer i fripladstilskuddet i løbet af året, men kun ved den årlige efterregulering.  

Husk at du har pligt til at oplyse det til Køge Kommune, hvis der sker ændringer i familiens sammensætning.

Pladsanvisningen i Køge Kommune får hver måned automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis indtægten stiger eller falder med mindst kr. 1.788 pr. måned (2023), vil forældrebetalingen blive reguleret. Ændringen i fripladstilskuddet vil blive trukket fra eller lagt til forældreopkrævningen tre måneder senere. Januar måneds tilskud bliver således reguleret i opkrævningen for april, ligesom februars eventuelle ændring reguleres i maj. Du modtager et brev i E-boks om ændringen og har mulighed for at gøre indsigelse, inden ændringen træder i kraft. 

Hvis indkomsten for dig og/eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du opleve at dit økonomiske fripladstilskud og dermed forældrebetalingen, ændrer sig fra måned til måned. Det gælder for eksempel for: 

  • studerende med varierende indkomst
  • dagpengemodtagere, der skifter mellem 4 og 5 ugers udbetalinger i en måned
  • lønmodtagere med tillæg, ekstra arbejde eller ved særlig feriegodtgørelse  
  • honorarlønnede, timelønnede eller vikaransatte med varierende indkomst

Feriepenge medregnes i den måned, hvor de beskattes og indsættes på Feriekonto, og ikke den måned, hvor du får feriepengene udbetalt.

Er der tale om en mere permanent ændring i familiens indkomst, kan du indsende en ny digital ansøgning på www.minpladsanvisning.koege.dk

Hvis du og/eller din ægtefælle/samlever er selvstændig erhvervsdrivende, sker der ikke automatiske ændringer i fripladstilskuddet i løbet af året, men kun ved den årlige efterregulering.  

Dagtilbud og Skoler

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje