Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børnepasning og skoler Skoler, SFO og klubtilbud Privatlivspolitik for skoleområdet

Privatlivspolitik for skoleområdet

Privatlivspolitik for skoleområdet

Sådan behandler vi dine personoplysninger på skoleområdet
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi orientere dig om, hvordan vi behandler dine og
dit barns personoplysninger.

Du kan læse om, hvordan kommunen generelt behandler og beskytter dine personoplysninger på
kommunens hjemmeside: https://www.koege.dk/kommunen/beskyttelse-af-persondata.aspx
I forbindelse med dit barns skolegang i Køge Kommune modtager vi personoplysninger om dig og dit barn, som
vi er dataansvarlig for. Vi behandler dig og dit barns personoplysninger til følgende formål:

• Opfyldelse af undervisningspligten
• Skole-hjem samarbejde
• Oprettelse af dig og dit barn som bruger i Aula
• Kommunikation mellem forældre og relevante samarbejdspartnere, f.eks tandplejen, sundhedsplejen og PPR.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver dine personoplysninger til andre relevante myndigheder eller samarbejdspartnere med et legitimt
formål, f.eks. tandplejen, sundhedsplejen eller eksterne parter i forbindelse med skolesamarbejde eller
arrangementer på skolen.

Køge Kommune har indgået en databehandleraftale og fører tilsyn med KOMBIT, som udvikler og drifter Aula på vegne af kommunerne.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger
De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig er omfattet af kommunens journaliseringspligt.
Oplysningerne vil efter en vis periode enten blive slettet eller blive bevaret og overført til Rigsarkivet i
overensstemmelse med regler i arkivloven. Sager bevares som udgangspunkt i 5 år efter sagen er afsluttet.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 - 21 en række rettigheder i forhold til vores
behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

• At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
• Indsigt i behandlingen af personoplysninger.
• Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
• Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os
Køge Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Med behandling menes for
eksempel, at vi indsamler, registrerer, videregiver eller sletter persondata.

Som dataansvarlig skal vi sikre, at behandlingen af dine personoplysninger lever op til reglerne i
databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det betyder blandt andet, at vi kun indhenter de
personoplysninger, der er nødvendige for at behandle din sag, at vi har lov til at behandle de
personoplysninger, vi beder om, og at vi er i stand til at efterleve dine rettigheder, når dine oplysninger er
registreret hos os.

Kontaktoplysninger for kommunen som dataansvarlig er:
Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Telefon 56 67 67 67
E-mail raadhus@koege.dk

Databeskyttelsesrådgiveren – hvordan kontakter du DPO’en
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger eller dine rettigheder i henhold til EU's
databeskyttelsesforordning (GDPR), er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren er:

Bech-Bruun Advokatpartnerskab
CVR:38538071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefon: 72 27 30 02
Sikker beskedfunktion: https://bechbruun.com/koege

På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Klagemulighed
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
www.datatilsynet.dk

• Ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Køge Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger: telefon 3319 3200, mail dt@datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje