Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Byggegrunde og ejendomme til salg Campus Køge

Campus Køge

Arealer til salg til uddannelsesinstitutioner, boligformål samt erhvervsformål der understøtter Campus

Campus Køge er skabt med baggrund i en vision om udvidelse af uddannelsestilbuddene i Køge Kommune, og i dag findes en lang række ungdomsuddannelser i området. 

I midten af det indre campusområde ligger det samlende torv med urban karakter, som de forskellige uddannelsesinstitutioner har mere eller mindre adgang til. Her er ingen gennemkørende trafik (udover busbetjening), og grønne arealer skal understøtte mødet mellem mennesker, hvor der ønskes et pulserende og levende byliv.

Køge Kommune udbyder arealer til salg til uddannelsesinstitutioner, til boligformål samt erhvervsformål der understøtter Campus.

MULIGHEDEN FOR KØBSTILBUD PÅ ETABLERING AF STUDIEBOLIGER ER PT. SAT I BERO

Billedet viser delarealer i Campus området. 

Der kan afgives tilbud på hele eller dele af de eksisterende salgbare matrikler og delområder. Ved eks. tilbud på køb af en del af område A7, skal køber udarbejde forslag til interne forsynings- og stikveje, samt bekoste vejanlæg som forinden skal godkendes af Vejmyndigheden. 

Særligt ved Campustorvet ønskes aktive stueplan, hvorfor der særligt for studieboliger hér (delområde A1 og A2), tilbydes forhandling om kommunale aktiviteter (kommunale lejeforhold), ligesom der her gerne ses tilbud der placerer en café eller tilsvarende.

Prisforventning
Tilbudsgiver skal angive tilbudt købesum opdelt efter anvendelsesformål, med prisforventning pr. m2 byggeret fra følgende prisniveau pr. anvendelsesformål:

Uddannelsesformål:  1.450 kr. + moms (pr. etagemeter)
Cafe, butik og tilsvarende:  1.600 kr. + moms (pr. etagemeter)
Kontor:  1.200 kr. + moms (pr. etagemeter)
Boligformål, studieboliger:  2.820 kr. + moms (pr. etagemeter)

Idet omfang køber ikke kan etablere de nødvendige P-pladser på egen grund, skal disse tilkøbes for 45.000 kr. + moms pr. stk.

Tilbudsfrist
Tilbud kan indsendes løbende.  

Købstilbud
Købstilbud skal være skriftlige og fremsendes på mail: johan.leo@koege.dk samt grundsalg@koege.dk. For øvrige formelle krav til tilbudsgivningen henvises til udbudsnotatet

Udbudsform og proces
Udbud gennemføres efter reglerne om forudgående offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme. Sælger er berettiget til sagligt at vælge mellem de modtagne købstilbud, og eventuelt forkaste dem alle. Byrådet kan give accept af købstilbud – uanset at dette ikke er højeste tilbudspris – når der hermed varetages en saglig kommunal interesse.

Spørgsmål om udbuddet kan rettes til Projektchef johan.leo@koege.dk / tlf. 23622289.

Udbudsmateriale

Køb og Salg

Torvet 1, 4600 Køge

Johan Leo
Projektchef
23 62 22 89

Mette Brink
56 67 24 65

Janni Døssing Hansen
56 67 24 05

 

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje