Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Byggegrunde og ejendomme til salg Generelle købsbetingelser

Generelle købsbetingelser

Grunde og huse udbydes i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Køge Kommune forbeholder sig ret til ikke at sælge til den udbudte pris og til frit at vælge mellem de indkomne bud, herunder at forkaste alle indkomne tilbud.

Hvis du ønsker at købe en grund eller hus skal du udfylde den særlige tilbudsblanket. Der skal indsendes et købstilbud pr. grund eller hus, såfremt du ønsker at købe mere end én grund/hus.

Grundene udbydes til salg uden fast pris, men med en fastsat mindstepris.

Grunde og huse bliver solgt til den, som tilbyder den højeste pris.

Købstilbud, der er lavere end den fastsatte mindstepris for parcelhusgrunde, vil ikke komme i betragtning.     

Modtagne købstilbud behandles fortroligt.

 

Du forpligter dig til at købe den eller de grunde eller huse, som du har givet tilbud på, hvis dit tilbud på grunden(e) eller huset bliver det højeste.

Tilbuddet bliver afvist, hvis det indeholder forbehold – du kan således ikke give tilbud på flere grunde eller huse med forbehold om, at du kun ønsker at købe én af grundene eller husene.

Købsaftale vil blive udstedt til den, som har givet tilbuddet. 2 personer, som ønsker at købe grund eller hus i fællesskab, skal derfor på tilbudsblanketten have givet oplysning om begges navne og adresser.

Indkomne købstilbud skal godkendes af Byrådet og grunden eller huset skal overtages den 1. i den måned, der følger efter den første hele måned efter Byrådets godkendelse af købstilbud.

Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan, vil sende accept til højestbydende umiddelbart efter Byrådets behandling af købstilbuddene.

Hvis du køber en grund eller et hus til eget brug, har du mulighed for – inden 6 hverdage efter tilbuddets accept - at træde tilbage fra handelen ved at give kommunen skriftlig besked herom. Hvis du gør brug af denne fortrydelsesret, skal du dog inden 6 hverdage til kommunen betale 1 % af det beløb, som du har budt for grunden eller huset jf. oplysning om fortrydelsesret. PDF

Der er tinglyst deklaration på grundene om videresalg i ubebygget stand og om byggepligt.

Handelens berigtigelse varetages af købers advokat. Tinglysningsafgift m.v. og egen advokat betales af køber.  Køge Kommune handler kontant. Det vil sige, at når dit tilbud er godkendt af Byrådet, skal der betales 25 % kontant i udbetaling ved købsaftalens underskrift.

Restbeløbet betales ligeledes kontant på overtagelsesdagen. Udover købesummen skal der for parcelhusgrunde betales tilslutningsafgift på el, vand og kloak. Beløbet varierer for hver enkelt parcel.

Vi forventer, at du har sat dig ind i indholdet af de pågældende dokumenter, der forefindes på Køge Kommunes hjemmeside, da informationerne er en del af udbudsmaterialet.

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje