Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Byggegrunde og ejendomme til salg Storparceller ved Køge Idrætspark - Trekanten og gammel Nettogrund

Storparceller ved Køge Idrætspark - Trekanten og gammel Nettogrund

Til boligbyggeri og eventuelt kombibyggeri

Køge Kommune udbyder 2 byggegrunde til salg og projektudvikling. 

Byggegrundene sælges via NORDICALS - se link til "Trekanten" og "Nettogrunden".   

Markering af byggegrundenes placering

Markering at kommende lokalplanforslagsområde 1116 - Boliger ved Stensbjergvej og Københavnsvej. Trekanten er markeret med rødt, Nettogrunden er markeret med blåt.

Trekantsgrunden ønskes udviklet til et nyt boligområde, der skal bidrage til at skabe et attraktivt boligmiljø af høj kvalitet til understøttelse af en positiv udvikling af området omkring Køge Idrætspark.

TILBUDSFRISTEN ER UDLØBET PR.  9. MAJ 2023

Nettogrunden ønskes udviklet udfra følgende to muligheder:

  1. et nyt boligområde, der skal bidrage til at skabe et attraktivt boligmiljø af høj kvalitet til understøttelse af en positiv udvikling af området omkring Køge Idrætspark, 

  2. en kombibebyggelse, der imødekommer kvarterets behov, såsom parkering, udadvendte formål, hostel for overnattende sports- og fritidsklubber med relation til idrætsparken m.m.

Der tilbydes indgåelse af en køberetsaftale for enten en eller begge byggegrunde for en afgrænset periode med henblik på dialog og forhandling, hvor projektudvikler sammen med Køge Kommune kan få tilvejebragt et udviklingsprojekt med det fornødne plangrundlag, parkeringsløsning, friarealer m.v.

Købesummen fastsættes til markedsprisen.  Tilbudsgiver skal som minimum afgive købstilbud pr. m2 byggeret fordelt ud fra anvendelse. Vejledende udbudspris til boligformål udgør 5.200 kr. pr. m2 + moms. 

Spørgsmål til udbuddet kan rettes til: 

NORDICALS: Kenneth Egevang Hansen, kth@nordicals.dk, tlf. 51319690
Køge Kommune: Projektchef Johan Leo, johan.leo@koege.dk, tlf. 23622289

Udbudsmateriale

Udbudsnotat
Trafikstøjanalyse
Notat vedr. projektgrunde
Servituterklæring
Lokalplanforslag (under udarbejdelse) 1116 - Boliger ved Stensbjergvej og Københavnsvej (link åbner lokalplanportal) 

Køberetsaftale
Betinget købsaftale
Grundrids
Notat ang. indledende vurdering af nyt signalanlæg på Stensbjergvej
Borerapport
Museal udtalelse
Tingbogsattest
Servitut nr. 1 lyst-27.07.1943
Servitut nr. 2 lyst 07.12.1982
Servitut nr. 3 lyst 03.03.2023
Servitut nr. 4 lyst 03.03.2023
DEKLARATION Betalte byggeretter og eventuel tillægskøbesum
DEKLARATION - servitut om krav om DGNB-certificering

Køberetsaftale
Betinget købsaftale
Grundrids
Borerapport
Museal udtalelse 
Tingbog
Servitut nr. 1 lyst 27.07.1943
Servitut nr. 2 lyst 07.12.1982
Servitut nr. 3 lyst 22.02.2012
Servitut nr. 4 lyst 03.03.2023
Servitut nr. 5 lyst 03.03.2023
DEKLARATION - Betalte byggeretter og eventuelt tillægskøbesum
DEKLARATION - Servitut vedr. krav og DGNB-certifisering

Køb og Salg

Torvet 1, 4600 Køge

Johan Leo
Projektchef
23 62 22 89

Mette Brink
56 67 24 65

Janni Døssing Hansen
56 67 24 05

 

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside