Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Byggeri Lokalplaner

Lokalplaner

En lokalplan er en kommunal plan, som gælder for ejere, lejere og brugere af ejendomme i et bestemt område. Lokalplanen fastsætter regler for, hvordan området må bebygges. Planerne sikrer blandt andet, at bygningerne i området bruges til godkendte formål, og at områderne bevarer et ensartet udtryk.

Hvornår er lokalplanen relevant for dig?

Lokalplanen fastsætter rammer for hvordan et område må bebygges, herunder også udstykning, friarealer og vej- og stiforhold. Et andet ord for lokalplan er byplanvedtægt. Byplanvedtægter er vedtaget før 1977, hvor lokalplanloven trådte i kraft. Som grundejer har du pligt til at overholde lokalplanens eller byplanvedtægtens bestemmelser. Ønsker du for eksempel at opføre et byggeri, der ikke overholder bestemmelserne i lokalplanen, skal du lave en begrundet dispensationsansøgning. Kommunen skal herefter vurdere, om der kan gives dispensation. Læs mere på siden: Lokalplaner

Husk i øvrigt, at du udover lokalplanen altid skal overholde bygningsreglementet. Læs bygningsreglementet.

Er din ejendom omfattet af en lokalplan? 

Du kan se om din ejendom er omfattet af en lokalplan på vores digitale kort over Køge Kommune:

 1. Vælg menuen "Søg" til højre for selve søgefeltet i toppen af siden.
 2. Vælg "Hvad gælder for en adresse" 
 3. Indtast adresse og husnummer
 4. Tryk på knappen "info", hvorefter du kan udfolde de lokalplaner, der gælder for området. 

Kort over lokalplaner i Køge Kommune.

Hvis der ikke er en lokalplan for dit område

Er din ejendom ikke omfattet af en lokalplan, træder bygningsreglementet i kraft. Du finder gældende bygningsreglement her 

Fredning, lanzone, deklarationer eller servitutter

Din ejendom kan også være omfattet af andre forhold, som kan være relevante, når du bygger nyt, river ned eller udstykker en grund:   

 • Din ejendom er fredet eller ligger i landzone: 
  Du skal være opmærksom på, om der gælder særlige naturbeskyttelse eller fredninger for din ejendom. Er din ejendom bevaringsværdig, vil dette være oplyst i lokalplanen. Få mere information på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.
 • Der kan være tinglyste deklarationer eller servitutter for ejendommen:
  Deklarationer og servitutter er dokumenter med aftaler om særlige forhold på en ejendom. De kan indeholde aftaler, som er indgået mellem naboer eller andre grundejere. De kan også beskrive forhold, som kommunen har pålagt en ejendom for eksempel i forbindelse med en lokalplan eller en byggetilladelse. Du kan se tinglyste deklarationer og servitutter på Det Digitale Tinglysningssystem.

Deklarationerne kan for eksempel fastsætte:

  • Hvor du må placere bygninger på grunden - byggelinjer
  • Hvor mange etager du må bygge
  • Hvilken type materialer du må anvende
  • Placering og højde af beplantning
  • Fælles afløbsledninger, som naboen er tilsluttet

Læs mere

Byggesag

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside